Post is pinned.Post has attachment
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ
İnnemâ yurîduş şeytânu en yûkia beynekumul adâvete vel bagdâe fîl hamri vel meysiri ve yasuddekum an zikrillâhi ve anis salâti, fe hel entum muntehûn(muntehûne).

1. innemâ : ancak, sadece, oysa ki, halbuki
2. yurîdu eş şeytânu : şeytan ister
3. en yûkia : sokmak
4. beyne-kum(u) : sizin aranıza
5. el adâvete : düşmanlık
6. ve el bagdâe : ve kin
7. fî : ...de, hakkında, konusunda (ile)
8. el hamri : şarap
9. ve el meysiri : ve kumar
10. ve yasudde-kum : ve sizi alıkoyar
11. an zikri allâhi : Allâh'ın (cc.) zikrinden
12. ve an(i) es salâti : ve namazdan
13. fe : artık, o halde
14. hel : mi?
15. entum : siz
16. muntehûne : son verenler (nihayete erdirenler)

Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Kur'an/Maide.91

...

Şeytan'ın Büyüsü Sigara Alimin (!?) ve Cahilin Ortak Paydasına Hoş Geldiniz!

Sigara
Şeytan’ın Büyüsü
Sigarayı bırakmayan/bırakamayan sağlıkçı ve dini konuda kendini söz sahibi sananların kimseye hiçbir konuda söz söylemelerine tavsiye ve nasihat etmelerine hakkı yoktur ve inanın inançlıyım diyen bir kimseye hiç mi hiç sigara içmek yakışmıyor!
İçki,kumar fal okları Şeytan’ın pisliklerinden birer pisliktir.Şeytan bunlarla aranızda düşmanlık çıkarır ve Allah’ın zikrinden (Salât'ten) alıkor.Artık,vaz geçtiniz değil mi?
1.Akla (beyin hücrelerinin ölümüne sebebiyet verir),
2.Vücuda (iç organların tedricen tahrip ve tahrişine neden olur)
3. Bir ve 2.’nci maddede belirtilen zararları nedeni ile insan kendisini tedricen öldürmüş,taksitle intihar etmiş olacağından en büyük günahı işlemiş ve her bakımdan pislenmiş murdar bir şekilde Allah’ın (c.c) huzuruna gitmiş olacaktır.
(Allah azze ve celle bizi bir bebek olarak Dünya’ya gönderirken sabi ve temiz olarak göndermiştir!)
4.İsraftır..Hatta israfların en büyüğüdür,
5.İçki ve kumar nasıl fal okları ile eş olarak zikredilmiş ise sigaranın içki kategorisinde değerlendirilmesi bu zikredilen amaçta pay sahibi olduğunu gösterir.
Dikkat edilirse kumar salonlarında kumar oynayanların ellerinden düşmeyen ikili içki ve sigaradır.Biz bunu idrak ederek ayeti zorlamıyor bilakis sigaranın içki kategorisinde yer aldığını bu vesile ile daha güzel anlıyoruz.
Sigara,öyle bir illettir ki gerçekten Şeytan’ın Büyüsü olma vasfını hak ettiğine en güzel delil:
En derin alim,feylesof,mütefekkir cahil sigarayı içerken gerçekten hayatta tek eşit oldukları bu noktada buluşmaktalar,akıl ve iradelerini sigaraya teslim etmekteler gerçek teslimiyetin Allah’a olacağı şuurunu anlayamamakta veya kaybetmektedirler.
Sigara sağlık bakımından zararlı olduğu tescillenmiş olmasına eş olarak esasen dinen de zararlı ve yasaktır.İsraf kategorisinde ele alınıp ‘’çocukların rızkına mani olmazsa mübahtır ..’’ (?!) hezeyanını savunanlara bakılmazsa tenzihen ve tahrimen mekruh olarak yapılan değerlendirmelerin yanı sıra şüpheliler kategorisinde helallığı ve haramlığı kesin olmayan bir durumda sakınılması ihtar edilmiş olan sigarayı mutlak mübah/helal diyenlere siz sakın aldanmayın itibar ve teveccüh göstermeyin;bu tür bir fetva verenler şarapla şırayı ayırt edemeyenlerdir.
Diğer bir deyiş ile sigaranın hammaddesi tütünün mutlak mübah iken onun dumanını tüttürürken yanması nedeni ile mübahlıktan çıktığını ayırt edemeyen idraki tutuk kimselerdir.
Adem aleyhisselamdan beri helal olan ve tüm insanlığın ortak gıdası olan ekmek dahi yandığı zaman yenmez,yani helal olmaktan çıkar.
Saygılarımla!
RAŞİT ALAŞEHİRİ 13.04.2016 SAAT:16-35

14.14 21.06.2017 Güncellendi
Photo

Post has attachment
Cumhurbaşkanı Erdoğan onlarca vatandaşa böyle sigara bıraktırdı!
Photo

Post has attachment
''Sigara içmek taksitle intihar etmektir!'' (Amentü Şerhi Emekli Binbaşı Numan Kurtulmuş )

...

Sigara Şeytan' ın büyüsüdür,lakin hangi şeytan:

Mübahtır,tenzihen mekruhtur,tahrimen mekruhtur ve nihayet helal kategorisine sokan alimcik şeytan!
Onların yalan yanlış fetvalarıyla bu hale gelen çelişik müslüman!
Sigara israf vede zarar bakımından haramdır diyebilen delikanlı kaç Müslüman Alim vardır acaba?
Ben bir tane biliyorum:
Yıllar önce okuduğum,Emekli Binbaşı Numan Kurtulmuş )Şimdiki tanıdığınız Numan Kurtulmuş ile karıştırmayın sakın) Amentü Şerhi kitabında ; ''Sigar içmek taksitle intihar etmektir!'' diye yazmıştır!
Ve bugün bunu tekrarlayan bir tane hoca alim bulamazsınız!
Saygılar!
Raşit Alaşehiri
17.07 15.03.2018

............................

Binbaşı Numan KURTULMUŞ ve Amentü Şerhi

İz Bırakanlarımız, Kastamonu Evliyaları Âlimleri Binbaşı Numan KURTULMUŞ ve Amentü Şerhi

1302 senesi şubat ayında Kastamonu’da doğdu. Kastamonu Askeri Rüştiyesi’nde ve Bursa Askeri İdadisi’nde okuduktan sonra 318 senesinde İstanbul Harbiye Mektebi’ne girdi. 321 mayısında harbiyeden mülazımı sânî (teğmen) rütbesiyle çıkıp Edirne’deki ikinci orduya tayin oldu. 321’de Bulgar hududunda , 322,323 de Kırcaali’de vazife gördü. 324 temmuzunda mülazımı evvelliğe (üsteğmen) terfi ve Koşukavak’a nakledildi. Dört sene burada kaldı.

328 eylülünde Balkan Harbi’ne iştirak için Edirne’ye gönderildi. Altı ay muhasarada kaldıktan sonra Edirne’nin sükûtu üzerine esir olarak Bulgaristan’da Filibe’ye sevk olundu. Yedi ay sonra esaretten kurtuldu.

Memlekete döndükten sonra vazife ile İstanbul, İzmir, İskenderun, Halep ve Urfa’da bulundu. 24 Temmuz 330’da seferberliğin ilanı üzerine birliğiyle İstanbul’a geldi. Bir buçuk ay sonra her alaydan kur’a ile ayrılan birer subay meyanında, bilahare Çanakkale Cephesi’ne gidip oradan hemen hemen tamamiyle eriyen kıtasından ayrılarak, Erzurum cephesine gönderildi. 10 Aralık 330 Çamurlu taarruzunda sağ dirseğinden, 4 Ocak 330’da Sanamir’de sağ kolundan yaralandı. 1 Mart 332’de yüzbaşı oldu. 8 Nisan 332’de Kop Dağı’nda sol ayak bileğinden yaralanıp üç ay hastanede kaldıktan sonra İstanbul’a Muamelâtı Zâtiye emrine, buradan da Ayasofya Camii’ndeki bin kişilik kafileye kumandan tayin edilerek Romanya’da İbrail’e gönderildi (4 Ocak 332).

Burada Seret Nehri kenarındaki siperde dördüncü defa yaralandı (Mazgal deliğinden giren kurşun sağ kaşının dış kenarından girip, deri ile kemik arasında seyrettikten sonra dışarı çıkmış, Cenabı Hak kendisini bu kadar mühim bir yaralanmadan birkaç damla kanla kurtarmıştı).

Rusya ve Romanya ile yapılan musalahayı müteakip 334 mayısında Köstence yoluyla alayca Batum’a, haziranda Azerbaycan’a, temmuz ortasında bölüğü ile müfrez olarak Zengezor mıntıkasında yerli halkı teşkilatlandırıp Ermeni taarruzuna karşı korumak üzere gönderildi; bu işte büyük muvaffakiyet gösterdi. Fakat İstanbul’un itilaf devletleri işgali neticesi Azerbaycan’daki kıtaların geri çekilmesi üzerine Batum’a , oradan Samsun’un Çarşamba kazasına, oradan da eşkıya takibi için bölüğü ile Ünye’nin Tekkiraz Nahiyesi’ne gönderildi (Şubat 335). 336 senesinde bölüğü ile Çarşamba’ya, taburu ile Samsun’a avdet ve alayı ile garp cephesine gönderilip 15. Fırkaya iltihak etti. Tavşanlı cephesinden Sakarya hattına ric’at ederken Ağaçköyü civarındaki muharebede 17 Temmuz 337 de sol elinden beşinci yarasını aldı. 26-27 Ağustos 337 Sakarya Muharebesi’nde Haymana’nın güneybatısında Evliyafakih civarında bir tepeyi almak üzere bölüğü ile taarruz ederken elli metre mesafeden yediği bir tüfek kurşunu ile sağ bacağının kalça mafsalından ağır surette yaralanmış ve Ankara Cebeci Hastanesi’ne nakledilmiştir. Binbaşılık emri de bu günlerde kendisine emrolunmuştur.
Hastanede iki defa ameliyat geçirip 9,5 ay yattıktan sonra ancak iki koltuk değneği ile yürüyebilecek halde taburcu edilebilmiştir. (Daha sonra vaziyeti epeyce düzelmiş ve bastonla gezebilecek hale gelmiştir)

Malulen emekliye sevkedilmesi üzerine Ünye’ye, on sene burada kaldıktan sonra çocuklarının tahsilini yaptırabilmek düşüncesiyle İstanbul’a gelip Fatih’e yerleşmiştir (24 Nisan 1932). Maluliyeti hariç gayet sıhhatli geçen hayatının son dört ayında kalp hastalına düçâr oldu. İlk zamanlar tedaviden çok istifade ediyordu. Fakat son iki ay içinde nefes darlığından çok sıkıntı çekti. Ve nihayet 23 Kasım 1952’de ebediyete intikâl etti.
Halen İstanbul Edirnekapı Şehitliği’ndeki aile kabristanında medfundur.

Boş durmaktan ve hele kahvelerde laklâkiyatla vakit geçirmekten hiç hoşlanmazdı.
Fakirlere yardımı çok severdi.
Okumaktan, bilhassa dini tetkikattan büyük zevk alırdı.
Bu sayede Amentü Şerhi, Binbir Hadis Tercemesi, Kur’an Meraklılarına, Cuma ve Bayram Hutbeleri, Kur’an-ı Kerim Elifbası gibi beş tane dini eser meydana getirmiştir.
Bunlardan bilhassa Âmentü Şerhi her Müslüman için bilinmesi lazım olan dini esasları bir ilkokul mezununun dahi anlayabileceği bir tarzda izah ettiği için büyük bir ihtiyacı karşılamış, vatandaşların rağbetine ve müteaddid defa basılmak mazhariyetine ulaşmıştır.

Onun hayatta son gayesi amel defterinin kapanmaması için sadaka-i cariye, yani kendisine devamlı hayır, vatandaşlarına devamlı fayda temin edecek eser ve evlat bırakmaktı.

Gayesinin bir kısmını kendisi tahakkuk ettirdi. Geri kalanını başarmak da inşaAllah bize kısmet olur.

Muhterem okuyucular! Şu anda sizden bu kitabı çıkaran duâ, yazan da bir Fâtiha bekliyor.

Dr. İsmail Niyazi KURTUMUŞ

Not:Amentü Şerhi kitabının 19. Baskısının 1980 yılındaki halinden nakledilmiştir.

ÂMENTÜ ŞERHİ/Yusuf Şevki Yavuz


Numan Kurtulmuş’un (ö. 1952) iman esaslarını açıklamak üzere kaleme aldığı akaid kitabı.

Âmentü’de yer alan iman esaslarını açıklamak ve bu şekilde halka itikadî konularda muhtaç olduğu bilgileri vermek maksadıyla “âmentü şerhleri” yazma geleneği Osmanlılar’ın son dönemlerinde başlamıştır. Kadızâde Ahmed b. Mehmed Emin’in (ö. 988/1580) Türkçe olarak telif ettiği Ferâidü’l-fevâid’i, Esad Sâhib Efendi’nin Arapça olarak yazdığı ve Kemahlı Feyzullah Efendi’nin Türkçe’ye çevirdiği Ferâǿidü’l-fevâ’id’i (Kahire 1313), Dâvûd b. Muhammed Karsî’nin (ö. 1160/1747) Türkçe Âmentü billâh Şerhi (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 1490), Seyyid Ömer b. Abdurrahman’ın Âmentü Şerhi (Risâle-i Nûr alâ nûr, Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 1976) ve Numan Kurtulmuş’un Âmentü Şerhi bu türdeki çalışmaların başlıca örnekleridir. Bunlar arasında en çok yayımlanan ve meşhur olanlar ise Kadızâde ile Numan Kurtulmuş’un eserleridir.

1887’de Kastamonu’da doğan Numan Kurtulmuş buradaki Askerî Rüşdiye’yi ve Bursa Askerî İdâdisi’ni bitirdi. 1905’te İstanbul Harbiye Mektebi’nden mezun olduktan sonra Edirne’deki İkinci Ordu’ya mülâzım-ı sânî (teğmen) olarak tayin edildi. Balkanlar’da, Erzurum, Batum ve Azerbaycan’da savaşlara katıldı. Son olarak Sakarya Meydan Muharebesi’nde ağır şekilde yaralanınca binbaşı rütbesiyle emekli olup 1932’de İstanbul’a yerleşti ve burada vefat etti. Âmentü Şerhi’nden başka Binbir Hadis Tercemesi (İstanbul 1948; 1958), Kur’an Meraklılarına Hediye, Cuma ve Bayram Hutbeleri (İstanbul 1952; 1958; 1964; 1965) adlı eserleri de neşredilmiştir.

Altı bölümden oluşan Âmentü Şerhi 117 başlık altında çoğu itikadî, bir kısmı da fıkhî olan konuları işler. Birinci bölümde tevhid, esmâ-i hüsnâ, Allah’ın varlığının delilleri, iman ve şubeleri gibi ilâhiyyat bahisleri, ikinci bölümde meleklerin çeşitleri, özellikleri ve görevleri anlatılır. Esere ilmihal hüviyetini kazandıran üçüncü bölümde kitaplara iman üzerinde durularak genellikle Hanefî mezhebine ait bilgiler verilir. Dördüncü bölümde Kur’an’da adı geçen peygamberler ve Hz. Muhammed’in nübüvveti anlatılır. Beşinci bölümde âhirete, altıncı bölümde de kadere iman ele alınır.

Âmentü Şerhi Cumhuriyet döneminde yeni harflerle yayımlanan ilk âmentü şerhidir. Hasan Basri Çantay’ın “çetin emeklerin mahsulü, kaynakları sağlam, dili düzgün ve faydalı” şeklinde tanıttığı eser, medreselerin kapatılmasından sonra Türkçe yazılmış dinî kitapların nâdir bulunduğu dönemlerde halkın ilgisini çekmiş ve ihtiyacına cevap vermiştir. İlk defa 1943 yılında yayımlanan eserin günümüze kadar yirmi baskısı yapılmıştır.


Diyanet İslam Ansiklopedisi

Post has attachment
''Yak bi sigara!'' deseydi acaba severmiydiniz?
Photo

Post has attachment
Cumhurbaşkanı Erdoğandan vatandaşa sigara uyarısı
Photo

Post has attachment
Erdoğan'dan sigara ve alkolle mücadele taktikleri: Yanına yaklaşıyorum...

Yeşilay ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara ve alkolle nasıl mücadele ettiğini anlattı. Erdoğan, Gezi Direnişine dair yeni bir iddia ortaya attı, "Gezi olaylarında olduğu gibi gençlerimize bedava alkol dağıtmaktan geri durmuyorlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay'ın ödül töreninde konuştu. Erdoğan, sigara kullanımını eleştirirken, "Birisini sigara içerken gördüğüm zaman yanına yaklaşıyorum, paketi alıyorum, üzerine tarihi yazıyorum imzayı attırıyorum. Sadece seni kurtarmıyorum. Eşini de kurtarıyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bütün tehdit ve tehlikelerin vehameti karşısında dik durdular. Zor şartlar oldu ama yılmadılar. Bu mücadeleyi sürdürdüler. Bundan sonra da mevcut yöneticiler bunu sürdürecek ve böylece bu mücadeleden ben başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Burada şu gerçeğin altını çizmekte fayda var. Savaşlar sadece cephede olmaz. Asıl savaş manevi ve toplumsal alanda verilendir. Zira milleti çözen devleti çökerten asıl saha burasıdır. Maneviyat, kültür alanıdır. Bu değerleri kaybederseniz, çökersiniz. Uğruna mücadel edecek kutsalı kalmayan bir milleti bir kez değil her zaman mağlup edersiniz. Bunun için işgal güçleri 1920 yılında İstanbul limanına demirledikleri gemilerden gençlerimize bedava alkollü içki dağıtıyorlardı. Kendileri bir gün çekilip gitse de en kalıcı zararın manevi tahribat olduğunu biliyorlardı.

"O gün bedava içki üzerinden kimliksiz hale getirilen gençlik şimdi ideolojiler üzerinden kişiliksiz hale getiriliyor. Gezi olaylarında olduğu gibi gençlerimize bedava alkol dağıtmaktan geri durmuyorlar. Senaryo aynı senaryo. Sadece kendi çıkarını düşünüren bir nesil için ellerindeki tüm araçları kullanıyorlar. Bu sorun sadece ülkemize ait değil. Küresel düzeyde uyuşturucu kültürü özendirilerek farklı düzenlemelerle meşrularştırılarak toplumu ayakta tutan sütunlar dinamitleniyor. Türkiye güçlü aile yapısı sayesinde hamdolsun bu dalganın etkisini azaltabiliyor. Ama giderek büyüyen tehdit haline geldiğinin farkındayız. Bununla birlikte mücadeleyi yürütmemiz gerektiğine inanıyorum."

'SÖZÜMÜ ALIYORUM, PAKETİ DE'
Her fırsatta yurttaşların yaşamlarına müdahale etmediğini savunan Erdoğan şöyle konuştu:

"Geleceğimizin teminatı olan gençlere yönelik hizmetleri çok değerli buluyorum. Onların ilgisini çekecek çalışmaların sayısını artırmalıyız. Çok daha fazla insana ulaşmamız, onların derdine derman olmamız gerekiyor. Eyyamcı değil milli ve yerli gençlik için herkesin gayret göstermesi şarttır. Sigara, puro şu bu vesaire aklınıza sadece gelmesin. Zihinleri bundan kurtaramazsak geleceğimiz elden gider. En basitini yapıyorum. Birisini sigara içerken gördüğümde yanına yaklaşıyorum, paketin üzerine tarihi yazıp imza attırıyorum. Sadece seni kurtarmıyorum. Eşini de kurtarıyorum. Çünkü sen eşine de zarar veriyorsun. Eşine zarar vermeye hakkın yok. Bu vücut Allah'ın emanetidir, ihanet etmeye hakkın yoktur. Bazıları uymuyor olabilir ama sözü alıyorum, paketi de alıyorum."Erdoğan "alkol" ile ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki belli kesimler sürekli sorunu başka taraflara çekmeye gayret etti. Alkol düzenlemesi gibi son derece masum bir meselede iftiralarla yalanlarla ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Hiç alakası olmadığı halde konuyu hayat tarzı tartışmalarına çekerek kendilerince yeni cepheler açmak istediler. Yaşam biçimimize müdahale ediliyor diye haftalarca gündemi meşgul ettiler. Hangi alkol satan yeri yasalara uygun olduğu halde kapattık? Böyle bir şey var mı? Biz sadece burada tebliğ görevimizi yaptık. Vatandaşımızın can, mal, akıl, nesil güvenliğini korumak için bu adımları attık. Bu tartışma üzerinden toplumu kutuplaştırmanın peşine düştüler. Milletimiz sağ duyusuyla bu kesimlerin ucuz politikalarına prim vermedi."

Ana Sayfa» GÜNDEM03.03.2017 20:53
Erdoğan'dan sigara ve alkolle mücadele taktikleri: Yanına yaklaşıyorum...

http://www.abcgazetesi.com/erdogandan-sigara-ve-alkolle-mucadele-taktikleri-yanina-yaklasiyorum-45697h.htm
Photo

Post has attachment
10 Ay önce ve devam eden aylarda yapılan yorumlarda yapılan onca küfürlere rağmen YouTube'de Başkan ve Başkomutan Sn.Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan küfürlere videodaki olayda sessiz kalan fetöcüler kadar sessiz kalmaya devam eden yetkililer hakkında ''fetö''cü'' diye şüphe mi duymamız gerekmektedir?

Raşit Alaşehiri
17.27 15.03.2018

.............................


Tayyip Erdoğan: Cumhurbaşkanı söylüyor Terbiyesiz herif hala sigara içmeye devam edi
823.487 görüntüleme

876

564

PAYLAŞGüncel Türkiye
4 Kas 2014 tarihinde yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esenler ziyareti sırasında Cafe'de bir vatandaşı sigara içerken yakalaması üzere olay ceryan ediyor.

Cumhurbaşkanı gelmiş hala sigara içiyor Erdoğan, Esenler'de katıldığı açılış programının ardından belediye binasına yürürken, bir kafeteryanın üst katında si.
Kategori
Haberler ve Politika
Lisans
Standart YouTube Lisansı

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Yakılan her sigaranın önünde ATEŞ arkasında ÖLÜM vardır💀
Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded