Post has attachment
Giang hồ bay nhảy nơi tôi lượn,"Cuộc Đời. Đập Đá"dạy tôi khôn,không bay không lắc "Đời" không nê,không "Ke" không "Đá,Gái"không #Theo..
Photo
Wait while more posts are being loaded