Post has attachment📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Cộng đồng thơ trên Google
Thơ tặng CÔNG NGHĨA THIỆN NHÂN

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

TIẾNG HÁT NGHĨA NHÂN

Nghĩa Nhân đôi chị em người
Song ca tuyệt đỉnh cho đời thêm say

============= //=============


Nghĩa Nhân đôi chị em người
Nhân tình thế thái trên đời mãi ghi
Đôi lòng hợp quyện bởi vì
Chị em kết ngưyện cùng thi giọng vàng.

Em nhường chị nhịn lời vang
Người còn còn hát chẳng màng chi danh
Song hòa lục hợp mới thành
Ca chung sàn diễn đồng thanh ngọt ngào.

Tuyệt vời một câp ngôi sao
Đỉnh kia cùng chạm để vào quán quân
Cho đêm đăng hội ngày xuân
Đời nghe tiếng trống hồng quần rạng tên.

Thêm ngời hương sắc đang lên
Say rồi giọng hát, nổi rền khắp nơi
Nghĩa Nhân đôi chị em người
Song ca tuyệt đỉnh cho đời thêm say .

Paris 12.09.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Photo

Post has attachment
📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Trang 004
ĐƯỜNG LUẬT SOKSREY

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Câu Lạc Bộ
Lối Nhỏ Ta Về Một Góc Thơ

- Thủ vĩ ngâm
- Ngũ độ thanh
- Hình dáng Núi Đôi

Lối nhỏ ta về một ngã thơ
Hoài vui bạn hữu khỏi trông chờ
Đầy câu xướng nghĩa bồng tên gợi
Ngập tứ giao tình phủ chữ mơ
Gió vẽ trêu quỳnh khêu lửa lựu
Sương vờn giỡn trúc thả đường tơ
Nơi này góc biển thuyền neo đỗ
Lối nhỏ ta về một ngã thơ ..

Paris 05/05/2015
Viết lại 27.08.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Photo

Post has attachment
📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

HÙNG CƯỜNG
Tiếng hát Hùng Cường
Tuyệt phẩm song ca trước 1975
Cảnh báo đây là giọng hát có sự gây nghiện mạnh
Nhớ cân nhắc kỹ trước nghe Video này . Cảm ơn nhiều

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Chia sẻ 26.08.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà mi

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded