ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ ...

مثل شاگرد قنادى که کيک عروسيه عشقشو تزيين مى کرد

ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎ ۱ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ
ﺩﯾﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ : ﺗﻮﻗﻠﺒــﺖ ...

ﻣﺜﻞ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ۹ ﻣـﺎﻩ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯿﺸﻨﻮﻩ ﺑﭽﺶ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣــﺪﻩ ...

ﻣﺜﻞ ﻋـﺮﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩﺵ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕـﺎﻩ ﺗﺼﺎﺩﻑ
ﮐـﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺕ ...

ﻣﺜﻞ ﻣـﺎﺩﺭﯼ ﮐـﻪ ﺗﮏ
ﭘﺴﺮﺵ ﻫـﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﺮﻧﮕﺸﺕ ...

ﻣﺜﻞ ﺯﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤــﻪ ﻫﯿﭽـﻮﻗﺖ
ﻣـﺎﺩﺭﻧﻤﯿﺸــﻪ ...

ﻣﺜـﻞ ﺑﭽــﻪ ﺍﯼ ﮐـﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺷﻠﻮﻍ ﮔﻢ
ﻣﯿﺸﻪ ...

ﻣﺜﻞ ﭘﺪﺭﯼ ﮐﻪ " ﭘﻮﻝ " ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﮏ ﺩﺧﺘﺮﺵ
ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺑﺨـﺮﻩ ...

ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩُ
ﻃﺮﻓﺶ ﻓﻘﻂ "
ﺩﺳﺖ " ﺩﺍﺩ ...

ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﭽﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻧﻮ ﻫﺪﯾﻪ
ﮔﺮﻓﺖ ...

ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺷﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﻮﺩ
ﻭﺍﺳﻪ ﻋﺸﻘﺶ ...

ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ ...

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺩﻟﻘﮑﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ
ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﻌﺸﻮﻗﺶ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ...

ﻏﻤﮕــﯿﻨـــــــــــــــــــــــﻢ ﻣﺜﻞ
ﺣﺎﻝ ﺍﻻﻥ ﺧــﻮﺩﻡ ...!! مرگ مرگ مرگ مرگ تنهایییییییییی

زندگی را باید
همانند بخاری های نفتی ساخت...
هراز گاهی به آن سر زد
زیرنظر داشت
که مبادا نفتش تمام شود
و سرمای روزگار
بند بند وجودش را
به لرزه در آورد
باید به آن سرزد
سر زد تا مبادا جلوی راهش
را چیزی گرفته باشد
که دوده بزند و دنیایش را
را سیاه کند...
گاهی باید حواسمان به زندگی باشد
تا با بی مهری مردم
بخاری های دلمان خاموش نشود
گاهی باید حواسمان به آدمهای کنارمان باشد
تا جلوی راه را نگیرند
و۵
زندگیمان را سیاه نکند.
"گاهی باید از این مردم ترسید.


#جهت_یادآوری

💓قلبــــــــــت را آرام کن ...

💓یک وقتهـــــــایـــي بنشین
و خلوت کن با تمام
سکـــــــوت هایت…
نگــــــــاه کن به اطـــــــرافت…

💓به خوشبختـــــــي‌هایت…
به کساني که میدانـــي
دوستت دارنــــــد …

💓به وجود آدم هایــــــي
که برایت اهمیـــــــت دارند…
و بــــــه خــــــــــدایـــــــي
که تنهایت نخــــــــواهــــــــد گــــــذاشت…

●•●•●•●•●•●•●•●•

هیییییییییییسسسسسسسس فقط بخون : 💔سلامتی روزی ک بی اجازه لختم میکنن و 1 غریبه منو میشوره و بقیه از پشته شیشه بی اجازه نگام میکنن,💔 💔سلامتی روزی ک بستگانم بیشتر از 10 نفر نیستن و منو روسرشون گرفتنو حلوا حلوا میکنن, همونا ک وقتی بودم دلمو تیکه تیکه کردن💔 👈هیییییییییسسسسسس بخون 👉 💔سلامتی روزی ک عجله دارن از بدنه سردم راحت بشنو زود میزارنم تو نعشکش💔 💔سلامتی اون دونفر ک زحمت میافتن منو تو قبر جا بدن💔 💔سلامتی روزی ک همه از بالا ب تنهایی دوبارم و رخته خواب جدیدم نگا میکنن 💔 💔سلامتی کسی ک روم خاک میریزه💔 💔سلامتی اون روز,اون قبر,اون جسمه سرد💔 یه لحظه بخون فقط: 👈شب تولدم همه گفتن آرزو بکن شمعتو فوت کن .....👉 👈چشمامو بستمو آرزو کردمو شمع فوت کردم ......👉 👈 مامانم گفت من میدونم چی آرزو کردی پول .....👉 👈خواهرم گفت ماشین ....👉 👈 دوستام گفتن ی عشق پولدار و خوب.....👉 👈 من به همشون فقط خندیدمو نگاه کردمو تو دلم گفتم.....👉 👈آرزو کردم شمع تولدسال دیگه ام رو سنگ قبرم روشن کنید و جای من باد شمعو خاموش کنه .......👉 🌀هیسسسسسسسس فقط بگو آمین 🌀 🌀به سلامتی اون شب...;

#
❥❣❥❣❥❣❥❣❥❣❥❣❥

سلام به همه دوستای گلم وهمه بچه های ایران زمین عیدتون مبارک،انشالله سال ۹۵سال خیروپرکت ورسیدن به آرزوهاتون باشه ودرهمه مراحل زندگی موفق وپیروز باشید

بزرگی گفت : وابسته به خدا شوید .
پرسیدم : چه جوری ؟
گفت : چه جوری وابسته به یه نفر میشی ؟
گفتم : وقتی زیاد باهاش حرف می زنم
زیاد میرم و میام .
گفت : آفرین .
زیاد با خدا حرف بزن
زیاد با خدا رفت و آمد كن ...!
بزرگی میگفت:
وقتی دلت با خداست،
بگذار هر كس میخواهد دلت را بشكند...
وقتی توكلت با خداست،
بگذار هر چقدر میخواهند با تو بی انصافی كنند...
وقتی امیدت با خداست،
بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت كنند...
وقتی یارت خداست،
بگذار هر چقدر میخواهند نارفیق شوند...

همیشه با خدا بمان.

👈👈 چترِ پروردگار، بزرگترین چترِ دنیاست

فریدون مشیری:

به كسي كينه نگيريد
دل بي كينه قشنگ است
به همه مهر بورزيد
به خدا مهر قشنگ است
دست هر رهگذري را بفشاريد به گرمي
بوسه هم حس قشنگي است
بوسه بر دست پدر
بوسه بر گونه مادر
لحظه حادثه بوسه قشنگ است
بفشاريد به آغوش عزيزان
پدر و مادر و فرزند
به خدا گرمي آغوش قشنگ است
نزنيد سنگ به گنجشك
پر گنجشك قشنگ است
پر پروانه ببوسيد
پر پروانه قشنگ است
نسترن را بشناسيد
ياس را لمس كنيد
به خدا لاله قشنگ است
همه جا مست بخنديد
همه جا عشق بورزيد
سينه با عشق قشنگ است
بشناسيد خدا را
هر کجا یاد خدا هست
سقف آن خانه قشنگ

دیروز بابام اومد اتاقم در زد گفت : اجازه هست بیام تو ؟
منم گفتم نه الان وقت ندارم …

آره دیگه خونه ما اینجوریاس ؛ فقط قراره آخر هفته بزرگای فامیل بیان خونمون جمع بشن بابامو قانع کنن که لااقل اجازه بده تو حیاط چادر بزنم 😂😂😂😂

پاسخ تست روانشناسي عشق 👇👇

جواب سوال اول تست عشق:

جاده نشان دهنده عشق است اگر راه كوتاه را انتخاب كرده ايد.زود و اسان عاشق مي شويد.
ولي اگر راه طولاني را انتخاب كردهايد به اساني عاشق نمي شويد.

جواب سوال دوم تست عشق:

تعدا رزهاي قرمز نشان دهنده ان است كه در يك رابطه چقدر از خودتان مايه مي گذاريدو تعداد رزهاي سفيد برعكس نشان مي دهد كه شما چقدر در ان رابطه از طرف مقابلتان انتظار محبت داريد.به طور مثال اگر 18 رز قرمز و 2 عدد رز سفيد انتخاب كرده ايد به معناست كه شما 90% محبت مي كنيد و 10% انتظار محبت از طرف مقابل داريد.

جواب سوال سوم تست عشق:

سوال سوم نشان دهنده طرز برخورد شما بامشكلات در يك رابطه است.اگر شما از اعضاي خانواده درخواست كرده ايد كه محبوبتان را صدا بزند به اين معناست كه شما از مواجه شدن با مشكلات مي ترسيد و اميدوار هستيد كه مشكلات به خودي خود حل شوند.ولي اگر خودتان به اتاق رفته ايد كه او را از حضور خود مطلع كنيد اين نشان مي دهد كه شما با مشكلات روبرو مي شويد و دوست داريد انها را هر چه زودتر حل كنيد.

جواب سوال چهارم تست عشق:

محل قرار دادن رزها نشان دهنده اشتياق شما براي ديدن محبوبتان است. اگر انها را بر روي تخت ميگذاريد نشان مي دهد كه دوست داريد او را زياد ببينيد.و اگر انها را لب پنجره قرار مي دهيد يعني اگر او را زياد هم نبينيد تحمل مي كنيد.

جواب سوال پنجم تست عشق:

سوال پنجم نشان دهنده تفكر و طرز فكر شما در كاراكتر و شخصيت فرد محبوبتان است.اگر شما او را در حالي كه خوابيده است در اتاق مي بينيد.اين به اين معني است كه شما او را همانطور كه است دوست داريد.و اگر او را بيدار ديده ايد يعني انتظار داريد او مطابق ميل شما بشود.

جواب سوال آخرتست عشق :

راه بازگشت به خانه نشان دهنده دوام عشق شماست.اگر راه كوتاه را انتخاب كرده ايد مدت عاشق بودن و دوست داشتن شما كوتاه است و اگر راه بلند را انتخاب كرده ايد مدت زيادي در عشق خود پايدار خواهيد بود ...

❤️تست روانشناسی عشق و محبت❤️

با صداقت کامل جواب بدید ☺️

1⃣اگه تو خیالت درحال قدم زدن تو جنگل باشی
چه وقتی رو تصور میکنی؟

🔶صبح زود
🔶عصر
🔶شب

🔴🔴تفسیر :
۱:تو زندگیت هدف داری و برای رسیدن بهش تلاش میکنی
۲: هدف داری اما تنبلی
۳:هدف خاصی تو زندگیت نداری ….

2⃣مهم ترین خصوصیاتی رو که در کلمات زیر میبینی توصیف کن

🐶سگ
🐱گربه
🐭موش
🌊اقیانوس
☕️قهوه

🔴🔴تفسیر :
سگ :شخصیت خود شما
گربه : شریک زندگی.
موش : دشمنان شما
اقیانوس : به زندگی خود شما
قهوه : تعبیرت از رابــــ ـطه جـــنــ…. .

3⃣به هرکدوم از رنگهای زیر، یک نفر که می‌شناسی و برات مهمه رو نسبت بده

🌕زرد
🍊پرتقالی
🔴قرمز
◻️سفید
💚سبز

🔴🔴تفسیر:
زرد : کسی فراموشش نمی‌کنی.
پرتقالی : یه دوست خوب
قرمز : واقعاً دوستش داری
سفید : یک روح در دو بدن
۵-سبز : همیشه یادش هستی

4⃣حیوونای زیر رو به ترتیبی که برات اولویت دارن نام ببر

🐮گاو
🐯ببر
🐏گوسفند
🦄اسب
🐷خوک

🔴🔴تفسیر :
گاو :حرفه و شغل
ببر :غرور
گوسفند : عشق
اسب :خانواده
خوک : پول

Wait while more posts are being loaded