Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
YAVUZ SULTAN SELİM

Bir gün Yavuz Sultan Selim

Pazarın birini gezmeye karar verir

Ve saka kuşlarının satıldığı bir

Tezgaha yönelir

Bütün sakalar bir altındır fakat

Bir tanesi ayrı bir kafes içinde ve elli
altındır.
Yavuz Sultan Selim sorar:

–Bunlar bir altın da bu neden 50 altın?
SATICI:

–Hünkarım 50 altınlık olan ötüşüyle

Diğer saka kuşlarını kendine çeker

Ve yakalanmalarını sağlar.

Yavuz Sultan Selim 100 altını

Çıkarıp adama verir ve ver o kuşu

Bana der.

Herkes şaşkınlık içinde ne yapacak

Acaba koca padişah bir saka kuşunu

Diye düşünürken, Yavuz Sultan Selim

Kuşun kafasını tuttuğu gibi

Gövdesinden ayırı verir ve der ki:''''''

KENDİ IRKINA İHANET EDENİN

SONU BUDUR!!!""""
Photo

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Asım’ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.

Mehmet Akif

https://youtu.be/mtKWWcg60qE
Photo

Post has shared content

Post has shared content
Bir mümin, ister bir fert, ister bir zümre, isterse iktidardaki bir hükûmet olsun zalime yardım etmekten tamamen kaçınmalıdır. Bir kimse, Ashabın tanınmış tabiilerinden olan Atâ b. Ebi Rabah'a sordu: "Benim kardeşim Emevî hakimiyetinde olan Kûfe'nin vali kâtibi...

Gerçi halkın meseleleriyle ilgili kararları o vermiyor ama kararlar onun kalemiyle neşrediliyor. Bu hizmeti sürdürmek zorunda, çünkü bu onun tek gelir kaynağı..." Hz. Atâ bu ayeti okudu ve şöyle dedi: "O kardeşin kalemini elinden atsın. Rezzak Allah'dır."

Başka bir Emevî kâtibi, Amir Şa'bî'ye sordu: "Ey Ebu Amr! Ben yalnızca verilen kararları kaydedip, neşretmekten sorumluyum. Bunun dışında hiçbir şey yapmam. Bu memuriyet dolayısıyla kazandığım rızk helal mi, değil mi?" O şöyle cevapladı: "Mümkündür ki masum biri cinayet suçuyla hüküm giyer ve karar senin kaleminden çıkar, yahut birinin mülkü adaletsizce müsadere edilir, yahut bir başkasının evinin yıkılması emredilir ve tüm emirler senin kaleminden çıkar." Sonra imam bu ayeti okudu. Bunun üzerine kâtip şunları söyledi: "Bu günden itibaren kalemimden Emevîlerin hükümleri çıkmayacak!" İmam da karşılık verdi: "Öyleyse Allah da seni günlük rızkından mahrum bırakmayacak."

"Abdurrahman b. Müslim, Dahhak'dan yalnızca Buhara'ya gidip oradaki memurların maaşlarını dağıtmasını istemişti, fakat o bunu bile reddetti. Arkadaşları bunda bir kötülük olmadığını söyleyince şöyle cevap verdi: "Bir zalime hiç bir şekilde yardımcı olmak istemem." (Ruh'ul-Meani c:20, sh: 49)
Photo
Wait while more posts are being loaded