Post has attachment
Sposób nauczania starożytnej chińskiej refleksologii, taoistycznego masażu stóp On Zon Su
Przez ponad siedem tysiecy lat swojej historii alchemiczny masaż stóp On Zon Su był przekazywany w systemie przekazu z mistrza na ucznia. Oznacza to, że każdy student tego masażu ma kontakt z mistrzem i mistrzowskim wykonaniem masażu stóp On Zon Su. Taki system nauki jest gwarancją sukcesów i przekazywania kolejnym pokoleniom masażystów nieskażonej formy tego systemu. Za poziom nauczania odpowiada mistrz i tylko on moze wyznaczać osoby, które mogą samodzielnie nauczać masażu stóp On Zon Su, tworząc kolejne pokolenie nauczycieli tej rzadkiej, pięknej i skutecznej sztuki zdrowotnej.

W zachodniej refleksologii stóp nie ma długich linii przekazu, ponieważ metoda ta jest stosunkowo młoda i zmienna. Jest też bardziej oparta na paradygmacie naukowym, a nie taoistycznym. W związku z tym nie ma tu mistrzowskich linii przekazu, a każdy adept głównie sam musi dbać o poziom wykonywanych masaży. Nie ma też gwarancji wysokiego poziomu nauczania w danej szkole, związanej z przekazywaniem wiedzy przez mistrzów, ponieważ mistrzów (w sensie wschodnim) nie ma. Inaczej mówiąc zachodnia refleksologia stóp jest dopiero w fazie tworzenia, rozwoju i bardziej lub mniej odważnych eksperymentów. Dopiero przyszłość pokaże, które z nich zakończą się sukcesem, a z których będzie się trzeba wycofać.

http://www.onzonsu.biz/informacje_ogolne/roznice/sposob_nauczania/

Post has attachment
Płaskostopie
W Tradycyjnej klasycznej Medycynie Chińskiej za nieprawidłowy stan struktur podeszwy stopy i nieprawidłowe działanie systemu ruchu stopy odpowiada przede wszystkim system energetyczny Wątroby

Według zachodniej medycyny "Główną przyczyną płaskostopia jest upośledzona praca mięśni utrzymujących wysklepienie łuków stopy (mięsień piszczelowy przedni i tylny, mięśnie strzałkowe, mięśnie podeszwowe stopy). Do niewydolności przyczyniają się również duże obciążenia statyczne i dynamiczne, szczególnie przy współistniejącej wiotkości więzadeł i torebek stawowych." (Wikipedia).

W Tradycyjnej klasycznej Medycynie Chińskiej za prawidłowy stan tych struktur i prawidłowe działanie systemu ruchu odpowiada własnie system energetyczny Wątroby.

Podstawowe wzorce patologii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej powodujące płaskostopie, to:
- zastój spowodowany Wiatrem, Zimnem i Wilgocią
- niedobór Qi i Krwi
- Stagnacja Qi i Krwi

Wszystkie te wzorce patologii największe powinowactwo mają z systemem energetycznym Wątroby, ale też z Nerkami i Śledzioną.

W masażu stóp On Zon Su istnieje kilka sposobów pracy z płaskostopiem.

Tutaj podaję podejście zgodne z Mapą Krajobrazu Wewnętrznego według Mozi oraz kilka innych porad.

Najlepiej jest wykonać cały masaż według Mapy Krajobrazu Wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem masażu obszaru Wątroby. Należy też zwrócic uwagę na obszary Nerek i Śledziony.

Z podobnymi akcentami można też masować stopę według map Wschodu i Północy.

Przy czym masaż według Mapy Północy stosuje się sczególnie w przypadku gdy inne metody zawodzą oraz w przypadku osób o mocnej konstytucji.

Z innych metod zalecany jest mocny masaż podeszew stóp z próbą odtworzenia brakującego zagłębień.

Zalecany jest tez ruch, gimnastyka, szczególnie na bosaka i w przyrodzie.
http://onzonsu.biz/porady_praktyczne/plaskostopie/
Photo

Post has attachment
Jak być zdrowym?
Taoistyczna wizja zdrowia i choroby w Klasycznej Medycynie Chińskiej
Tradycyjna medycyna chińska pochodzi z filozofii taoistycznej i dlatego, zgodnie z duchem taoizmu filozoficznego staramy się podchodzić do choroby nie jak do wroga walczącego z naszym ciałem, tylko jak do naturalnej konsekwencji naszych działań w przeszłości, naszych wrodzonych i nabytych uwarunkowań oraz wpływów otoczenia.

Zamiast "szamotać się i walczyć z patogenem", niszcząc przy okazji własne ciało, staramy się dostosowywać do ruchu sił przyrody i przede wszystkim nie osłabiać naszych Trzech Skarbów - Jing, Qi i Shen, czyli Esencji, Energii i Duchów.

Podstawą jest ciągłe ich pielęgnowanie.

Nazywa się to "płynąć z Tao".

Jeżeli odeszliśmy od właściwego stylu życia i pozwoliliśmy na powstanie nierównowagi skutkującej wtargnięciem patogenu, to oddziałujemy na ten patogen tak mocno, aby go usunąć w rozsądnym czasie, ale równocześnie na tyle subtelnie, aby nie naruszyć zbytnio sił obronnych organizmu.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że konieczność stosowania jakiejkolwiek terapii jest dowodem naszego odejścia od właściwego sposobu życia, narusza harmonię naszego życia, osłabia nasze siły i w konsekwencji obniża komfort życia i skraca nasze życie.

Dlatego ciągle stosujemy taoistyczny sposób myślenia, czyli "jak przyroda i choroba widzi nas", a nie tylko myślenie "jak my widzimy chorobę, dlaczego się jej boimy i nie lubimy jej".

Nie walczymy z chorobą, tylko wracamy do stanu równowagi.

Choroba w pewnym sensie jest naszym gościem, bo sami ja zaprosiliśmy.

To, co nazywamy chorobą, to najczęściej tylko pewne objawy ostrzegające nas o pojawiającym się stanie nierównowagi w organiźmie, pozwalające na podjęcie działań obronnych.

Dlatego o chorobie należy myśleć, jak o przyjacielu, który nas ostrzega przed jeszcze gorszymi konsekwencjami naszego niewłaściwego stylu życia, które mogą dopiero nadejść.

Ten sposób myślenia i nazywania naszego stanu zdrowia jest bardzo ważny.

Wojenna retoryka "walki o zdrowie", czy "walki z chorobą" skutkuje powstaniem psychozy strachu i stosowaniem zbyt ostrych sposobów leczenia.

W późnych stadiach choroby stosowanie łagodnych sposobów leczenia jest trudne, dlatego kluczową rolę odgrywa ciągłe taoistyczne "pielęgnowanie pierwiastka życia, który jest w nas".

W praktyce oznacza to, że ciągle dbamy o

• harmonijny stan naszych emocji

• pielęgnujemy stan "pustki Serca", czyli stan spokoju i harmonii naszych myśli i uczuć, który pozwala duchowi Shen zamieszkać w naszym Sercu

• utrzymujemy nasze ciało, energię i Ducha w stanie subtelnej aktywności, stosując regularnie łagodne energetyczne ćwiczenia Qigong i Taiji oraz praktyki Taoistycznej Alchemii Wewnętrznej lub inne subtelne techniki gimnastyczne i medytacyjne

• odżywiamy się zgodnie z prawami natury

• cieszymy się z życia będąc ciągle w stanie "cichej radości z powodu istnienia". Jest to jedyna emocja zgodna z naturą i godna polecenia ze względów zdrowotnych

• ciągle zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy częścią Wszechświata i że nasz dobrostan zależy od tego, co dzieje się w naszym fizycznym, psychicznym i duchowym otoczeniu. Nie jesteśmy samotną wyspą, jakość naszego życia zależy od jakości życia całego społeczeństwa.

• jesteśmy w harmonii z Tym Co Jest.

Wiem, że ten styl życia nie jest zgodny z tym, co promują media i w ku czemu dąży większość społeczeństwa, ale jeżeli naprawdę chcemy być zdrowi, to zgodnie z Klasyczną Medycyną Chińską, a w szczególności z jej podstawowym tekstem i podstawowym źródłem medycyny chińskiej jakim jest Klasyka Wewnętrznej Medycyny Żółtego Cesarza Huangdi Neijing nie mamy innego wyjścia.

I to jest dobra wiadomość dla miłośników klasycznej medycyny chińskiej - mamy wyjście z tego Matrixa i to opisane już dwa tysiące lat temu! :-)

http://tradycyjnamedycynachinska.pl/informacje_ogolne/taoistyczna_wizja_zdrowia/
Photo

Post has attachment
Porady praktyczne - paradontoza
W tradycyjnej medycynie chińskiej przyczyną paradontozy najczęściej jest wspólne występowanie wzorców patologii Ognia Żołądka i Niedoboru Yin Nerek. Przy paradontozie w masażu stóp On Zon Su stosujemy łącznie masaż punktu pod zgięciem piątego palca oraz masaż gór Tai Wo i Jon Nan.
Porady znajdziesz na stronie:
http://www.onzonsu.biz/porady_praktyczne/paradontoza/
PhotoPhotoPhoto
20.06.2018
3 Photos - View album

Post has attachment
W filmie tym opiszę w zarysie anatomię i fizjologię przewodu pokarmowego, przemianę spożywanej żywności w Energię Qi i inne potrzebne do życia Substancje Podstawowe. Dietetyka tradycyjnej chińskiej medycyny widzi wszystkie narządy związane z przyjmowaniem, przetwarzaniem i wydalaniem pokarmów i napojów, jako tak zwany Potrójny Ogrzewacz - San Jao. Potrójny Ogrzewacz składa się z Górnego, Środkowego i Dolnego Ogrzewacza. Skonsumowana żywność na początku trafia do Środkowego Ogrzewacza. Następnie gruntownie przetworzona pojawia sie w Górnym Ogrzewaczu, który kontynuuje ten proces i zaopatruje cały organizm w Qi, będące wynikiem pracy wszystkich trzech ogrzewaczy. Dolny Ogrzewacz jest odpowiedzialny za wydalanie niewykorzystanych resztek pokarmowych. Przed wydaleniem tych resztek Dolny Ogrzewacz odzyskuje z otrzymanej ze Środkowego Ogrzewacza miazgi pokarmowej użyteczne substancje i energie.
https://www.youtube.com/watch?v=6gOUJ4_fvKw&t=1052s

Post has attachment
Rodzaj stymulacji w czasie masażu stóp On Zon Su
W starożytnej chińskiej refleksologii stóp On Zon Su w porównaniu ze współczesną zachodnią refleksologią stóp stosuje się inne teorie filozoficzne i medyczne, a co za tym idzie inny sposób myślenia i wykonywania masażu.
W zachodniej refleksologii obowiazuje zasada stymulacji neuro-sensorycznej określonych stref i punktów stopy.
W taoistycznym masażu stóp On Zon Su obowiazuje zasada aktywacji, stymulacji i pielęgnacji Trzech Klejnotów: Esencji Jing, Energii Qi i Ducha Shen.
Definicje Trzech Klejnotów można znaleźć w słowniku Trzadycyjnej Chińskiej Medycyny:
- Esencja Jing
- Energia Qi
- Duch Shen
na stronie www:
http://onzonsu.biz/informacje_ogolne/roznice/rodzaj_stymulacji/
Photo

Post has attachment
Porady praktyczne:
zmęczenie oczu i inne problemy ze wzrokiem.
Praca, z komputerem, oglądanie telewizji, pasjonująca lektura, przebywanie w sztucznym oświetleniu, szczególnie jarzeniowym i energooszczędnym, to sytuacje w których nasz wzrok przez długie okresy czasu pracuje w warunkach zupełnie innych niż te do których został przystosowany. W razie zmęczenia oczu w masażu stóp On Zon Su proponuje się kilka metod wpływających na poprawę komfortu patrzenia.
Szczegóły na stronie www:
http://onzonsu.biz/porady_praktyczne/oczy_zmeczenie/

Post has attachment
Porady praktyczne: leczenie nudności i wymiotów
Według akupunktury i Tradycyjnej Chińskiej Medycyny Energia Qi płynie w ciele człowieka zgodnie z istniejącymi w naturze rytmami.

Każde odchylenie od kierunku i nasilenia przepływu Qi nazywa się przeciwprądem Qi lub Zbuntowaną Qi.

Nazwa Przeciwprąd Qi może być trochę myląca, ponieważ nie chodzi tu o zupełną zmianę kierunku przepływu Qi, ale o takie zmniejszenie lub zwiększenie przepływu Qi, które powoduje, że narządy Zang Fu pracują inaczej niż w stanie zdrowia i harmonii przepływów Qi.

Żołądek - w Żołądku Qi powinna płynąć w dół, ponieważ taki jest kierunek ruchu treści pokarmowej w układzie trawiennym.

Zbuntowana Qi Żołądka, czyli taka, która z mniejszą niż zwykle siłą podąża w dół, powoduje odbijanie, nudności i wymioty.

Według Tradycyjnej chińskiej medycyny Żołądek wraz ze Śledzioną tworzą parę współpracujacych ze sobą narzadów Zang Fu.

Aby usunać lub przynajmniej zmniejszyć nudności, przy pomocy masażu stóp On Zon Su, wykonujemy masaż według Mapy Wewnętrznego Krajobrazu Mozi, poświęcając jak najwięcej uwagi i czasu wspomnianym strefom Żołądka i Śledziony.

Strefa refleksologiczna Żołądka ma kształt wydłużonego prostokąta sięgającącego od poduszki pod palcem duzym w kierunku pięty i zajmuje około 2/3 tej odległości.

Strefa Śledziony, to mały obszar prawie na zewnętrznej krawędzi podeszwy stopy tuż pod poduszką pod palcem małym.

Sposób masowania podany jest na stronie www:

http://onzonsu.biz/porady_praktyczne/nudnosci_wymioty/

Post has attachment
Porady praktyczne
Prewencja nowotworów lub pomoc przy zdiagnozowanej chorobie nowotworowej
Usuwanie stagnacji jako pierwotnej przyczyny wszystkich chorób, a szczególnie zastojów, nagromadzeń i nowotworów

Najpierw cytat z rozdziału drugiego dzieła Huangdi Neijing Suwen, czyli części pierwszej Klasyki Wewnętrznej Medycyny Żółtego Cesarza o podtytule Proste Pytania:

"Z tego właśnie powodu Święci nie czekają z leczeniem na pojawienie się zła, ale zajmują się nim zanim się jeszcze pojawi.
Nie czekają aż nieład wślizgnie się w sprawy, ale zajmują się nim zanim się w nich na stałe zagnieździ.
Oczekiwać na pojawienie się zła, aby sie z nim rozprawić, to tak jak kopać studnię dopiero gdy się poczuje pragnienie.
Czy to nie za późno?"

Tłumaczenie z jezyka chińskiego: profesor Elisabeth Rochat de la Vallée

Tyle mówi mądrość starożytnych Chin.

Podstawową metodą "nieczekania na pojawienie sie zła", czyli wzmacniania zdrowia i zpobiegania chorobom jest ruch i unikanie zastojów.

Zastoje przepływu energii powodują nagromadzenia, guzy i nowotwory lub inne problemy zdrowotne.

Powinniśmy pielegnować ruch energii Qi poprzez właściwą i ciagłą aktywność fizyczną, intelektualną i duchową.

Najprościej można ją zrealizować poprzez ćwiczenia Qigong, Taichi, modlitwę i medytację lub masaż, na przykład masaż stóp On Zon Su.

Oczywiście taka zalecana aktywność nie powinna być ciagła i powodowac przemęczenia.

Okresy aktywnosci przeplatamy okresami wypoczynku, odpowiednio długimi do wieku i stanu zdrowia.

Starożytny chiński masaż stóp On Zon Su jest uniwersalnym sposobem na połączenie stymulacji aktywności wewnętrznej przy równoczesnym korzystaniu z wypoczynku ducha i ciała.

Jak masować?

Pełną wersję artykułu z Informacjami praktycznymi dotyczącymi masażu oraz rysunek znajdziesz na stronie www:

http://www.onzonsu.biz/porady_praktyczne/nowotwory/

Post has attachment
Różnice między tradycyjną medycyną chińska (TCM) i medycyną zachodnią
Tradycyjna medycyna chińska jest przede wszystkim systemem prewencyjnym.

Terapeuci tradycyjnej chińskiej medycyny mają wielkie osiągnięcia w leczeniu pacjentów z zaawansowanymi stadiami chorób, ale nie to odróżnia TCM od innych systemów zdrowotnych.

Tradycyjnie głównym zadaniem lekarza TCM jest zapobieganie chorobom.

Powstanie choroby u pacjenta traktowane jest jako porażka lekarza opiekującego się tym pacjentem.

W dawnych czasach lekarze byli wynagradzani za opiekę nad pacjentem.

W przypadku zachorowania przestawali otrzymywać wynagrodzenie.

A jeżeli pacjent był cesarzem lub królem, to lekarze również często tracili życie.

Wczesne wykrywanie chorób jest możliwe, ponieważ tradycyjna medycyna chińska zajmuje się głównie stanem równowagi organizmu i psychiki pacjenta.

Każde odchylenie od takiego stanu powinno być jak najszybciej leczone, a pacjent szybko powinien wrócić do stanu równowagi, zanim nastąpi etap choroby, czyli etap manifestacji wyraźnych objawów fizycznych, energetycznych i psychicznych, a w końcu zagrozenie życia pacjenta.

Medycyna chińska potrafi leczyć bardziej rozwinięte stadia chorób, ale nie to jest jej główną siłą.

Pacjent powinien być pod stałą opieka lekarza, który wykrywa wszelkie zachwiania równowagi w psychice, energetyce i w fizycznym ciele pacjenta zaraz po ich wystąpieniu.

W dzisiejszych czasach tradycyjna medycyna chińska traci swój podstawowy walor, ponieważ pacjenci przychodzą do terapeutów najczęściej dopiero w wypadku wystąpienia poważnych lub co najmniej niepokojacych objawów.

Bardzo często zdarza się, że powodem wizyty u specjalisy chińskiej medycyny jest bezradność lekarzy innych systemów zdrowotnych.

Ten stan należałoby zmienić i uświadomić potencjalnym pacjentom, że zapobieganie chorobom jest najlepszą i najskuteczniejszą formą leczenia.

Każdy powrót do zdrowia po poważnym zachwianu równowagi, czy po chorobie wymaga dodatkowgo wydatku energii i osłabia nasze siły, czyniac nas bardziej podatnymi na następne choroby, a konsekwencji skracajac nasze życie.

W tym świetle regularne wizyty u terapeuty chińskiej medycyny są bardzo wskazane.

Niewskazany jest natomiast fanatyzm i nadmierne przywiazanie do tego, co "musimy zrobić", aby chronić nasze zdrowie i życie.

W medycynie Zachodu chorobę najczęściej wykrywa się dopiero na poziomie fizycznym.

Ta tendencja pogłębia się.

Jeszcze sto lat temu lekarze zachodni dużo wiecej czasu poświecali pacjentom.

Patrzyli na nich, w większym stopniu badali palpacyjnie, wykorzystywali też inne zmysły, nie wyłączjąc intuicji, która znacznie się rozwijała w miarę długoletniej praktyki lekarskiej, obserwowali uwaznie zachowanie pacjentów, ich uwarunkowania rodzinne i środowiskowe.

W dzisiejszych czasach lekarze zachodni mają coraz mniej czasu na obserwację pacjenta.

Większość czasu i energii poświęcają na analizę wyników badań, wypisywanie recept i prowadzenie dokumentacji lekarskiej.

Każdy z nas wielokrotnie przeżył wizytę u lekarza, który prawie nie odrywał oczu od dokumentów medycznych, nie mając czasu na dłuższe spojrzenie na pacjenta.

Ten styl pracy lekarzy daje bardzo precyzyjny obraz stanu zdrowia pacjenta, ale tylko na poziomie fizycznym, chemicznym, czy biochemicznym.

Oznacza to, ze diagnozy są niezwykle precyzyjne, ale zazwyczaj spóźnione.

Pomija się wstępną fazę nierównowagi psychicznej i energetycznej, która doprowadziła do powstania choroby.
http://tradycyjnamedycynachinska.pl/informacje_ogolne/roznice_miedzy_TCM_i_medycyna_zachodu/prewencja/index,pl.html
Wait while more posts are being loaded