Post has attachment
Dödsbon Göteborg
Tel 0768-962253
 
Vi tar han om ditt dödsbo
 
 Vi erbjuder en helhetslösning på ert dödsbo och ni bestämmer hur mycket hjälp ni vill ha.
Vid dödsfall i Göteborg ger vi er avlastning! Ni bestämmer själva hur mycket hjälp ni vill ha.
När någon går bort kan det bli tungt och svårt. I ett dödsbo blir det mycket som måste tas om hand.
Vi har en gedigen erfarenhet, inte minst av att ge de som står den bortgågne nära ett korrekt och finkänsligt bemötande. För att du ska känna dig trygg är alla våra personal alltid  försäkrade och har tystnadsplikt.
Vår hjälpsamma personal med fokus på kundservice, ser till att tömningen utförs effektivt och ordentligt. Vi garanterar att allt som förs bort från ditt hus avskaffas miljöriktigt och om möjligt återanvänds genom välgörenhetsorganisationer.
 Vi strävar alltid att föremålen/möbler från dödsbon kan återanvändas eller återvinnas. Om du tror att du har något av värde, vänligen meddela oss så lägger vi det åt sidan. Ifall du vill vara generös, har vi en förteckning över välgörenhetsorganisationer som kunde vara intresserade av dina föremål.
Vi erbjuder även andra tjänster än tömning av dödsbo
Vi har ett brett utbud av tjänster, bl.a. kontorstömning och bortskaffande av trädgårdsavfall för både privat- och företagskunder. Allt utom hyrcontainers.
 
Röjning och Bortforsling
Vi tar hand om det som blir kvar när värdesakerna och det med affektionsvärde är borta. Vi kommer och hämtar samt forslar bort och sorterar skräpet för återvinning och återanvändande.
Städ, Sanering, Flyttstädning
Vi gör bostaden ren och fin och redo för försäljning eller inflytt för de nya hyresgäster.
Vi kör värdesaker till er eller till välgörenhet
Vi kan ordna kontakt med hjälporganisationer som hämtar det du vill bli av med och sorterar ut det som är säljbart.
Kontakta oss idag: 0768 96 22 53         
 
       
       
   

Bra att veta om Dödsbo

Ett dödsbo är kvarlåtenskapen, dvs tillgångar och skulder, efter en avliden person. Ett dödsbo räknas som en juridisk person.
Dödsboet existerar fram tills ett arvsskifte har gjorts, och om det finns bara en dödsbodelägare, fram tills bouppteckningen registrerats.
Dödsboet står för alla kostnader för begravning och eventuella utgifter i samband med denna och kan förvaltas av
 Dödsbodelägare, dvs make, sambo, arvingar och universella testamentstagare
 En boutredningsman förordnad av domstol
 Testamentsexekutor: Testatorn kan i sitt testamente uppge att han vill att att dödsboet skall förvaltas och skiftas av en av honom/henne utsedd person för att undvika tvister hos arvingarna.
Innan en bouppteckning har genomförts så kan endast utgifter som inte kan vänta betalas från dödsboet, dvs begravningskostnader, eventuell hyra som den avlidne hade och dylikt. Dock har efterlevande maka/make och omyndiga barn alltid rätt att få nödvändigt underhåll från dödsboet i tre månaders tid.
Arvskifte
Arvslott
Arvsordningen
Dödsbodelägare
Kvarlåtenskap

www.goteborgflytt.se

Post has attachment


Dödsbo Göteborg

 Vi erbjuder en helhetslösning på ert dödsbo, ni bestämmer hur mycket hjälp ni vill ha.
Vid dödsbo i Göteborg ger vi er avlastning! Ni bestämmer själva hur mycket hjälp ni vill ha.
När någon går bort kan det bli tungt och svårt. I ett dödsbo blir det mycket som måste tas om hand.
Vi har en gedigen erfarenhet, inte minst av att ge de som står den bortgågne nära ett korrekt och finkänsligt bemötande. För att du ska känna dig trygg är alla våra personal alltid  försäkrade och har tystnadsplikt.
Vår hjälpsamma personal med fokus på kundservice, ser till att tömningen utförs effektivt och ordentligt. Vi garanterar att allt som förs bort från ditt hus avskaffas miljöriktigt och om möjligt återanvänds genom välgörenhetsorganisationer.
 Vi strävar alltid att föremålen/möbler från dödsbon kan återanvändas eller återvinnas. Om du tror att du har något av värde, vänligen meddela oss så lägger vi det åt sidan. Ifall du vill vara generös, har vi en förteckning över välgörenhetsorganisationer som kunde vara intresserade av dina föremål.
Wait while more posts are being loaded