Post has attachment
Hi, I sent you 50 Rs Paytm cash. Why not take only 15 seconds to get it? 👉 http://ndog.co/q/wfeiir/?t=1523964229051

Post has attachment
I just cashed out 50.04 rupees from NewsDog. Why not take 15 seconds to join NewsDog to get real income! 👉 http://ndog.co/q/wfeiir/?c=98&a=50.04&t=1523964392719

Post has attachment

~ ಶುಭನುಡಿ ~

"ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬಾರದು, ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದುಡ್ಡಿನ ಹಿಂದೆ ಓಡಬಾರದು, ಕಾಯಕದ ಹಿಂದೆ ಓಡಬೇಕು. ಸತ್ತಾಗ ದೇಹವನ್ನು ಊಳುವುದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಲ್ಲಾ."

ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ,

ಇಟ್ಟಿಗಿ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್
Wait while more posts are being loaded