Post has attachment
دنیا...
به وسعت قفسی تنگ می شود
وقتی دلت
برای کسی
تنگ می شود...
Photo

Post has attachment
دوست داشتنت ؛
"نسکافه ای بود "
که یک بار آن را نوشیدم ؛
و حالا
سالهاست خوابم نمی برد ...!
Photo

Post has attachment
هیچوقت نمیتوانی؛

چیزی راکه قرار است از دست بدهی
نگه داری
توفقط قادر هستی
چیزی راکه داری
قبل از انکه از دست برود
عاشقانه دوست داشته باشی...
Photo

Post has attachment
دست به عاشق کردنت
خوب است ...
حیف
پایِ ماندنت لَنگ میزند !
Photo

Post has attachment

Post has attachment
✨هرکس دیر یا زود
باید یکی از این دو را برگزیند
انضباط یا پشیمانی !💝

Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
رویا ، آن چیزی نیست که شب ها در خواب میبینید!
رویا آن چیزیست که نمیگذارد
شب به خواب بروید...

Photo

Post has attachment
به آدمها فرصت اشتباه کردن بدهید

حداقل به آنهایی که میدانید دوستتان دارند.
Photo
Wait while more posts are being loaded