Post has attachment
(Nhân đọc cuốn The Khmer Lands Of Vietnam: Environment, Cosmology and Sovereignty – Philip Taylor)
Phải nói rằng tôi muốn viết giới thiệu cuốn sách này khá lâu rồi. Đây là một cuốn sách rất hay nghiên cứu về người Khmer Nam Bộ một cách hệ thống nhất của giáo sư nhân học Philip Taylor. Trong cuốn sách, tác giả đã nghiên cứu từ việc người Khmer đối chọi với môi trường sinh thái như thế nào để tồn tại và phát triển, từ đó tìm hiểu vũ trụ quan của tộc người này, sự vận động văn hóa của người Khmer suốt dãi đất Nam Bộ song song với sự vận động văn hóa cùng nhiều tộc người khác ở đây. Người Khmer Nam Bộ vẫn là tộc người rất ít được tiếp cận đối với các học giả nước ngoài. Cuốn sách này đặt nền móng cho phát triển nhiều vấn đề khác trong nghiên cứu người Khmer Nam Bộ và các lĩnh vực nghiên cứu khác vượt ra khỏi vấn đề về văn hóa.
Wait while more posts are being loaded