Post is pinned.Post has attachment
NAMO AMITABHA BUDDHA .
king usa zenny cater , king china zenny cater , king france zenny cater , king italy zenny cater , king germany zenny cater , king india zenny cater , king brazil zenny cater , king russia zenny cater , ... , king iran zenny cater , king philippines zenny cater , king myanmar zenny cater , king australia zenny cater , king turkey zenny cater , king israel zenny cater , king korea zenny cater , king egypt zenny cater , king argentina zenny cater , king chile zenny cater , king mexico zenny cater , king syria zenny cater , king united kingdom zenny cater .
Photo
Photo
14/06/2017
2 Photos - View album

Post has attachment
"như lai chứng niết bàn ,
dứt hẳn nơi sinh tử ,
nếu người hết lòng nghe ,
thường được vui vô lượng."
(kinh đại bát niết bàn)
con nguyện chứng được niết bàn giống như lai .
con nguyện được thành phật .
con nguyện lột da làm giấy , lấy máu làm mực , chẻ xương làm bút , để hộ trì biên chép truyền bá kinh đại niết bàn .
chuyển luân thánh vương zenny cater .
Photo
Photo
21/06/2017
2 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded