بسم الله ارحمن الرحیم

روزی شخصی در مطب بزرگترین روانشناس دنیا پرسید : چه کنیم تا مشکلات زندگی در نظر ما کوچک آید ؟
و آن پروفسور روانشناس پنج راه كار ارزشمند در مورد حل مشكلات مطرح كردند:


اولین نكته این بود : هرگاه یک مصیبت و مشکلی در زندگی شما پدید آمد ، شما مشکل بزرگ تر از آن را در ذهن خودتان مجسم کنید و به خود بگویید اگر به جای این مشکل وارده ، آن مشکل بزرگتر بر سر من فرود می آمد ، چه می‌شد؟ اگر مشکل بزرگتر را در ذهن مجسم کنید ، تحمل این مشکلی که بر سر شما وارد شد ، بر شما آسان خواهد شد .


مثلا اگر خدایی نكرده از اختلال دوقطبی رنج می برید اگر بخواهیم این مسئله را تحمل كنیم در ذهنمان تجسم كنیم كه اگر اسكیزوفرنی بیماری سرطان روانشناسی رو داشتیم چه می شد؟ اسكیزوفرنی ها دائما فكر می كنند یك چیزی آنها را تحت تعقیب قرار داده مثل ماهواره یا وسایل عجیب و غریب و دائما آنها را كنترل میكند آنها از هذیان ها و توهم های شدید دائما رنج می برند ولی یك دوقطبی چه طور آیا این گونه هست؟ آیا شدت هذیان وتوهمش به قدر اسكیزو می رسد؟ تازه اگر هذیان وتوهم داشته باشد تنها برای مدت كوتاهی است نه برای تمام طول سال و تمام عمر. اسكیزوفرنی ها دائما در بیمارستا بستری هستند ولی دوقطبی ها چه طور؟ به این شكل وقتی آن


مصیبت بزگتر را در ذهن مجسم كردید این مصیبت وارده تحملش آسان خواهد شد

دومین نكته در رابطه با حل مشكلات این است كه : رنج یک مصیبت را بر گذر زمان پخش کنید ، تقسیم و توزیع کنید .
پخش نمودن رنج یک مصیبت بر گذر زمان به این معنی ست که غم و غصه های دیروز زندگی تان ، برای دیروز بود ، تمام شد و رفت! غم و غصه های فردا هم برای فرداست که هنوز نیامده ، و اصلا معلوم نیست شما فردایی داشته باشید یا نه ،پس برای امروزِ شما ، غم و غصه های همین امروز کافی ست

سومین نكته در رابطه با حل مشكلات كه می تواند به ما كمك كند این است كه باور داشته باشید ، رنج و غم و مشکل زندگی پایان پذیر است . هیچ غم و غصه ای برای همیشه در زندگی شما باقی نمی‌ماند . هرمشکلی یک مدت زمانی دارد . تا یک مدتی در زندگی شما می ماند ، ماموریت خود را به انجام می رساند ، به اهداف خودش دست پیدا می‌کند و بعد از زندگی شما رخت می بندد. مشکلات پایان پذیر است .

چهارمین نكته در رابطه با حل مشكلات این است كه معتقد باشیم آنچه بود و رفت ، مثل آن که نبود .
خیلی وقت ها غصه های ما بابت چیزهایی ست که به دست آوردیم ، بعد از دست ما رفت و می‌نشینیم و غصه می‌خوریم كه. این هم غصه خوردن ندارد ، چون آنچه بود و رفت ، مثل اینکه از اول آن را نداشتید

پنجمین نكته در رابطه با حل مشكلات این است كه باور داشته باشیم آنچه به دست نیامد ، مثل آن که بود و رفت .
خیلی وقت ها غم و غصه های ما بابت چیزهایی ست که سعی کردیم آن را به دست بیاوریم ، ولی به دست نیامدو می نشینیم و غصه اش را می خوریم كه این هم غصه خوردن ندارد ، چون آنچه بود و رفت ، مثل اینکه از اول آن را نداشتید

پنجمین نكته در رابطه با حل مشكلات این است كه باور داشته باشیم آنچه به دست نیامد ، مثل آن که بود و رفت .
خیلی وقت ها غم و غصه های ما بابت چیزهایی ست که سعی کردیم آن را به دست بیاوریم ، ولی به دست نیامدو می نشینیم و غصه اش را می خوریم كه این هم غصه خوردن ندارد چون آنچه به دست نیامد ، مثل آن که بود و رفتخوردن ندارد چون آنچه به دست نیامد ، مثل آن که بود و رفت

خدا
دلم يکيو ميخواد
سرمو بزارم رو شونش از دنيا شکايت کنم 😭😭
فقط…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
چارشونه باشه و هيکل ورزشکاری
قد 180 به بالا
چشاش سگ داشته باشه
ترجيحا پيراهن يقه باز مارکدار تنش باشه
لپشم چال بيفته
ته ريش خيلی مهمه
ادکلنشم تلخ باشه
ماشينشم شاسی بلند باشه
يه صدای دوبلوری خسته هم داشته باشه که
آدم همينجوری، بيخودی ته دلش بلرزه
خررررر پول باشه و لااارژ
مدرک، حداقل ارشد به بالاااا
تک فرزند
پدر مادرشم دکتر، ترجيحا مقيم آمريکا
البته، فقط واسه شکايت از دنيا ميخوامااااا
یعنی نابود شم اگه نيت پليد ديگه اي داشته باشماااااا
والاااااااااااا😁😁😁😂😂😅😩😩

یه دو قطبی با یه دو قطبی دیگه ازدواج می کن بچشون می شه چهار قطبی
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
Wait while more posts are being loaded