จากประสบการณ์ การใช้ภาษาอังกฤษสำคัญมากในการทำกิจกรรม การท่องเที่ยว การศึกษา เป็นต้นๆ
ดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษ จึงต้องใช้คำศัพท์ให้ถูกต้อง ให้เข้าใจได้ชัดเจน การใช้เเกรมม่า ในการเเต่งประโยคเเละสื่อสารให้ได้ชัดเจน เพื่อความถูกต้อง ไม่ทำให้เข้าใจผิดๆนะ🙌🙌
Wait while more posts are being loaded