Post has attachment


Aqidah pegangan umat Islam di alam Melayu Nusantara . Sebagaimana yang kita ma’lum bahwa sejak dari zaman berzaman, di dalam bidang aqidah, majoriti umat Islam seluruh dunia berpegang kepada mazhab Asya’irah dan Maturidiyah. Gololongan inilah yang terbesar sekali. Oleh kerana itulah Sayyid Murtadha az-Zabidi menyebut didalam kitab Ithaf as-Sa’adah al-Muttaqin (Syarah bagi kitab Ihya’ Ulumiddin):
إذا اطلق أهل السنة فالمراد به الأشاعرة والماتريدية
Apabila disebut ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah, maka yang dimaksudkan dengannya ialah golongan Asya’irah dan Maaturidiyah.

Tidak sedikit ulama-ulama besar yang berpegang kepada Asya’irah atau Maturidiah antaranya:
Syaikhul Islam Ahmad ibn Hajar al-‘Asqalani
Syaikhul Ulama Ahl as-Sunnah, al-Imam an-Nawaawi
Syaikhul Mufassirin al-Imam al-Qurthubi
Syaikhul Islam Ibnu Hajar al-Haitami
Syaikhul Fiqh wal Hadits al-Imam al-Hujjah wa ats-Tsabat Zakaaria al-Anshari
Al-Imam Abu Bakar al-Baaqilani
Al-Imam al-Qashthalani
Al-Imam an-Nasafi
Al-Imam asy-Syarbini
Abu Hayyan an-Nahwi
Al-Imam Ibn Juza
Al-Imam as-Sayuthi
Al-Imam al-Habib Abdullah al-Haddad
Dan lain-lain lagi, kesemuanya merupakan tokoh-tokoh yang beraqidah ‘Asya’irah ataupun Maturidiyah.

Di Alam Melayu kita, boleh dikatakan kesemua umat Islamnya adalah bermazhab Asya’irah. [Bahkan satu yang unik dirantau ini dimana umatnya bersatu dibidang aqidah dengan berpegang kepada aliran ‘Asya’irah dan didalam fiqih berpegang kepada mazhab Syafie] Oleh itu tidak hairanlah sejak zaman berzaman tidak kering tinta ulama kita daripada menulis kitab untuk diwariskan kepada generasi selepasnya demi untuk menjaga serta menyelamatkan aqidah umat Islam di Alam Melayu daripada dicemari oleh aqidah-aqidah yang sesat …. menyeleweng ….

Antara kitab-kitab mengenai aqidah yang ditulis oleh ulama Melayu adalah:

Ilmu Tauhid oleh Ahmad bin Aminuddin Qadhi Kedah (1032H/1622M)
Durarul Faraid bi Syarhil ‘Aqaid oleh Syaikh Nuruddin al-Raniri (1045H/1635M)
Syarhu ‘Aqidatil Iman oleh Syaikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Acheh (1170H/1757M)
Zahratul Murid fi Bayani Kalimatit Tauhid oleh Syaikh Abdusshomad al-Falimbani (1178H/1764M)
Ad-Durrus Tsamin oleh Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathoni (1232H/1816M)
Warduz Zawahir oleh Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathoni (1245H/1829M)
Jumanatut Tauhid oleh Syaikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathoni (1293H/1876M)
Miftahul Jannah oleh Syaikh Muhammad Thayyib ibn Mas’ud al-Banjari (1247H)
‘Athiyatur Rahman fi Bayani Qawaidil Iman oleh Syaikh Muhammad Azhari bin Abdullah al-Falimbani (1259H/1843M)
Munjiyatul ‘Awam li Manhajil Huda minaz Zhalam oleh Syaikh ahmad bin Muhammad Zain al-Fathoni (1293H/1876M)
Fathul Majid fi Syarhid Duraril Farid fi ‘Ilmit Tauhid oleh Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani (1297H)
Tijanud Darari fi Syarhi Risalatil Bajuri oleh oleh Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani (1297H)
Tijanud Darari fi Syarhi Risalatil Bajuri oleh oleh Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani (1297H)
Zari’atul Yaqin fi Syarhi Ummil Barahin / Ad-Durrutun Nadhra ‘alal ‘Aqidatis Shugra oleh Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani (1302H)
Kitab Shifat 20 oleh Sayyid Utsman bin Abdullah bin ‘Aqil bin Yahya al-‘Alawi al-Husaini (1304H/1887M)
Al-Muqaddimatul Kubra allati Tafarra’at minhan Nuskhatus Shugra oleh Syaikh Ismail bin Abdullah al-Minankabawi al-Kholidi (selesai disalin pada 1305H)
Muqaddimatul Athfal fi Shifatillahi zil Jalal oleh Tok Kelaba (1305H/1887M)
Sabilus Salam fi Syarhi Hidayatil ‘Awam oleh Syaikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathoni (1306H/1888M)
‘Iqdul Juman fi ‘Aqidatil Iman oleh Syaikh Ahmad bin Muhammad zain al-Fathoni (1306H/1888M)
Irsyadul Muhtadi ila Syarh Kifayatil Mubtadi oleh Syaikh Abdul Hamid bin Muhammad bin ‘Abdul Qadir al-Khatib Kudus (1306H)
‘Aqidatun Najin fi Ushuliddin oleh Syaikh Zainal ‘Abidin bin Muhammad al-Fathoni 1308H/1891m)
‘Aqaidul Iman oleh Syaikh Muhammad Azhari bin Abdullah al-Falimbani (1309H)
Zahratul Murid fi ‘Aqidatit Tauhid oleh Syaikh ‘ali bin Abdur Rahman bin Abdul Ghafur Kutan al-Kelantani (1310H)
Hidayatus Sail fi Bayanil Masail oleh Tok Kelaba (1312H/1894M)
Nuruz Zhalam fi Ma’rifatillahi wa Rusulihil Kiram oleh Syaikh Abdur Rahman bin Muhammad ‘Ali al-Fathoni (1312H/1894M)
Majmu ul Irfan fi Ma’rifatil ‘Aqaidil Iman oleh Haji Nik Wan ‘Abdurrahman bin wan Sulaiman al-Kelantani (1312H)
Faridatul Faraid oleh Syaikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathoni (1313H/1895M)
Sirajul Huda oleh Syaikh Muhammad Zainuddin as-Sumbawi
‘Umdatul Murid fi Ilmit Tauhid oleh Syaikh Daud bin Ismail al-Fathoni (1317H)
Tamrinush Shibyan fi Bayani Arkanil Islam wal Iman oleh Tuan Hussin Kedah (1318H/1900M)
Hidayatur Rahman oleh Haji Abdul Lathif bin Haji Muhammad Nuruddin (Haji Tambi) Melaka (1318H/1900M)
Irsyadul Anam fi Bayani Qawa’idil Iman wal Islam oleh Hussin bin Muhammad Amin al-Falimbani (1320H)
Fathur Rahman fi ‘Aqaidil Iman oleh Syaikh ‘Abdul Qadir bin Shabir Mandahiling (1320H)
Ushuluddin I’tiqad Ahlis Sunnah wal Jamaah oleh Syaikh Muhammad Mukhtar bin ‘Atharid al-Bughuri al-Batawi al-Jawi (1323H)
‘Aqidatul Munjiyati fi Bayani ‘Aqidatil Mu’minina wal Mu’minat oleh Syaikh Muhammad ‘alwi bin Abdullah Khatib Endur al-Kampari (1324H/1906M)
Isnadul Ghulam fi Bayanil Imani wal Islam oleh Andul Aziz bin Muhammad Nur al-Funtiani (1325H)
Kifayatul ‘Awwam oleh Haji Muhammad bin Haji Muhammad Sholih al-Haddad (1326H)
Ushuluddin fi Sabilil I’tiqad oleh Haji Muhammad Qasim bin Haji Ahmad Pontianak, Kalimantan (1328H)
Syarh Bakuratil Amani oleh Syaikh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir al-Fathoni (1335H/1916M)
Bidayatut Tauhid fi ‘Ilmit Tauhid oleh Syaikh Muhammad Basiyuni ‘Imran, Maharaja Imam Sambas (1336H/1918M)
As-Sa’adah al-Abadiyah fid Daiyanah al-Muhammadiyah oleh Syaikh Sulaiman ibnu Abdul Jalil Tembusai (1336H)
Hidayatul Mutafakkirin fi Tahqiqi Ma’ritati Rabbil ‘Alamin oleh Tuan Hussin Kedah (1337H)
Najatul ikhwan fima Yahshulu bihil Islam wal Iman oleh Haji Abdul Mubin bin Muhammad Thayyib Jabbar Syah al-Jarimi al-Fathoni (1337H/1919M)
Matnul Jauharah at-Tauhid Gantung Makna oleh Ahmad Abdul Qadir bin Abdurrahman al-Filfulani (1331H)
Al-Mudaqqimatut Tauhidiyyah oleh Haji Muhammad Syarif bin ‘Abdurrahman (1338H/1919M)
‘Aqaidul Iman oleh Mufti Haji Abdurrahman Shiddiq bin Muhammad ‘Afifi al-Banjari (1338H)
Al-‘Iqdul Farid fi ‘Ilmit Tauhid oleh Qadhi Haji Wan Ismail bin Syaikh Wan Ahmad al-Fathoni (1341H)
Fathul Majid fi ‘Ilmit Tauhid oleh Haji ‘Abdul Mubin bin Muhammad Thayyib Jabbar Syah al-Jarimi al-Fathoni (1342H/1923M)
Fawaiduz Zain fi ‘Ilmil ‘Aqaid Ushuliddin (1342H) dan Miftahus Shibyan fi ‘Aqaidil Iman (1366H) oleh Haji Muhammad Zain Nuruddin bin Tuan Imam Syaikh Haji ‘Abbas ibn Haji Muhammad Lashub bin Haji Abdul Karim bin Tuan Faqih Negeri, Negeri Batu Bahara Pesisir Dahari (1342H)
Dilalatul ‘Awam oleh Haji Ahmad Suraji bin Ismail ibn Muhammad al-Kelantani (1342H)
Bidayatut Tholibin ila Ma’rifati Rabbil ‘Alamin oleh Tuan Hussin Kedah (1344H)
Ushulut Tauhid fi Ma’rifati Thuruqil Iman lir Rabbil Majid oleh Tuan Hussin Kedah (1346H)
Pegangan Yang Terutaman Pada Sedikit Daripada Pangkal Ugama oleh Tengku Mahmud Zuhdi bin Tengku Abdurrahman bin Tuanku Nur bin Raja Belat ibn Raja Datu al-Fathoni al-Jawi (1352H)
Tazkiratut Thufuliyah fi Tauhidi Rabbil Bariyah oleh Haji Hasan bin Umar al-Jakani al-Fathoni (1368H)
Fathul Jalil wa Syifaul Ghalil oleh Haji Wan Ibrahim bin Abdul Qadir bin Musthofa al-Fathoni (1386H)

[Tahun di dalam kurungan adalah tahun dimana yang paling awal dihasilkan]

Begitulah senarai panjang sebahagian daripada kitab-kitab didalam bidang ilmu ‘aqidah yang ditulis oleh ulama kita di Alam Melayu. Entahkan berapa banyak lagi khazanah tulisan mereka yang tidak sampai ketangan kita. Ini menunjukkan keperihatinan mereka terhadap aqidah yang kita pegang. Dan sebilangan besar daripada mereka adalah ulama yang bertaraf al-‘Alim al-‘Allamah yang pernah mengajar di sekitar Masjidil Haram, yang mengarang puluhan bahkan ratusan buah kitab, yang terkenal dengan kewarakkan, kezuhudan dan sebagainya. Ada dikalangan mereka mengaji puluhan tahun di Mekah di Madinah. Mereka adalah ulama-ulama yang mu’tabar. Tetapi sungguh pelik akhir-akhir ini apabila ada kanak-kanak hingusan yang baru punya BA, MA atau PhD yang
ilmunya terlalu dhoif, memperlekehkan ulama-ulama ini. …… Allahu Allah …..

Wahai Saudara-saudaraku yang dikasihi, marilah kita berpegang kepada pesanan baginda RasuluLlah صلى الله عليه وآله وسلم iaitu …..hendaklah kamu mengikuti sawadhul a'zhom (majoriti umat Islam)" (Hadits riwayat al-Hakim daripada jalan ad-Dhiya' al-Maqdisi) – iaitulah golongan Asya’irah dan Maturidiyah yang merupakan golongan terbesar dalam bidang ‘aqidah sejak zaman berzaman. Jauhilah golongan yang beraqidah tajsim … aqidah yang menyeleweng … aqidah yang sesat. Mereka menuduh kita dengan tuduhan bid’ah, sesat bahkan dengan tuduhan kafir tetapi pada hakikatnya merekalah yang begitu. Pedulikan mereka. Biarkan mereka menyalak. Biarkan mereka terjun dengan labu-labu mereka. Marilah kita bersatu sebagaimana generasi terdahulu, dengan berpegang kepada Asya’irah didalam aqidah dan mazhab Syafie didalam ilmu fiqih. Sekian dari hamba yang faqir lagi haqir – abu zahrah -
[Senarai kitab-kitab diatas diambil dari kertas kerja yang bertajuk Ahli Sunnah wal Jamaah Sebagai Teras Kesatuan Umat Islam di Malaysia yang disediakan oleh al-Marhum Tuan Guru Haji Wan Muhammad Shaghir bin Haji Wan ‘Abdullah bertarikh 4 November 2001. – dengan kebenaran dari Ustaz Wan Muhammad Autad bin Haji Wan Muhammad Shaghir]

Tulisan berkaitan: Hakikat Asya'irah oleh Syaikh Muhammad bin 'Alawi al-Maliki al-Hasani dan berpegang kepada sawadul a'dzhom.
@Hizbun AnNabi wa AaliBaitihi wa Ashabihi
Photo

Post has attachment
Allahu Akbar اَللّهُ اَكْبَرُ, Hari Yang Dijanjikan Semakin Mendekati Kita

Allahu Akbar اَللّهُ اَكْبَرُ,

Hari yang dijanjikan semakin mendekati kita, sudah bersediakah kita menghadapi hari kemusnahan segala langit dan bumi, hari yang mema tikan semua makhluk, hari di mana kita akan dibangkitkan semula untuk mengadap Allah di Padang Mahsyar untuk diperhitungkan segala amalan kita semasa hidup di dunia dulu…

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim no. 157 dari Abu Hurairah secara marfu’ dengan lafazh:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ…حَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا

“Tidak akan terjadi hari kiamat, sehingga tanah Arab menjadi lahan yang subur dan dialiri sungai- sungai.”.” (HR Muslim)

Sebagian Ulama’ mengartikan kata murujan wa anharan dengan: Subur lagi makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai.” Bahkan telah di buktikan secara ilmu geografi bahwa tanah Arab tandus menjadi subur.
Photo

Post has attachment

Kala itu, Kabupaten Bangkalan diguyur hujan yang sangat deras, khususnya di Demangan, pondok pesantren asuhan Syaikhuna Kholil al-Bangkalani. Meski hujan mengguyur dengan derasnya, tetapi ada saja orang yang bertamu kepada beliau.

Terlihat di antara rerintik hujan yang semakin deras, seorang tua lumpuh dengan susah payah hendak berkunjung menemui Syaikhuna Kholil. Syaikhuna segera tanggap, beliau lalu memerintahkan santrinya untuk menyusul.

“Adakah di antara kalian yang mau menggendong dan membawa tamuku di luar sana itu?”

“Biar saya saja, Yai,” jawab seorang santri muda mendahului teman-temannya.

Santri muda itu bergegas meloncat menembus rerintik hujan yang semakin deras, menghampiri orang tua itu. Tanpa pikir panjang, ia menggendongnya untuk menemui Syaikhuna Kholil.

Dengan sangat akrab, Syaikhuna Kholil menyambut tamunya, dan di antara keduanya terjadi dialog empat mata. Tidak beberapa lama, rupanya percakapan mereka telah usai. Syaikhuna Kholil mendatangi santri-santrinya untuk meminta bantuan lagi, “Siapakah di antara kalian yang mau membantu orang tua ini untuk kembali pulang?”

“Biar saya Yai,” sahut santri yang tadi menggendong orang tua tersebut. lalu santri muda itu dengan penuh rasa takzim menggendongnya keluar pondok pesantren dengan hati-hati sesuai perintah Syaikhuna Kholil.

Setelah santri dan tamu tua itu keluar dari kawasan pesantren, Syaikhuna Kholil berkata kepada santri-santrinya yang lain, “Santri-santriku, saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa santri itu.”

Dan ternyata yang digendong oleh santri tersebut adalah Nabiyullah Khidir ‘alahis salam yang bersilaturahmi kepada Syaikhona Kholil dan santri yang menggendongnya adalah Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy’ari muda (Pediri Nahdlatul Ulama), yang kemudian mewarisi keilmuan Syaikhuna Kholil al-Bangkalani.

[Cerita di atas disadur dari buku "Ngopi di Pesantren, Renungan dan Kisah Inspiratif Kiai dan Santri", diterbitkan oleh "TeTES Publishing", Balongjeruk, Kunjar, Kediri, Jawa Timur]
+sufi jalan
Photo

Post has attachment
PERJUANGAN golongan ula­ma dalam membebas­kan negara daripada be­lenggu penjajahan mung­kin tidak begitu didendangkan. Ma­lah golongan ini pernah dilabelkan sebagai penderhaka dan pemberontak. Namun sejarah membuktikan betapa tokoh ulama tanah air termasuk individu terpenting dalam meniupkan semangat jihad dan Perang Sabil sehingga masyarakat bangkit menentang penjajahan dan ke­zaliman. Lebih daripada itu, go­longan ini berjaya mendidik ma­syarakat dengan pendidikan agama bagi mengamalkan ajaran Islam yang sebenar dan membentengkan diri daripada belenggu noda dan nista.

Di Kelantan, Haji Mat Hassan bin Panglima Mat Munas atau dikenali sebagai Tok Janggut kerana mempunyai janggut sampai ke paras dada ialah tokoh ulama yang bangkit memperjuangkan hak dan ketuan­an Melayu. Tindakan ini ber­titik tolak daripada campur ta­ngan British di Kelantan berikutan Perjanjian Bangkok pada 1909. Kemun­cak daripada penentangan ini bermula apabila masyarakat tempatan ti­dak berpuas hati de­ngan dasar Bri­tish yang mengenakan cukai selain terkesan dengan jihad untuk mengembalikan Khalifah Uthmaniyah di bawah pengaruh Bri­tish di Turki. Dikatakan pada 24 Mei 1915, Tok Janggut bersama kira-kira 1,000 pengikutnya menyerang Bri­tish di Pasir Puteh, Kelantan.

Bagaimanapun dalam pertempu­ran tersebut, Tok Janggut telah terkorban syahid bersama Tok Abas dan Tok Hussein serta beberapa orang pengikutnya. Jenazahnya kemudian dibawa ke Kota Bharu dan digantung beberapa hari di Padang Bank (Padang Merdeka) oleh pihak British sebelum dikebumikan di Pasir Pekan.

Selain itu, tokoh ulama Kelantan tersohor iaitu Tok Kenali atau Haji Muhammad Yusof bin Ahmad juga termasuk ulama yang terlibat secara tidak langsung dalam membebaskan negara daripada belenggu penjajahan. Beliau lahir daripada keluarga petani di Kampung Kubang Krian, Kelantan antara 1868-1870. Walaupun tidak terlibat mengangkat senjata menentang penjajah British, sebagai Tok Guru beliau berjaya meniupkan semangat jihad dan perjuangan demi mempertahankan agama dan bangsa Melayu melalui aktiviti penulisan dalam majalah Pengasuh dan majalah al-Hikmah selain berjaya mendidik ramai tokoh ulama dan ilmuwan Islam yang bertebaran di seluruh tanah air.

Di Terengganu pula, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong adalah tokoh ulama yang terlibat secara langsung dalam gerakan menentang penjajahan British. Ini bermula apabila Penasihat British di Terengganu mengenakan pelbagai cukai yang membebankan rakyat. Hal ini me­nimbulkan perasaan tidak puas hati, seterusnya mencetuskan kebangkitan menentang British pada 1919. Akibatnya beliau dibuang negeri ke Mekah bagi meredakan penenta­ngan terhadap British dan meninggal dunia di Mekah.

Selain itu, Tok Guru Haji Abas atau nama sebenarnya Haji Abas Muhammad juga seorang ulama yang alim dalam ilmu agama dan memainkan peranan besar dalam pendidikan Islam di Terengganu. Beliau turut ber­tanggungjawab menyebarluaskan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah di masjid dan pondok-pondok selain membahaskan persoalan cabang yang cuba ditimbulkan oleh golo­ngan muda. Walaupun tidak terlibat mengangkat senjata tetapi peranannya dalam melindungi pejuang-pe­juang yang hendak dibuang negeri ke Burma oleh British selain menentang kemasukan imigran Cina adalah sumbangan besar dalam mempertahankan tanah air daripada diceroboh oleh musuh dan diperkotak-katikkan oleh Barat.

Nama Tok Ku Paloh atau nama­nya Sayid Abdul Rahman Muhammad al-Idrus juga tidak asing dalam sejarah penentangan British di Ta­nah Melayu. Beliau mendapat pendidikan agama daripada ayahnya iaitu Tok Ku Tuan Besar dan melanjutkan pelajaran di Mekah. Beliau mendirikan Pondok di Kampung Paloh sehingga berjaya menarik ra­mai pelajar dari kawasan sekitar selain dari Pahang dan Kelantan. Penglibatan Tok Ku Paloh dalam meniupkan semangat jihad dan perjuangan dapat dilihat dalam Pemberontakan Pahang di mana orang Melayu di bawah pimpinan Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau telah berundur dan hampir menyerah diri setelah menghadapi serangan pihak British. Di samping itu, beliau memberikan bantuan seramai 200 orang dari Terengganu dan Kelantan untuk menggempur kedudukan British hingga berjaya menawan kubu British di Jeram Ampai, Pahang.

Malah beliau dikatakan mempunyai karamah terutama apabila rundingan dengan British di atas kapal terpaksa ditangguhkan ke­rana kapal tersebut senget setiap kali To ku Paloh menyengetkan serbannya. Dikatakan juga pihak British terpaksa berundur dalam suatu pertempuran di Terengganu hanya kerana melihat beribu-ribu pahlawan lengkap bersenjata bersedia menyerang kapal British. Beliau kembali ke Rahmatullah ketika berusia 100 tahun. Namun jasa dan perjuangannya tetap dikenang hingga ke hari ini.

Di Batu Pahat, Johor nama Kiyai Haji Salleh atau nama sebenarnya Haji Mohd. Salleh Abdul Karim sa­ngat terkenal. Dilahirkan di Tanjung Olak Batu, Bukit Pasir, Muar, Johor pada 1916 merupakan pencetus kepada perjuangan Orang Melayu me­nentang kekejaman komunis yang dikenali sebagai Askar Bintang Tiga. Ini berikutan kekalahan tentera Jepun kepada pihak British dan pihak Malayan People Anti-Japanese Army (MPAJA) telah mengambil ke­sempatan untuk memerintah dan bertindak kejam membunuh mereka yang dianggap bekerjasama dengan Jepun. Kemuncak kepada penentangan itu berlaku apabila pengikut Bintang Tiga mula mengganggu aktiviti solat jemaah dan kesucian surau dicemari dengan pe­nyembelihan babi selain pembunuhan ke atas ramai orang Melayu.

Dengan berbekalkan senjata parang panjang di bawah pimpinan Panglima Salleh, penduduk setempat menyerang kubu-kubu Bintang Tiga di sekitar Muar dan Batu Pahat. Dengan serangan tersebut pihak Bintang Tiga mula membuka mata dan tidak lagi meremehkan kekuatan spiritual orang Melayu yang sanggup bermati-matian mempertahankan agama dan bangsa tanpa kelengkapan senjata canggih. Bermula dari detik itu juga kekejaman terhadap orang Melayu mula berkurangan terutama setelah Kiyai Haji Salleh mengisytiharkan perdamaian de­ngan Bintang Tiga.

Kini setelah lebih daripada 60 tahun mengecap nikmat kemer­dekaan, perjuangan secara fizikal dengan mengangkat senjata untuk mengukuhkan kedudukan agama Islam dan bangsa Melayu tidak lagi relevan. Namun begitu, golongan ulama diajak bersatu menggunakan segala medium yang ada untuk menyebarluaskan ajaran Islam selain mempertahankan survival agama dan bangsa. Usah berkelahi sesama sendiri sehingga menampakkan kelemahan dan kelesuan sendiri.

DR. MOHD. ALI MUHAMAD DON ialah Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti 
Teknologi Mara (UiTM) Kampus 
Pasir Gudang, Johor
Photo

Post has attachment
Siapa tak kenal dengan Syeikh Ahmad Junaidin, Mursyidul Am Persatuan Warga Melayu yang beribu pejabat di Sungai Petani, Kedah. Diceritakan bahawa, Syeikh Ahmad yang mewarisi ilmu Tok Kenali (Wali Allah di Kelantan) pernah menghancurkan kereta kebal tentera komunis soviet Russia yang ketika itu sedang menyerang bumi Mujahideen, Afghanistan. Kisah ini diperkirakan tidak pernah diceritakan kepada mana-mana anak muridnya yang berjumlah ribuan orang kecuali kepada adindanya.

Pada waktu itu beliau sedang duduk berzikir di atas sejadah selepas menunaikan solat, tiba-tiba Syeikh Ahmad melihat cahaya putih berserta terowong dihadapannya. Syeikh Ahmad langsung masuk ke dalam terowong dan melihat sekumpulan perajurit Islam sedang dikepung oleh berpuluh unit kereta kebal Russia. Laungan Allahuakbar jelas kedengaran dan Allah menolong para Mujahideen dengan mendatangkan Syeikh Ahmad.

Kata Syeikh Ahmad, dia merasa seperti mimpi lalu terus meluru ke arah kereta kebal dan menedang semua kereta kebal sehingga hancur terbarai. Maka terselamatlah para Mujahideen daripada keganasan tentera Russia.

Selesai menghancurkan kereta kebal, dia menemui sebentar para Mujahideen sebelum meminta diri untuk pulang. Beberapa orang dari para Mujahideen sempat berbual mesra dengan Syeikh Ahmad sambil bertanyakan nama dan dari mana Syeikh Ahmad berasal?

Sekalilagi, Syeikh Ahmad mendapati secara tiba-tiba dia tersedar sudah berada di atas sejadah. Apa yang berlaku hari itu diceritakan kepada sahabatnya yang tinggal serumah.

Sahabatnya menganggap Sheikh seorang pembohong kerana sehaian itu dia bertemu Syeikh Ahmad, masa bila pula Syeikh sudah sampai ke Afghanistan yang berada beribu kilometer jauhnya dari Kedah.

Selepas setahun, datanglah sekumpulan orang berwajah Arab dari Afghanistan ke Kedah mencari Syeikh Ahmad. Mendengar cerita sebenar daripada orang Afghanistan itu barulah sahabat Syeikh itu mengetahui bahawa apa yang diceritakan oleh Syeikh Ahmad benar-benar berlaku.

Allah menolong hamba-hambaNYA yang bertakwa secara lazim lahupun tidak lazim. Mintalah kepada Allah swt dengan sabar, solat serta melakukan sejumlah perbuatan baik lain mengikut petunjuk al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW.

Sumber : http://www.budijagat.com/…/wali-allah-kedah-hancurkan-keret…
Photo

Post has attachment
Mengenal Pengarang Maulid Al-Barzanji Sayyid Ja‘far bin Hasan bin ‘Abdul Karim bin Muhammad bin Rasul Al-Barzanji, pengarang Maulid Barzanji, adalah seorang ulama besar keturunan Nabi SAW dari keluarga Sadah Al-Barzanji yang termasyhur, berasal dari Barzanj di Irak. Beliau lahir di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 1126 H (1714 M).

Datuk-datuk Sayyid Ja‘far semuanya ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amalnya, keutamaan dan keshalihannya. Sayyid Muhammad bin ‘Alwi bin ‘Abbas Al-Maliki dalam Hawl al-Ihtifal bi Dzikra al-Mawlid an-Nabawi asy-Syarif pada halaman 99 menulis sebagai berikut: “Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Musnid As- Sayyid Ja`far bin Hasan bin `Abdul Karim Al-Barzanji adalah mufti Syafi`iyyah di Madinah Al-Munawwarah. Terdapat perselisihan tentang tahun wafatnya. Sebagian menyebutkan, beliau meninggal pada tahun 1177 H (1763 M). Imam Az-Zubaid dalam al-Mu`jam al-Mukhtash menulis, beliau wafat tahun 1184 H (1770 M). Imam Az-Zubaid pernah berjumpa beliau dan menghadiri majelis pengajiannya di Masjid Nabawi yang mulia. Beliau adalah pengarang kitab Maulid yang termasyhur dan terkenal dengan nama Mawlid al-Barzanji.

Sebagian ulama menyatakan nama karangannya tersebut sebagai ‘Iqd al-Jawhar fi Mawlid an-Nabiyyil Azhar. Kitab Maulid karangan beliau ini termasuk salah satu kitab Maulid yang paling populer dan paling luas tersebar ke pelosok negeri Arab dan Islam, baik di Timur maupun Barat. Bahkan banyak kalangan Arab dan non-Arab yang menghafalnya dan mereka membacanya dalam acara-acara (pertemuan-pertemuan) keagamaan yang sesuai. Kandungannya merupakan khulashah (ringkasan) sirah nabawiyyah yang meliputi kisah kelahiran beliau, pengutusannya sebagai rasul, hijrah, akhlaq, peperangan, hingga wafatnya.” Kitab Mawlid al-Barzanji ini telah disyarahkan oleh Al-Allamah Al-Faqih Asy-Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Maliki Al-Asy‘ari Asy-Syadzili Al-Azhari yang terkenal dengan panggilan Ba‘ilisy dengan pensyarahan yang memadai, bagus, dan bermanfaat, yang dinamakan al-Qawl al-Munji ‘ala Mawlid al-Barzanji dan telah berulang kali dicetak di Mesir. Beliau seorang ulama besar keluaran Al-Azhar Asy-Syarif, bermadzhab Maliki, mengikuti paham Asy‘ari, dan menganut Thariqah Syadziliyyah. Beliau lahir pada tahun 1217 H (1802 M) dan wafat tahun 1299 H (1882 M). Selain itu, ulama terkemuka kita yang juga terkenal sebagai penulis yang produktif, Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, pun menulis syarahnya yang dinamakannya Madarijush Shu‘ud ila Iktisa-il Burud. Kemudian, Sayyid Ja‘far bin Isma‘il bin Zainal ‘Abidin bin Muhammad Al- Hadi bin Zain, suami anak satu-satunya Sayyid Ja‘far Al-Barzanji, juga menulis syarah kitab Mawlid al-Barzanji tersebut yang dinamakannya al-Kawkabul-Anwar ‘ala ‘Iqd al-Jawhar fi Mawlidin-Nabiyyil-Azhar.


Sebagaimana mertuanya, Sayyid Ja‘far ini juga seorang ulama besar lulusan Al-Azhar Asy-Syarif dan juga seorang mufti Syafi‘iyyah. Karangankarangan beliau banyak, di antaranya Syawahid al-Ghufran ‘ala Jaliy al-Ahzan fi Fadha-il Ramadhan, Mashabihul Ghurar ‘ala Jaliyyil Qadr, dan Taj al-Ibtihaj ‘ala Dhau’ al-Wahhaj fi al-Isra’ wa al-Mi‘raj. Beliau pun menulis manaqib yang menceritakan perjalanan hidup Sayyid Ja‘far Al-Barzanji dalam kitabnya ar-Raudh al-‘Athar fi Manaqib as-Sayyid Ja‘far. Kembali kepada Sayyidi Ja‘far Al-Barzanji. Selain dipandang sebagai mufti, beliau juga menjadi khatib di Masjid Nabawi dan mengajar di dalam masjid yang mulia tersebut. Beliau terkenal bukan saja karena ilmu, akhlaq, dan taqwanya, tetapi juga karena karamah dan kemakbulan doanya. Penduduk Madinah sering meminta beliau berdoa untuk mendatangkan hujan pada musim-musim kemarau. Diceritakan, suatu ketika di musim kemarau, saat beliau sedang menyampaikan khutbah Juma’tnya, seseorang meminta beliau beristisqa’ memohon hujan. Maka dalam khutbahnya itu beliau pun berdoa memohon hujan. Doanya terkabul dan hujan terus turun dengan lebatnya hingga seminggu, persis sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW dahulu. Sayyidi Ja‘far Al-Barzanji wafat di Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi‘. Sungguh besar jasa beliau. Karangannya membawa umat ingat kepada Nabi SAW, membawa umat mengasihi beliau, membawa umat merindukannya. Sayyid Ja’far Al-Barzanji adalah seorang ulama’ besar keturunan Nabi Muhammad saw dari keluarga Sa’adah Al Barzanji yang termasyur, berasal dari Barzanj di Irak. Datuk-datuk Sayyid Ja’far semuanya ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amalnya, keutamaan dan keshalihannya. Beliau mempunyai sifat dan akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun, zuhud, amat berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, wara’, banyak berzikir, sentiasa bertafakkur, mendahului dalam membuat kebajikan bersedekah,dan pemurah. Nama nasabnya adalah Sayid Ja’far ibn Hasan ibn Abdul Karim ibn Muhammad ibn Sayid Rasul ibn Abdul Sayid ibn Abdul Rasul ibn Qalandar ibn Abdul Sayid ibn Isa ibn Husain ibn Bayazid ibn Abdul Karim ibn Isa ibn Ali ibn Yusuf ibn Mansur ibn Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Ismail ibn Al-Imam Musa Al-Kazim ibn Al-Imam Ja’far As-Sodiq ibn Al-Imam Muhammad Al-Baqir ibn Al-Imam Zainal Abidin ibn Al-Imam Husain ibn Sayidina Ali r.a. Semasa kecilnya beliau telah belajar Al-Quran dari Syaikh Ismail Al-Yamani, dan belajar tajwid serta membaiki bacaan dengan Syaikh Yusuf As-So’idi dan Syaikh Syamsuddin Al-Misri.Antara guru-guru beliau dalam ilmu agama dan syariat adalah : Sayid Abdul Karim Haidar Al-Barzanji, Syeikh Yusuf Al-Kurdi, Sayid Athiyatullah Al-Hindi. Sayid Ja’far Al-Barzanji telah menguasai banyak cabang ilmu, antaranya: Shoraf, Nahwu, Manthiq, Ma’ani, Bayan, Adab, Fiqh, Usulul Fiqh, Faraidh, Hisab, Usuluddin, Hadits, Usul Hadits, Tafsir, Hikmah, Handasah, A’rudh, Kalam, Lughah, Sirah, Qiraat, Suluk, Tasawuf, Kutub Ahkam, Rijal, Mustholah. Syaikh Ja’far Al-Barzanji juga seorang Qodhi (hakim) dari madzhab Maliki yang bermukim di Madinah, merupakan salah seorang keturunan (buyut) dari cendekiawan besar Muhammad bin Abdul Rasul bin Abdul Sayyid Al-Alwi Al-Husain Al-Musawi Al-Saharzuri Al-Barzanji (1040-1103 H / 1630-1691 M), Mufti Agung dari madzhab Syafi’i di Madinah. Sang mufti (pemberi fatwa) berasal dari Shaharzur, kota kaum Kurdi di Irak, lalu mengembara ke berbagai negeri sebelum bermukim di Kota Sang Nabi. Di sana beliau telah belajar dari ulama’-ulama’ terkenal, diantaranya Syaikh Athaallah ibn Ahmad Al-Azhari, Syaikh Abdul Wahab At-Thanthowi Al-Ahmadi, Syaikh Ahmad Al-Asybuli. Beliau juga telah diijazahkan oleh sebahagian ulama’, antaranya : Syaikh Muhammad At-Thoyib Al-Fasi, Sayid Muhammad At-Thobari, Syaikh Muhammad ibn Hasan Al A’jimi, Sayid Musthofa Al-Bakri, Syaikh Abdullah As-Syubrawi Al-Misri. Syaikh Ja’far Al-Barzanji, selain dipandang sebagai mufti, beliau juga menjadi khatib di Masjid Nabawi dan mengajar di dalam masjid yang mulia tersebut.

Beliau terkenal bukan saja karena ilmu, akhlak dan taqwanya, tapi juga dengan kekeramatan dan kemakbulan doanya. Penduduk Madinah sering meminta beliau berdo’a untuk hujan pada musim-musim kemarau. Setiap kali karangannya dibaca, shalawat dan salam dilatunkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, selain itu juga tidak lupa mendoakan Sayyid Ja‘far, yang telah berjasa menyebarkan keharuman pribadi dan sirah kehidupan makhluk termulia di alam raya. Semoga Allah meridhainya dan membuatnya ridha.

liwa ul hamdi https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1488671211160149&substory_index=0&id=1150521431641797
Photo

Post has attachment
Kemusnahan Tanah Suci Mekah Yang Sengaja Disembunyikan Kerajaan Saudi…
September 18, 2018 sport7 Islamik


Siapa yang baru sahaja pulang dari umrah sekarang pasti membawa gambar-gambar kawasan Arab Saudi yang semakin maju, gilang gemilang dengan segala puncak menara di merata-rata ceruk Mekah dan Madinah. Sebanyak $ 26 billion telah dibelanjakan untuk tujuan ini. Tapi tahukah anda, apa yang berlaku di sebaliknya?

Dari apa yang kita boleh lihat struktur ikonik lama Masjidil Haram telah pun dimusnahkan untuk memberi laluan kepada rekaan model lebih kontemporari. Pemusnahan bangunan Masjidil Haram yang dibina oleh kerajaan Ottoman/Uthmaniyah ini menerima tentangan ramai pihak terutamanya ahli arkaelogi yang merasakan kerajaan Saudi merosakkan struktur bersejarah Islam tanpa mempedulikan kesannya.

Pihak Saudi memberi alasan bangunan binaan kerajaan Ottoman/Uthmaniyah ini mempunyai rekaan bida’ah/syirik kerana terdapat ukiran nama sahabat.

Selain itu juga terdapat perancangan untuk memusnahkan stukutur kubah Masjid Nabawi sekarang kerana ia juga dikatakan tidak cukup Islamik.

Kenapa tidak cukup Islamik? Kerana kubah hijau yang menutupi makam Rasulullah SAW juga dikatakan bida’ah. Kubur tidak boleh mempunyai tanda mengikut fahaman Wahhabi. Kuburan Saidina Umar dan Abu Bakar yang disemadikan bersebelahan makan Rasulullah juga akan dimusnahkan suatu hari nanti jika keadaan ini berterusan.

Walaupun atas nama pemodenan dan pembesaran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tetapi itu bukanlah tiket khas untuk menutup sejarah dan tempat tinggalan Nabi SAW dan para sahabat!

Persoalan ini membawa kepada soalan seterusnya, iaitu, “Mengapa hanya pihak SAUDI mempunyai hak membentuk arah tuju Mekah dan Madinah? Kenapa tiada persetujuan diambil terlebih dahulu sebelum projek pembinaan/pemusnahan ini dilakukan? dan haruskah Mekah dan Madinah berada di bawah jajahan keluarga Al Saud”

PERSOALAN DEMI PERSOALAN
Kesemua projek naik taraf dan pembangunan di kedua-dua kota suci Islam ini dilakukan di bawah arahan Raja dari keturunan Saud, sebab tu nama negara tersebut Arab Saudi. Beliau juga digelar “Penjaga Dua Masjid Utama”.

Keyword disini ialah PENJAGA dan bukannya TUAN PUNYA. Di dalam Islam sendiri kita sedia maklum wujud konsep MUSYAWARAH. Jadi mengapa tiada musyawarah dilakukan diantara kesemua pemimpin negara Islam untuk membincangkan hala tuju permodenan Mekah dan Madinah?
Pihak Saudi nampaknya sangat autokratik dalam membuat keputusan permodenan. Tak mengapalah untuk keselesaan orang awam tapi kalau dah sampai menghancurkan termpat-tempat sejarah sahabat dan Nabi SAW, apa cerita ni?

Kemudian semua projek pembinaan diberikan kepada firma Saudi Bin Ladin Group. Kita semua sedia maklum bila seseorang Muslim itu menderma kepada pembinaan sebuah masjid, surau atau tanah wakaf, pahala dari pemberian mereka itu akan berterusan sehingga hari kiamat. Kenapakah keluarga Al Saud dan Bin Ladin memonopoli projek ini tanpa perbincangan dari semua negara Islam?

Tidak banyak pemimpin Muslim yang berani menegur monopoli 2 masjid suci ini untuk kerabat dan kroni mereka sendiri? Hanya Presiden Turki dan Iran yang mempunyai semangat dan keberanian untuk mempersoalkan kemusnahan bangunan bersejarah Islam di Kota Mekah dan Madinah yang sedang giat dilakukan kerajaan Saudi. Mereka juga membantah pengkomersilan melampau yang berlaku di Mekah.

Contoh pengkomersilan melampau ialah Raffles Makkah Palace, hotel mewah siap dengan butler yang terletak bersebelahan Masjidil Haram. Menara jam gergasi yang ada sekarang pula rata-rata dipersetujui telah mengalihkan perhatian umat Islam dari memandang Kaabah.

Saya yakin anda pasti bersetuju bahawa tarikan utama Mekah sepatutnya ialah untuk beribadah dan melihat Kaabah. Bukannya pergi hotel mewah dan jam gergasi tertinggi di dunia. Agak ironik rumah nabi, sahabat, makam isteri-isteri nabi dan telaga nabi dimusnahkan kerana “bida’ah” dan di atas tapak yang diratakan itu pu dibina cawangan makanan ‘HARAM’ Starbucks, Marks and Spencer, Raflles Hotel dan McDonalds.

Antara kesan yang nyata akibat permodenan Mekah dan Madinah ialah kos untuk menunaikan haji serta umrah menjadi terlalu mahal. Ini mengakibatkan umat Islam yang sepatutnya sudah mampu menunaikan haji terpaksa mengumpul lebih banyak wang untuk memenuhi rukun Islam ke 5.

Ramai golongan tua yang baru pulang umrah mengeluh Mekah yang mereka lawati pada tahun 90-an ketika menunaikan haji dahulu sudah hilang. Menurut mereka pengkomersilan yang melampau membuatkan Mekah terasa seperti seakan sebuah theme park dan bukan lagi tempat untuk beribadat kepada Allah.

Salah siapa kalau bukan kerajaan-kerajaan Islam sendiri yang memberikan keluarga As-Saud keizinan mutlak untuk melakukan apa yang mereka suka. Kalau berani bersuara kuota Haji negara akan dikurangkan oleh As-Saud and Co. Islamik kah ini?!

Last but not least mungkin lebih baik jika Makkah dan Madinah menjadi mini country seperti Vatican dimana penjaganya digantikan mengikut undian umat Islam. That way tak ada one person yang boleh buat keputusan sesuka hati. Ini juga akan membebaskan Mekah dari menjadi milik keluarga As-Saud untuk mendesak negara Islam lain untuk menutup mulut mereka atau dikurangkan kuota apabila sebarang rancangan mereka digugat atau dipersoalkan.

Semoga Allah membantu kita semua dan Islam walaupun saya sedar bahawa salah satu daripada tanda akhir zaman atau kiamat kecil adalah apabila kaum yang dahulunya mengembala kambing di gurun-gurun mula berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi-tinggi (atas tujuan menonjolkan kekayaan mereka).

Moga Allah sentiasa merahmati kita dan memahamkan kita betapa pentingnya peninggalan sejarah tamadun awal Islam kepada kita.

Sumber: kemarahanpaklong.com
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
11/16/18
6 Photos - View album

Post has attachment
Tasawuf Hamka: Mengembalikan Kebahagiaan Hidup pada Pangkalnya

KETIKA banyak manusia yang menyanjung kemajuan hidup di zaman baru –modern- secara berlebihan, dan ikut terbawa dalam pola kehidupan yang tinggi dalam pemenuhan kepuasaan badan. Serta gaya hidup yang bersendikan pada kepentingan kebendaan materialis yang menjadi kebanggan, adalah salah satu realitas yang digambarkan oleh Hamka pada fase baru perkembangan zaman dan kebudayaan modern diberbagai belahan wilayah bangsa.

Bom atom adalah puntjak daripada hidup kebendaan jang tengah mempengaruhi alam manusia di zaman ini. Kemadjuan, peradaban, kebudajaan dan segenap segi hidup di zaman sekarang telah dipengaruhi oleh kebendaan belaka. Kehidupan orang seorang, bahkan kehidupan seluruh masjarakat telah dimasuki oleh pengaruh kebendaan.( Hamka, Perkembangan Tasauf dari Abad ke Abad, Djakarta: Pustaka Islam, 1953, hlm. 10)

Hamka sebagai salah satu tokoh masyarakat dan agama, yang hidup dan berinteraksi langsung bersama masyarakat di pusat ibukota, telah melihat realitas modernisme yang juga telah merasuki kehidupan masyarakat sejak di awal kemerdekaan Indonesia. Meskipun diakui bahwa modernisme ini telah memberikan kemudahan untuk menunjang kebutuhan dan kemajuan hidup manusia. Namun tata kehidupan yang kompetitif, berjalan begitu cepatnya dengan nilai-nilai kebebasan yang terbuka. Sehingga membawa manusia pada persaingan dalam mengejar syahwat dunia secara eksploitatif dan membabi buta. Ada unsur penting yang terkadang tidak diindahkan dari nilai moral dan hubungan diri manusia, sehingga membuat mereka selalu merasa kurang, dan mengalami kejenuhan serta kekosongan jiwa.

Sekarang ternjata bahwa memperturutkan hidup kebendaan sadja telah menimbulkan kedjemuan besar. Njata bahwasanja puntjak keindahan bukanlah terletak pada barang, pada lux dan elite, pada rumah bagus dan ketjepatan perhubungan belaka. Pada kemudahan-kemudahan hidup dan kepuasan nafsu kelamin. Sekarang mulai timbul sanggahan kepada kehidupan kebendaan jang demikian. (Hamka, Perkembangan Tasauf dari Abad ke Abad, Djakarta: Pustaka Islam, 1953, hlm. 11)

https://m.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2018/11/08/154342/tasawuf-hamka-mengembalikan-kebahagiaan-hidup-pada-pangkalnya.html

Post has attachment
Kitab “Al-Ta’arruf” dan Para Peragu Tasawuf
Oleh: Ahmad Kholili Hasib

TASAWUF telah menjadi objek persilangan pendapat hingga hari ini. ‘Nasib’ ilmu ini tidak sama dengan ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu nahwu sharaf. Empat ilmu ini tidak dilabeli dengan bi’dah. Sementara tasawuf kerap dipojokkan sebagai ilmunya orang-orang ahli bid’ah, sesat, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, ‘nasib’nya mirip dengan ilmu kalam.

Untuk menilai suatu objek ilmu atau masalah keilmuan alangkah baiknya mengambil saran dari imam al-Ghazali yang beliau tulis dalam otobiografinya yang berjudul “Al-Munkidz min al-Dholal wa al-Mushil ila Dzil ‘Izzi wa al-Jalal”.

Kitab yang mengkisahkan perjalanan pengembaraan ilmu imam al-Ghazali dalam mencari kebenaran. Ia mengatakan, sebelum menilai suatu pemikiran, haruslah terlebih dahulu mempelajarinya secara mendalam sampai pada tingkat ahli (Imam al-Ghazali,al-Munkidz min al-Dholal).

Tentu saja saran Imam al-Ghazali ini tidak setiap orang mampu melakukannya. Tetapi pelajaran dari beliau untuk konteks ilmu tasawuf adalah,  jika ingin menilai ilmu ini rujuklah kepada kitab-kitab standarnya. Jika masih tidak mampu, dengarkanlah salah satu tokoh ilmu tasawuf yang diakui. Artinya, rujuklah pada otoritas tingginya.

https://m.hidayatullah.com/artikel/pustaka/read/2018/07/28/147045/kitab-al-taarruf-dan-para-peragu-tasawuf.html

Post has attachment
Mengenal Pahlawan Perempuan Minangkabau

3. Rahma El Yunusyyiah

Lahir di Padang Panjang 20 Desember 1900, bayi perempuan itu diberi nama Rahmah El Yunusiyyah. Berasal dari keluarga yang agamis ayahnya seorang kadi di Pandai Sikek sedangkan kakeknya ahli ilmu falak dan tokoh Tarekat Naqsyabandiyah.

Rahmah belajar secara otodidak dan dibimbing oleh kakaknya Zainuddin Labay dan M. Rasyad.i Ia juga belajar agama kepada Haji Rasul, Tuanku Mudo, dan Abdul Hamid. Tak hanya belajar ilmu agama, ia juga pernah mengikuti kursus ilmu kebidanan di Rumah Sakit Umum Kayutanam. Rahmah El Yunusiyyah mendirikan sekolah khusus untuk perempuan yang diberi nama Al-Madrasatul Diniyyah atau yang kita kenal sekarang sebagai Pondok Pesantren Diniyyah Puteri.

Ia sadar bahwa pentingnya emansipasi kaum perempuan

"Kalau saya tidak mulai dari sekarang, maka kaum saya akan tetap terbelakang. Saya harus mulai, dan saya yakin akan banyak pengorbanan yang dituntut dari diri saya. Jika kakanda bisa, kenapa saya tidak bisa? Jika lelaki bisa, kenapa perempuan tidak bisa?” ungkapan Rahmah pada kakaknya yang dikutip dari buku Ulama Perempuan Indonesia karya Junaidatul Munawaroh (2002: 12).

Rahmah diminta mengajar di sekolah kerajaan Malaysia karena ia mendirikan sekolah diniyah putri di Padang Panjang.

Tak hanya memperjuangkan pendidikanuntuk perempuan, Rahmah pernah merasakan hidup di penjara. Rahmah juga berperan dalam mempelopori berdirinya Tentara Keamanan Rakyat, Laskar Sabilillah dan Laskar Hizbullah membuatnya harus dipenjara. Tak hanya itu ia juga ikut tejun ke dunia politik, tahun 1955 ia terpilih sebagai anggota DPRS dari Partai Masyumi. Ia duduk di lembaga ini hingga tahun 1957.

Rahmah meninggal pada usia 71 tahun dalam keadaan berwudu hendak salat Magrib pada 26 Februari 1969. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan keluarga yang terletak di samping rumahnya.

https://www.covesia.com/archipelago/baca/63562/mengenal-pahlawan-perempuan-minangkabau
Wait while more posts are being loaded