Post has attachment

chiếc áo jrai ...mootjc chiếc áo truyền thống của dân tọc jrai được truyền từ đời này sang đời khác giữ mãi sắc đjep truyền thống này,,,,vẽ đẹp con người tây nguyên......
Wait while more posts are being loaded