Post has shared content
🌺🌺🌺
#حالا-متوجه-شدیدکه-چراملاها-از-همان-لحظه-تولدو-زایش-در-دامان-بریتانای-کبیر-دشمن-این-دو-پادشاه-ایران-ساز-بوده-و-هستندوخواهندبود!!!
زیرا دقیقأ برعکس آیات قرآن اسلام و دستور الله رفتارکرد!
دستور قانون منع برده داری در ایران به دستور رضاشاه بزرگ
دوران قاجار همانند دنیای غرب از برده ها نیز درایران استفاده میشد
سال ۱۳۰۷ #بدستوررضاشاه این کارممنوع و حبس بین ۱ تا۳ سال به عنوان مجازات تعیین شد!!!

http://telegram.me/joinch

Photo

Post has attachment
خدایا منتظرم پس کی جواب بدیاشو میدی دارم لحظه شماری میکنم
Photo

Post has attachment
بزرگترین ارزوم دیدن زجر و عذاب کشیدنته ارزو میکنم خدا بدترین ها رو نصیبت کنه.
Photo

Post has attachment
سلام به همگی
امیدوارم که حال همه دوستان خوب باشه ...
Photo

Post has attachment
اگر در خیابان مردی را دیدید
که مدام به چهره ی زنها نگاه میکند
نگویید فلانی چشم چران است!
مردها دلتنگ که میشوند
میزنند به دل خیابان های شلوغ
خیابان هایی که بوی گمشده شان را میدهد
و با دلهره به دنبالش میگردنند!!
هی با خودشان حرف میزنند
که اگر ببینمش
این را میگویم و آن را میگویم!
اماکافیست یک نفر را ببینند
که چشمانش شبیه طرف باشد!!
لال میشوند
تپش قلب میگیرند
نفس هایشان به شماره می افتد
و راه خانه شان را گم میکنند!

#علی_سلطانی


Photo

Post has attachment
حقیقت دارد
تو را دوست دارم
در این باران
می خواستم تو
در انتهای خیابان نشسته
باشی
من عبور کنم
سلام کنم
لبخند تو را در باران
می خواستم
می خواهم
تمام لغاتی را که می دانم برای تو
به دریا بریزم
دوباره متولد شوم
دنیا را ببینم
رنگ کاج را ندانم
نامم را فراموش کنم
دوباره در اینه نگاه کنم
ندانم پیراهن دارم
کلمات دیروز را
امروز نگویم
خانه را برای تو آماده کنم
برای تو یک چمدان بخرم
تو معنی سفر را از من بپرسی
لغات تازه را از دریا صید کنم
لغات را شستشو دهم
آنقدر بمیرم
تا زنده شوم


Photo

انسان بودن زیاد سخت نیست،
کافیست مهربانی کنی.
زبانت که نیش نداشته باشد و کسی را نرنجاند ،
همین انسانیت است!
وقتی برای همه خیر بخواهی،
همین انسانیت است!
وقتی محبت بی منت باشد،
وقتی عشق بورزی،
وقتی زیبایی اشخاص را ببینی،
وقتی خوبی هایشان را ببینی،
همین انسانیت است!

مهم نیست که آدم ها چگونه اند،
مهم نیست جواب سلامت را میدهند یا نه،
تو سلام کن،
سر به سر دلشان بگذار،
شیطنت کن و بخند،
همین انسایت است!

مهم این است که تو خوب باشی،
روزنه ای نور باش در باور انسان ها...
بتاب به زندگی شان!
در جرگه کسانی باش که
یادت روشن شان می دارد


کمترین فاصله از
دشمنی تا دوستی، یک “لبخند”
از توقف تا پیشرفت، یک “حرکت”
از عداوت تا صمیمیت، یک “گذشت”
از شکست تا پیروزی، یک “شهامت”
از عقبگرد تا جهش، یک “جرأت”
از نفرت تا علاقه، یک “محبت”
از صلح تا جنگ، یک “جرقه”
از آزادی تا زندان، یک “غفلت”
و از جدایی تا پیوند، یک “قدم” است.

Post has attachment
عَوَضـ شُدَم

شُدَمـ دُختَری کہ

حَسرَتِـ صِدایِ خَندھ هاش

بہ دِلِ مامانـ باباشـ موندِھ 💔
Photo

Post has attachment
دله دیگه......
Photo
Wait while more posts are being loaded