Post has attachment
گُـــــــــــفت:

⇦بـه خُـــــــــــــــــــــــــــــــــدا تَنهـــــــــات نِمیـــــذارم ....!!

󾭓امــــا رَفــــــــــت󾭓....!!!

خُـــــــــــــــــــــــــدایا مَــن بـــه "اعتبـــــار تـــــو"

󾭓بـه او اعتِــــــــــماد ڪــــردم󾭓...!!!

⇦ایـــــن بــــــــــود جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــوابَـــــم؟؟!!
Photo

◀☜←✘♞دختـــــــر دلتنگی اش را جار نمیزند♞✘→▶
◀☜←✘♚ناراحتی اش را نشان نمیدهد♚✘→▶
◀☜←✘♣دختر دلش که میشکند♣✘→▶
◀☜←✘★شاید سکوت کنـــد★✘→▶
◀☜←✘♥اما از درون طوفانـی میشود♥✘→▶
◀☜←✘♟دختـر به جای شکستن شیشه و فریاد زدن♟✘→▶
◀☜←✘◆فقط >>بغض میکنــد◆♟✘→▶

Post has attachment
از من نرنــــــــــج…✌
نه مغــــــرورم نه بی احســـــاس
فقط خســــته ام…
خســـــــــته از اعتـــ😔ـــمادی بیــــجا!
برای هـــــــــمین قفـــــ😣ـــــــلی محـــــــ😦ـــــــکم بر دل زده ام
Photo

Post has attachment
دلم هــــوس يک دوســـت کرده... يک رفيــــــــــقِ شش دانگ ... کســــي که امتحانش را در رفــــاقـــت پس داده ... و ديگر محــــک زدنــــي در کار نباشد ... رفيــــــــــقي که مــــــــــن نـــگويـــم و او بشنود ... بخـــــــــندم و حـجم خستگي را در خنـــــــــــــده ام ببيند ... رفيقــــــــي که بگويم برو ، بمــــــــــــــاند و آرامم کــــند ... همان رفيقــــــــــي که بايد باشد و نيست ... عجـــــيب دلـــــــــم گـــــــــــــرفته ايـنــــــــــــــــــــروزها ...
Photo

Post has attachment

Post has attachment
کتاب سرنوشت برای هر کسی چیزی نوشت
نوبت به ما که رسید قلم افتاد…
دیگر هیچ ننوشت!
خط تیره گذاشت و گفت:
تو باش اسیر سرنوشت…
Photo
Wait while more posts are being loaded