ถอดบทเรียน
ได้เรียนการจัดหมวดหมู่ การตัดต่อวิดีโอ การสร้างแวดวงชุมชน ซึ่งเป็นความรู้ใหม่สำหรับข้าพเจ้า เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นำไปประยุกต์ใช้ได้

Post has attachment
ประวัติผู้เขียน

นางสาวประวีณรัตน์ จันทร์สีหราช (ครูปิ๊ก)
ทำงานที่ โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
ปัจจุบันเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Photo
Wait while more posts are being loaded