Theo các bạn thì điều gì là động lực mạnh nhất thúc đẩy ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp Vietnam?
What are the important drivers urges Vietnamese enterprise to deploy IT application?
Wait while more posts are being loaded