Post has attachment
Democratic Eco-Socialism...

Post has attachment
Marxism är ett analys och filosofi verktyg mer än en politisk ideologi vilket många tror...

Post has attachment
What kind of system do we want?

Post has attachment
MED LOKALVALUTOR SKAPAR VI EN EKONOMI - som gynnar den riktiga världen och inte bara spekulation och ränte ekonomin.

Det gynnar lokalsamhället, de lokala företagen och människorna som bor där.

#demokrati #decentralisering #transparens

Post has attachment
DET VIKTIGASTE FÖR ATT SKAPA EN EKONOMI FÖR ALLA - och inte några få!

Är att titta på hur pengar fungerar och cirkulerar i samhället...

#demokrati #decentralisering #transparens

Post has attachment
DET ÄR DAGS ATT VI SKAPAR EN EKONOMI - som gynnar alla och inte bara ett fåtal!

Grunden i det är pengar, hur de fungerar och cirkulerar i samhället.

#demokrati #decentralisering #transparens

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

CAPITALISM AND/OR SOCIALISM

Updates on Spain's new left government, no NFL money for concussion research, Harvard runs like a business, Fresno research proves widespread hunger. Responses to questions on why corps buyback own shares and why the "new" gig economy is not new.

Major topic: comparing old socialism (govt intervenes in economy) to new socialism (democratizing the enterprise).

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded