เทอม 1/58 นศ.ที่ไม่สามารถลงทะเบียน SCM-307 Shipping Management ทาง Online ให้มาลงทะเบียนล่าช้า เขียนใบสีฟ้า (หลังช่วง Online) โดยสามารถติดต่อ อ.อัครชัย หรือ อ.วุฒิพงษ์ เพื่อเซ็นต์อนุมัติลงทะเบียน ในช่องเจ้าของวิชา

สามารถรับนศ. เพิ่มจากที่สำรองไว้ในระบบอีกจำนวนมาก

Post has attachment
น.ส.กมลวรรณ ไกรประดับ 56233806-1

Post has attachment
เพิ่มเติมแล้วคะอาจารย์

นัดหมายนำเสนอรายงาน Final Assignment สำหรับ นศ.ที่ยังไม่ผ่านการนำเสนอ วันอังคาร 21/10/57 เวลา 13.00 น

Post has attachment
Final Project
นางสาวนิชา รักษาวงษ์ 56233802-0
นางสาวกมลวรรณ ไกรประดับ 56233806-1

นศ.ที่ต้องแก้ไข ppt ให้ดำเนินการภายในวันศุกร์ 10/10/57 เท่านั้น

IMA-204 นศ.ที่ยังไม่มานำเสนอ Final Presentation ให้มานำเสนอวันพุธ 8/10/57 เวลา 17.30 น.ห้อง A501 @TNI

+Kotaro Siwakorn Baba  ผมขอเลื่อน นำเสนอของโคทาโร่ วันนี้ 7/10/57 เป็นวันพรุ่งนี้ พุธ 8/10/57 เวลา 17.30 ที่ A501 สะดวกไหมครับ ?? 

Post has attachment
โคทาโร่ ศิวกร บาบะ 52233006-7

Post has attachment
final project : นางสาวนิชา รักษาวงษ์ 56233802-0
                       : นางสาวกมลวรรณ ไกรประดับ 56233806-1
https://docs.google.com/presentation/d/14PzS-4gPn_tF62dpt1GdAvj3s9_u7OXfWasEV78MQhk/edit#slide=id.p13
INV.....nicha
INV.....nicha
docs.google.com
Commenting is disabled for this post.
Wait while more posts are being loaded