Post has attachment
https://telegram.me/joinchat/CfXSfz1GTrkiBX2trATn4w


انجمنSAمعتادان جنسی گمنام رهایی ازخودارضایی،چشچرانی

https://telegram.me/joinchat/CfXSfz1GTrkiBX2trATn4w

آیابدنبال سکس ایدآل میگردی

https://telegram.me/joinchat/CfXSfz1GTrkiBX2trATn4w

دیگه از سکس لذت نمیبری

https://telegram.me/joinchat/CfXSfz1GTrkiBX2trATn4w

از زن بازی خسته شدی

https://telegram.me/joinchat/CfXSfz1GTrkiBX2trATn4w

بدنبال راحل میگردی بیاتواین کانال از فیلم ها عکسها متنها لذت ببر

Post has attachment
آدرس کانال تغییرکرد
کانال درحال عضوگیری میباشد رهایی ازشهوت
https://telegram.me/joinchat/CfXSfz1GTrkiBX2trATn4w
راه حلی که من و دوستانم تجربه کردیم در اختیار شما دوستان می گذاریم پیام آزادی، رهایی و زندگی بدون وابستگی ...
امیدوارم که بتوانیم با هم به بهبودی و پاکی برسیم و خداوند را در زندگی خود حس کنیم و بتوانیم شاد و رها زندگی کنیم.
خواهش می کنم از گذاشتن کامنت های تبلیغاتی و بی ربط با موضوع این وبلاگ خوداری کنید و از بحث سیاسی، روانشناسی و مذهبی خوداری کنید و در صورت نیاز به کمک یا آمادگی به همکاری با این وبلاگ در بخش نظرات ایمیل یا ایدی خود را بگذارید .
زندگی همراه با پاکی و رهایی برای همه ما امکان پذیر است فقط باید در جستجویش باشیم .
کانال درحال عضو گیری میباشد

https://telegram.me/joinchat/CfXSfz1GTrkiBX2trATn4w
درمان شهوتِ فاعل یا مفعول در من، این است که بپذیرم که در برابرش بی قدرتم و آن را به خداوند بسپارم؛ تا اول احساس کمبود درونی کنم و بعد این خلأ را با خداو بخشش به دیگران پر نمایم. و این کار کرد عملی قدم هاست. در بسیاری از موارد مشابه، من در مقابل اولین جرعۀ شهوت، بدون دفاع بوده و حتی نمی فهمیدم که چه بر سرم می گذرد. در اینگونه موارد تنها چیزی که مرا نجات داده است، «بیمه»ای به نام «تسلیم» و« سپردن »روزانه خودم به خدا و تلاش برای اجرای این روش در کلیه اجزای زندگی ام بوده است.....📗 بهبودی ادامه دارد...
با نگاهی به گذشته, بسیاری از ما متوجه شدیم, بدون توجه به اینکه چرا, چگونه و چه زمانی این روند شروع شد, سرانجام زمان آن رسید که ما نه تنها از قدرت این موضوع روی خودمان آگاه شدیم, بلکه دریافتیم که ما بر خلاف میلمان, شهوت میکنیم.
تنها, زمانی که سعی در متوقف شدن کردیم, به لطف نیرویی برتر از خودمان دیدیم که ما اسیر چیزی هستیم که از ما نیرومندتر است.

خداوند چیزی نیست که از دنیای بیرون آمده باشد, هرگاه که ما خرابیهای خود را درست میکنیم, خدا را در درون خود کشف خواهیم کرد.
https://telegram.me/joinchat/CfXSfz1GTrkiBX2trATn4w

Post has attachment
درمان شهوتِ فاعل یا مفعول در من، این است که بپذیرم که در برابرش بی قدرتم و آن را به خداوند بسپارم؛ تا اول احساس کمبود درونی کنم و بعد این خلأ را با خداو بخشش به دیگران پر نمایم. و این کار کرد عملی قدم هاست. در بسیاری از موارد مشابه، من در مقابل اولین جرعۀ شهوت، بدون دفاع بوده و حتی نمی فهمیدم که چه بر سرم می گذرد. در اینگونه موارد تنها چیزی که مرا نجات داده است، «بیمه»ای به نام «تسلیم» و« سپردن »روزانه خودم به خدا و تلاش برای اجرای این روش در کلیه اجزای زندگی ام بوده است.....📗 بهبودی ادامه دارد...
با نگاهی به گذشته, بسیاری از ما متوجه شدیم, بدون توجه به اینکه چرا, چگونه و چه زمانی این روند شروع شد, سرانجام زمان آن رسید که ما نه تنها از قدرت این موضوع روی خودمان آگاه شدیم, بلکه دریافتیم که ما بر خلاف میلمان, شهوت میکنیم.
تنها, زمانی که سعی در متوقف شدن کردیم, به لطف نیرویی برتر از خودمان دیدیم که ما اسیر چیزی هستیم که از ما نیرومندتر است.

خداوند چیزی نیست که از دنیای بیرون آمده باشد, هرگاه که ما خرابیهای خود را درست میکنیم, خدا را در درون خود کشف خواهیم کرد.
https://telegram.me/joinchat/B0s8Mzy1umdk_JcC2Wngeg
Wait while more posts are being loaded