Post is pinned.Post has attachment

#نیایش_صبحگاهی

#خدای مهربانم
#نورت را در #وجودمان متجلی کن که سخت محتاج آنیم ...
#خدایا
برکت نگاهت را در نگاهمان بریز تا هر کجا که می نگریم #نیکی باشد و #مهر ...

#خدایا
میدانی که خسته ایم از #خودمان از روزمرگیها از #نفرتها از #جدایی ها از
#من بودن ها و #ما نشدن هایمان ...

#خدایا
دستمان را بگیر تا یادمان باشد که باید دستی را بگیریم ....
خدایا #نگاه مهربانت را از ما دریغ مکن تا یادمان باشد که باید به تمامی نگاهی
باشیم از سر #مهر و #عشق به #انسانها ..
#آمین
Photo

Post has attachment
#‍خدایا 🙏
امـروزسبد سبد مهربانی 💕

طبق طبق خوشبختی

قطار قطار موفقیت 💕

دریا دریا برکـت

را نصیب دوستانم بفرما 🙏

و زیبایی و آرامش 🌺

را به زندگیشـان ببخش 🙏

#سه_شنبه_تون_زیبا 🌸
Photo

Post has attachment
زیباترین هندسه زندگی 🍃
این است که 🍃

پلی از امید بسازی 🍃
بالاتر از دریای ناامیدی 🍃

سلام صبح بخیر 🌸🍃
روزتون مملو از شادی و امیدو مهر 🌸
Photo

Post has attachment
گاهی ما زیبایی های زندگی را

به خاطر اینکه در جست و جوی

عیب های آن هستیم از دست میدهیم

« با نگاه زیبا دنیا رو ببینیم »

🍃♥️
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment

دل سپردن بر #خلایق اشتباست
#عشق تفسیرش در این دنیا خطاست

#گم نمودیم کوی دل انگیز #عشق
#وادی مجنون و لیلا ها کجاست

شهوت و #رنگ و #ریا در یک کلام
#راهش از عشق و محبت ها #جداست
Photo

Post has attachment
یک وقت هایی باید
روی یک تکه کاغذ بنویسی

تعطیل است
وبچسبانی پشت شیشه‌ی افکارت

#حسین_پناهی
Photo

Post has attachment

انسان مدام باید مشغول کار باشد
#سازندگی کند ؛ وگرنه از درون پوک می شود.
و #بیکاری بدتر از #تنهایی است
آدم بیکار در جمع هم #تنهاست . . .!

#عباس‌معروفی
Photo

Post has attachment
عاشقى
رسم قشنگ صبح است
که سر صبح برایت
چای و
لبخند و

سلام آوردم.
من سر ذوق همین عشق
چنین بیدارم...


🌹 سلام و صبح اول هفتتون قشنگ...

Photo

Post has attachment
دستهایت را بگشا
دلت را به امید
خودت را به صبح پیوند بزن

امروز روز دیگریست
روز تو
و آغاز چشمهایی
که خدا در آن نقش بسته

🌹 سلام و صبحتون پرنشاط ...

Post has attachment
صبح ها بایدصندوقچہ ے
امید را باز کرد و

یڪ گوشہ آرام نشست و
پازلِ خوشبختے را ڪامل کرد...

صبح، یعنے آغاز
وآغاز یعنے، لبخندهایے ڪہ از تہِ دل باشد...

🌹 سلام وآغــازتان بخیــر ...

🌹
Photo
Wait while more posts are being loaded