Institute/Department of Astronomy, V.N. Karazin KNU
See all
Members (76)
Viktor Korokhin's profile photo
Лариса Рогачева's profile photo
TV BÍBLIA's profile photo
Konstantin Azimov's profile photo
Eugene Shalygin's profile photo
sade alsade's profile photo
Tatiana Mandrika's profile photo
Oleg Danchenko's profile photo
Yakman Buddha's profile photo
Yuri Velikodsky's profile photo
DUNG NGUYEN TIEN's profile photo
Melton Reese's profile photo
Elena Bannikova's profile photo
Юрий Шкуратов - кафедра астрономии ХНУ Каразина's profile photo
Валерия Москаленко's profile photo
Олексій Патока's profile photo
Mary Step's profile photo
Randy Payne's profile photo
Vladimir Akhmetov's profile photo
Ronald Ergen's profile photo
Jules H's profile photo
Anirban Ghosh's profile photo
A.m. Ligustica's profile photo
Vitalii Tkachov's profile photo

Stream

Join this community to post or comment
Pinned by moderator

Лариса Рогачева
owner

Обговорення  - 
 
Може всі вже бачили, але все одно вирішила викласти сюди. Раджу добряче погратися, подивитися на зірочки. Особливо красиво і цікаво виглядають кратні системи.
Приємної подорожі по Чумацькому Шляху!
 ·  Translate
An interactive 3D visualization of the stellar neighborhood, including over 100,000 nearby stars. Created for the Google Chrome web browser.
2
1
Add a comment...

Viktor Korokhin
moderator

Обговорення  - 
 
Шевченко В.Г. "Інтегральна фотометрія астероїдів: результати спостережень та чисельного моделювання (матеріали докторської дисертації)"

https://www.facebook.com/events/1331916353508822/?active_tab=about
 ·  Translate
Шевченко В.Г. "Інтегральна фотометрія астероїдів: результати спостережень та чисельного моделювання (матеріали докторської дисертації)". Інформація про місце. Institute of Astronomy, Kharkiv V.N. Karazin National University. Організація. Світлина від Institute of Astronomy, Kharkiv V.N. Karazin ...
1
1
Add a comment...

Лариса Рогачева
owner

Обговорення  - 
 
 
Галузь досліджень - фізика Сонця, планет, Місяця, малих тіл Сонячної системи, астрометрія, зоряна астрономія, гравитаційне лінзування квазарів та ін.
   Підготовка астрономів проводиться на фізичному факультеті Харьківського національного університету імені В.Н. Каразіна. У нас є ліцензія на набір 20 студентів. У 2016 р. набір на бюджетні місця за спеціальністю "Астрономія" орієнтовно складає 10 чоловік, але може бути збільшений при необхідності. Всі студенти забезпечуються гуртожитком. Через чотири роки навчання студенти одержують диплом бакалавра астрономії і фізики, а ще через два роки - диплом магістра астрономії. При бажанні одночасно можна одержати другу вищу освіту у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за іншими спеціальностям (наприклад, економіст, юрист) на пільгових умовах оплати.
   Студенти-астрономи отримують фундаментальну підготовку з експериментальної і теоретичної фізики, математики, інформатики, вони вивчають сферичну астрономію, астрометрію, небесну механіку, загальну і теоретичну астрофізику, зоряну і позагалактичну астрономію, комп'ютерні технології в астрономії, методи астрономічних досліджень, космологію, проходять три навчальні практики і дві виробничі в НДІА та його позаміській Чугуївській спостережній станції, в Радіоастрономічному інституті НАН України, Миколаївській астрономічній обсерваторії, в Кримській астрофізичній обсерваторії та Головній астрономічній обсерваторії НАНУ. З 2008 року на кафедрі відкрито нову спеціалізацію «Космічна інформатика». Її завдання – навчити наших випускників обробляти великі обсяги наукової інформації на базі новітніх інформаційних технологій. У 2013 р. це спонукало до зміни назви кафедри на «Кафедра астрономії та космічної інформатики». Закінчується навчання виконанням магістерської дипломної роботи в різних галузях астрономії з використанням сучасних інформаційних технологій. Є (разом з НДІ астрономії) аспірантура за спеціальностями “Геліофізика і фізика Сонячної системи”, “Астрофізика і радіоастрономія” та “Астрометрія і небесна механіка”.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Viktor Korokhin
moderator

Обговорення  - 
Семінар НДІ астрономії ХНУ: Корохін ВВ, Шкуратов ЮГ "Нова фазова функція яскравості місячної поверхні, отримана за даними LROC WAC" ч.1. ЦікавитьВідвідаю. Запросити. Публічна · Організовує Institute of Astronomy, Kharkiv V.N. Kara... Гості ...
1
Add a comment...

Viktor Korokhin
moderator

Обговорення  - 
Голубаев А.В. "Термическая десорбция метеороидов на гелиоцентрических расстояниях менее 0.1 а.е." Abstract: Обсуждается вопрос о физико-химических свойствах метеороидов сближающихся с Солнцем на гелиоцентрические расстояния менее 0.1 а.е.. Предлагается методика наземных наблюдений метеороидов ...
1
Add a comment...

Viktor Korokhin
moderator

Обговорення  - 
 
З друку вийшла книга нова Верозуба Л.В.

Verozub Leonid V. SPACE-TIME RELATIVITY AND GRAVITATION - Publisher: LAP Lambert Academic Publishingб 2015. -256 p., ISBN: 9783659755118
The book is devoted to the development of Einstein's theory of gravitation, based on the relativity of space-time and projectively invariant equations of gravitation. It eliminates contradiction of the theory with the modern field theory, because both descriptions of gravity - as a curvature of the Riemannian space-time and as a field in Minkowski space - are not mutually exclusive. On this basis, some of the fundamental problems of the theory and relativistic astrophysics are revised. It is shown, in particular, that the spherically symmetric field does not have a singularity, the energy of the gravitational field of a point mass is finite, and the accelerated expansion of the Universe is a consequence of gravity properties. The book is intended for physicists and astrophysicists. However, it is also apprehensible for senior students.

Верозуб Л. В. ВІДНОСНІСТЬ ПРОСТОРУ-ЧАСУ Й ТЯЖІННЯ
Книга присвячена розвитку теорії гравітації Ейнштейна на основі відносності простору-часу і проективно-інваріантних рівнянь тяжіння. Вона усуває протиріччя теорії з сучасною теорією поля, оскільки обидва описи тяжіння, - як кривизни ріманового простору-часу і як поля в просторі Мінковського, - не є взаємовиключними. На цій основі деякі фундаментальні проблеми теорії та релятивістської астрофізики переглядаються. Показано, зокрема, що сферично-симетрчное поле не має сингулярності, енергія гравітаційного поля точкової маси є кінцевою, а прискорене розширення Всесвіту є наслідком властивостей тяжіння. Книга призначена для фізиків і астрофізиків. Проте вона також доступна студентам старших курсів.

Верозуб Л. В. ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ И ТЯГОТЕНИЕ
Книга посвящена развитию теории гравитации Эйнштейна на основе относительности пространства-времени и проективно-инвариантных уравнениях тяготения. Она устраняет противоречие теории с современной теорией поля, поскольку оба описания тяготения, - как кривизны Риманового пространства-времени и как поля в пространстве Минковского, - не являются взаимоисключающими. На этой основе некоторые фундаментальные проблемы теории и релятивистской астрофизики пересматриваются. Показано, в частности, что сферически-симметрчное поле не имеет сингулярности, энергия гравитационного поля точечной массы является конечной, а ускоренное расширение Вселенной является следствием свойств тяготения. Книга предназначена для физиков и астрофизиков. Однако она также доступна студентам старших курсов.

http://ru.astron.kharkov.ua/library/books/index.html…
 ·  Translate
Verozub Leonid V. SPACE-TIME RELATIVITY AND GRAVITATION - Publisher: LAP Lambert Academic Publishingб 2015. -256 p., ISBN: 9783659755118. The book is devoted to the development of Einstein's theory of gravitation, based on the relativity of space-time and projectively invariant equations of ...
1
1
Add a comment...

Лариса Рогачева
owner

Обговорення  - 
 
Друзі!
Нас можна знайти у інших соцмережах! Приєднуйтесь!
https://twitter.com/kath_astron
https://www.facebook.com/astron.kharkov.ua
 ·  Translate
2
Add a comment...

Лариса Рогачева
owner

Обговорення  - 
 
Шановні друзі!

Ми раді запросити вас до участі в конференції "Х Барабашовські наукові читання з астрономії" 28 березня 2015 року у місті Харкові.

Для участі в конференції потрібно подати:
1) відомості про учасника — (реєстраційну форму, буде надано e-mail листом за запитом);
2) тези доповіді обсягом до 1 стор. формату А4 — (шрифт — Times New Roman, кегль — 14, інтервал — 1,5, всі поля — 20 мм; doс-файл) надіслати на адресу e-mail:
barabashovreadings2015@gmail.comдо 15 березня (включно).

З повагою, організаційний комітет.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205328375640663&set=gm.643485989112159&type=1&theater

   #конференція #Барабашов #astronomy  #астрономія
 ·  Translate
2
1
Add a comment...

Viktor Korokhin
moderator

Обговорення  - 
 
Раджу подивитись. Лектор від Бога!
http://postnauka.ru/video/41678
 ·  Translate
Математик Алексей Семихатов о полупростых группах Ли, классификации элементарных частиц и математических моделях в природе
1
Add a comment...

Viktor Korokhin
moderator

Обговорення  - 
 
1. Рогачова Л. В., Станкевич Д. Г. "Оптичні властивості несферичних частинок. Результати геометрооптичного моделювання" [30 хв.].

Abstract: Наведені результати розрахунків усіх нетривіальних коефіцієнтів матриці Мюллєра для несферичних частинок (триліпсоїдів) з різним ступенем відхилення від сфери.


2. Голубаєв О.В. "Про міжнародну конференцію МАО-195 "Актуальні питання наземної спостережної астрономії", 26-29 вересня 2016 р., Миколаїв” [30 хв.].

Abstract: Міжнародна конференція “Актуальні питання наземної спостережної астрономії” (МАО195), проходила в НДІ МАО (Миколаїв, Україна) з 26 по 29 вересня 2016 року. Метою конференції було обговорення методів та технічних засобів наземних спостережень, ролі МАВО в сучасних астрономічних дослідженнях, а також актуальних проблем наземної астрономії та історико-астрономічних досліджень.
Наукові напрямки конференції:
1. Методи, технічні засоби та програмне забезпечення для проведення і обробки наземних спостережень.
2. Використання технологій МАВО для рішення сучасних астрономічних задач.
3. Результати обробки наземних спостережень.
4. Історико-астрономічні дослідження.

https://www.facebook.com/events/331345220584792/
 ·  Translate
Рогачова Л. В., Станкевич Д. Г. "Оптичні властивості несферичних частинок. Результати геометрооптичного моделювання" [30 хв.]. Abstract: Наведені результати розрахунків усіх нетривіальних коефіцієнтів матриці Мюллєра для несферичних частинок (триліпсоїдів) з різним ступенем відхилення від сфери.
1
Add a comment...

Viktor Korokhin
moderator

Обговорення  - 
 
Вітаємо нашого колегу наукового співробітника Чорного Василя Григоровича, на честь якого названо астероїд 79472 Chiorny (1998 AX4)!

Космічна родина харківських астрономів побільшала!

Подробиці про характеристики цієї малої планети можна знайти тут: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=1998+AX4

http://www.astron.kharkov.ua/staff/Chiorny_V/
 ·  Translate
1
Add a comment...

Viktor Korokhin
moderator

Обговорення  - 
Величко А.Б., Ахметов В.С., Федоров П.Н. "Отримання кінематичних параметрів Галактики за даними каталогу XPM, використовуючи векторні сферичні функції." [20 хв.] Abstract: Зазвичай дослідження кінематики зірок сонячної околиці грунтується на визначенні методом найменших квадратів значень ...
1
Add a comment...

Viktor Korokhin
moderator

Обговорення  - 
Семінар НДІ астрономії: Банникова О.Ю. "От гравитационных волн до тени черной дыры (о поездке на конференцию)". ИнтересуетПойду. Пригласить. Доступно всем · Организаторы: Institute of Astronomy, Kharkiv V.N. Ka… Гости. 0интересует. 1собираются посетить. 0приглашены. Пригласить друзей ...
1
Add a comment...

Лариса Рогачева
owner

Обговорення  - 
2
Add a comment...

Viktor Korokhin
moderator

Обговорення  - 
 
Перша лекція Вільний університет Майдан Моніторинг з циклу Днів науки НАН України від Kateryna Ruzhelnyk.

"Кривава біофізика" або що трапляється, коли фізиків пустити до медичного закладу.
З лекції ви дізнаєтесь про те, у яких саме медичних дослідженнях можуть бути корисними мікрохвилі і яку нову інформацію вони можуть надати про кров людини, та які цікаві ідеї народжуються у співпраці фізиків із медиками.

https://www.facebook.com/groups/709400649134726/permalink/859580940783362/
 ·  Translate
Войдите на Facebook, чтобы начать делиться новостями и общаться с друзьями, родственниками и знакомыми.
1
Add a comment...

Viktor Korokhin
moderator

Обговорення  - 
 
Про життя і наукову творчість Миколи Павловича Барабашова розповів д.ф.-м.н., професор Лупішко Дмитро Федорович, провідний співробітник НДІ астрономії ХНУ ім. В.Н. Каразіна

https://www.youtube.com/watch?v=sskd0czLrbg&feature=em-lbcastemail
 ·  Translate
1
2
Add a comment...

Лариса Рогачева
owner

Обговорення  - 
 
 
50 Years of Spacewalking. ‪#‎SuitUp‬ with NASA for the ‪#‎JourneytoMars‬. Find out more at... http://www.nasa.gov/suitup
1
Add a comment...