Post has attachment
Bài 38
Bệnh lỗi thơ
HẠC TẤT
(Đầu gối con chim hạc)
(Đầu gối chim hạc bị nứt nẻ)
ღ♪• ♫♪♪ •♫♪♪ ♫•♪ღThơ Đường luật
Thất ngôn bát cú
Ngắn gọn xúc tích
Chỉ có 8 câu 56 chữ
Rất chú trọng tới điệu thơ
Vần điệu nhịp điệu âm điệu thanh điệu
Thi luật đặt ra cũng chỉ vì để người làm thơ theo qui tắc đó mà sáng tác bài thơ đọc lên giàu âm điệu và hay hơn mà thôi.

Để có điệu thơ
Bài thơ cần tránh những sự lặp lại của vần từ thanh âm ngữ nhịp ý
Khi trong 1 câu chữ số 4 cùng thanh dấu với chữ cuối câu thì phạm lỗi Hạc tất
Hạc tất là bệnh lỗi thuộc về thanh điệu, là sự lặp lại thanh độ của chữ số 4 và chữ số cuối trong một câu thơ.

Hạc tất ở những câu không vần 3, 5, 7 lỗi nhẹ
Hạc tất ở những câu có vần 1, 2, 4, 6, 8 lỗi nặng
Hạc tất khi chữ số 4 và chữ cuối câu cùng dấu phù (không dấu) lỗi nhẹ
Hạc tất khi chữ số 4 và chữ cuối câu cùng dấu huyền lỗi rất nặng. Phải nhớ kỹ
Hạc tất khi theo vần Trắc mà chữ số 4 và chữ cuối câu cùng dấu lỗi rất nặng. Phải nhớ kỹ

Trường hợp tác giả phá cách cố tình Hạc tất để bài thơ có tính độc đáo và có ghi chú rõ ràng thì không tính là phạm lỗi
Trường hợp tác giả sáng tác thơ theo thể cách Nhị độ thanh thì không tính phạm lỗi Hạc tất
Trường hợp tác giả sáng tác thơ đúng theo thể Ngũ độ thanh thì tất nhiên không bao giờ phạm Hạc tất

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

Ví dụ bài thơ Hạc tất
Ở đây chỉ đề cập lỗi Hạc tất không đề cập tới những bệnh lỗi khác.

TÔN PHU NHÂN QUI THỤC

Cật ngựa thanh gươm ven chữ tòng
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc
Về Hán trau tria mảnh má hồng
Son phấn thà cam dày gió bụi
Đá vàng chi để thẹn non sông
Ai về nhắn với Chu Công Cẩn
Thà mất lòng anh được bụng chồng.

Tác giả Tôn Thọ Tường

Câu 2 chữ số 4 rịn cùng thanh dấu với chữ cuối câu bạc phạm Hạc tất.
Hạc tất ở những câu không vần 3, 5, 7 lỗi nhẹ

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ Hạc tất
Ở đây chỉ đề cập lỗi Hạc tất không đề cập tới những bệnh lỗi khác.

CẢM HOÀI

Chút nghĩa vương mang phải gắng đi
Tang bồng đành rõ khí nam nhi
Thuyền ngô phơi phới giăng hòn bạc
Khói đá phăng phăng lướt tích ti
La Hán dang tay chờ khách đến
Tướng quân hé mắt hẹn ngày về
Phen này miễn được hoà hai nuớc
Nỗi tớ xin đừng bận bịu chi.

Tác giả Phan Thanh Giản

Câu 1 chữ số 4 mang cùng thanh dấu với chữ cuối câu đi phạm Hạc tất.
Câu 4 chữ số 4 phăng cùng thanh dấu với chữ cuối câu ti phạm Hạc tất.

Hạc tất khi chữ số 4 và chữ cuối câu cùng dấu phù (không dấu) lỗi nhẹ
Nhưng bài thơ này có tới 2 Hạc tất thành ra phạm lỗi nặng.

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ Hạc tất
Ở đây chỉ đề cập lỗi Hạc tất không đề cập tới những bệnh lỗi khác.

VỊNH MÙA ĐÔNG

Nghĩ lại thì trời vốn cũng sòng
Chẳng vì rét mướt bỏ mùa đông.
Mây về ngàn Hống đen như mực,
Gió lọt rèm thưa lạnh tựa đồng.
Cảo mực hơi may ngòi bút rít,
Phím loan cưởi nhuộm sợi tơ chùng.
Bốn mùa ví những xuân đi cả,
Góc núi ai hay sức lão tùng.

Tác giả Nguyễn Công Trứ

Câu 1 chữ số 4 trời cùng thanh dấu với chữ cuối câu sòng phạm Hạc tất.
Hạc tất khi chữ số 4 và chữ cuối câu cùng dấu huyền lỗi rất nặng. Phải nhớ kỹ

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ vần trắc Hạc tất
Ở đây chỉ đề cập lỗi Hạc tất không đề cập tới những bệnh lỗi khác.

THU

Thu về lá rụng cành xơ xác
Gió cuốn hoa tàn rơi lác đác
Cạnh suối nai vàng đứng nhởn nhơ
Bên hồ thỏ trắng nhìn ngơ ngác
Mù mù góc biển cặp chim âu
Mịt mịt chân trời đôi cánh hạt
Khói trắng bay hoài tận nẻo xa
Mưa buồn rả rích hòa cung nhạc.

Tác giả Hoàng Thứ Lang

Câu 4 chữ số 4 trắng cùng thanh dấu với chữ cuối câu ngác phạm Hạc tất.
Hạc tất khi theo vần Trắc mà chữ số 4 và chữ cuối câu cùng dấu lỗi rất nặng. Phải nhớ kỹ

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ vần Trắc chuẩn
Không phạm Hạc tất
TÌNH XUÂN

- Trắc vận
- Ngũ độ thanh

Vườn xuân rạng rỡ xanh màu lá
Bướm giỡn hoa cười trên mọi ngả
Vẹn ngữ mai chào cẩm tú thưa
Tròn câu sáo nhủ hoàng oanh dạ
Trời mây kết quyện trải êm đềm
Biển nắng chan hòa khơi rộn rã
Giữa cảnh yên bình chợt luyến lưu
Cùng ai nguyện mãi duyên vàng đá ?

Paris 02.09.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ Nhị độ thanh
Không tính phạm Hạc tất

MINH TÂM KIẾN TÁNH

- Thủ vĩ ngâm
- Nhị độ thanh

Minh tâm kiến tánh đức năng lau
Sáng suốt nên chăm chứng kết nhau
Hướng Bắc mong mơ duyên thức trước
Phương Tây chói chiếu kiếp nhân sau
Gian nan khó trói thân đen lắm
Thiếu thốn không giam trí tối lâu
Xóa hết bi thương theo Chánh giác
Minh tâm kiến tánh đức năng lau ..

Paris 24.02.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ Ngũ độ thanh phá cách
Không phạm lỗi Hạc tất

MỘT CHÚT TÌNH RIÊNG

- Ngũ độ thanh phá cách
- Phá cách Hạc tất câu 2

Chiều thu khắc khoải lặng suy gì?
Gió thả màn sương mãi quạnh chi?
Dỗi ấy nên đành khôn quẳng liệng
Buồn đây cứ chịu chẳng so bì
Thân ngà cạnh ngõ bơ phờ luyến
Gót ngọc bên vườn thểu não đi
Một chút tình riêng nào giữ nổi
Người gieo lệ đắng thủơ nhu mì.

Paris 16.10.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

Câu 2 chữ số 4 sương cùng thanh dấu với chữ cuối câu chi
Đáng lẽ là phạm Hạc tất nhưng ở đây tác giả phá cách cố tình Hạc tất để bài thơ có tính độc đáo và có ghi chú rõ ràng thì không tính là phạm lỗi

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ Ngũ độ thanh chuẩn
Không phạm lỗi Hạc tất

CHỢ CHỦ NHẬT

Tủ vẫn đầy nguyên chợ búa gì
Ôi ngày chủ nhật biết dùng chi
Gà ngan cá lợn dây toàn mỡ
Chả nộm giò nem lẫn lắm bì
Có bữa liều thân rồi lẩn chạy
Đôi lần mặc xác phải chuồn đi
An toàn thực phẩm là trên hết
Lại ngẫm hình như cả bánh mì

Sáng tác 15/10/2017
Tác giả +Phan Thái Hà

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Kết luận
Thơ Đường luật
Rất chú trọng tới điệu thơ

Để có điệu thơ
Bài thơ cần tránh những sự lặp lại của vần từ thanh âm ngữ nhịp ý
Khi trong 1 câu chữ số 4 cùng thanh dấu với chữ cuối câu thì phạm lỗi Hạc tất
Hạc tất là bệnh lỗi thuộc về thanh điệu, là sự lặp lại thanh độ của chữ số 4 và chữ số cuối trong một câu thơ.

Hạc tất ở những câu không vần 3, 5, 7 lỗi nhẹ
Hạc tất ở những câu có vần 1, 2, 4, 6, 8 lỗi nặng
Hạc tất khi chữ số 4 và chữ cuối câu cùng dấu phù (không dấu) lỗi nhẹ
Hạc tất khi chữ số 4 và chữ cuối câu cùng dấu huyền lỗi rất nặng. Phải nhớ kỹ
Hạc tất khi theo vần Trắc mà chữ số 4 và chữ cuối câu cùng dấu lỗi rất nặng. Phải nhớ kỹ

Muốn tránh lỗi Hạc tất
Chỉ còn cách là khi sáng tác cần cân nhắc từng chữ để không phạm lỗi.
Khi làm xong một câu là phải kiểm tra lại chữ số 4 có trùng thanh dấu với chữ cuối câu không, nếu có phải lập tức tìm từ khác thay vào ngay.

Trường hợp tác giả phá cách cố tình Hạc tất để bài thơ có tính độc đáo và có ghi chú rõ ràng thì không tính là phạm lỗi
Trường hợp tác giả sáng tác thơ theo thể cách Nhị độ thanh thì không tính phạm lỗi Hạc tất
Trường hợp tác giả sáng tác thơ đúng chuẩn Ngũ độ thanh thì tất nhiên không bao giờ phạm Hạc tất

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Paris 17.10.2017
Tác giả Tuyển Tập Đường Luật

🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
Photo

Post has attachment📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Cộng đồng thơ trên Google
Xướng Họa Đường Luật Cảm Tác Tình Thơ

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Bài xướng
CỘNG ĐỒNG TÔI YÊU

- Kỵ đề
- Trốn vận
- Khoán thủ
- Bốn cặp đối
- Giao cổ đối (cặp thực, cặp kết)
- Phá cách Chánh nữu (câu số 5)

Xướng Họa Đường Luật Cảm Tác Tình Thơ

Xướng ngữ trầm ngâm nhìn dạ ngất
Họa vần thong thả giữ hồn say
Đường lưu ấy, phú gieo mềm ngọt
Luật đối rõ vang, Việt hóa này
Cảm quyện đề ngâm ngời ngọn gió
Tác hòa chương tỏa rạng vầng mây
Tình êm tưới trọn, đời thong thả
Thơ lảnh lót, hương dịu phủ đầy ..

Paris 14.09.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

============ //============

Bài họa
YÊU QUÁ VƯỜN THƠ

- Trốn vận
- Khoán thủ
- Bốn cặp đối
- Giao cổ đối (cặp thực, cặp kết)

Xướng Họa Đường Luật Cảm Tác Tình Thơ

Xướng câu hòa nghĩa đời ghi nhớ
Họa chữ thêm tình dạ đắm say
Đường giữ nọ, từ thanh thoáng đẹp
Luật vần trải mướt, Việt khoe này
Cảm ngâm tình thắm gieo nhành liễu
Tác đọc ân ngời gửi áng mây
Tình ái giữ tròn, gương chói lọi
Thơ ngòn ngọt, biển gió đong đầy ..

Paris 14.09.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
Photo

Post has attachment
📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Cộng đồng thơ trên Google
Thơ tặng CÔNG NGHĨA THIỆN NHÂN

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

TÔI GỬI NGHĨA NHÂN

- Ngũ độ thanh
- Xuyên tâm chưởng (thơ trong thơ)

Nghĩa Nhân đôi chị em người
Song ca tuyệt đỉnh cho đời thêm say

Ngắm Nghĩa Nhân vừa ảnh đẹp tươi
Nhiều đôi mến ngưỡng chị em người
Song hòa nốt nhạc xâu chỉ khẽ
Lục phối ca từ nhảy quãng lơi
Khúc tuyệt vờn tâm ngời giữ cảnh
Lời hay chạm đỉnh sáng cho đời
Còn thêm chất ngọt chan tình cảm
Vũ nhảy say mềm khách mọi nơi ..

Paris 12.09.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Photo

Post has attachment
📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Cộng đồng thơ trên Google
SOKSREY XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG LUẬT
Soksrey họa thơ cùng thi hữu

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Bài xướng
TRĂNG QUÊ

- Ngũ độ thanh

Biển gọi vầng trăng xõa sóng tình
Ôm chầm bãi cát dịu dàng nghinh
Thuyền nan khẽ ướm khoang đầy mộng
Cảnh sắc mềm lơi cõi đượm hình
Thẫm quyện làn sương hòa nẻo biếc
Êm cài lọn tóc điểm hồn xinh
Lèn trong vạt gió hương nồng ủ
Gội mảnh trời quê giữa thái bình .

Sáng tác 09.8.2017
Tác giả Cường Phan

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bài họa
NGUYỆT VÃNG

- Ngũ độ thanh

Còn đâu nguyệt vãng lả lơi tình
Chả lẽ theo chồng hết đợi nghinh
Lặng trỗi sầu mong vờn ảo dáng
Thầm sâu ái nguyện khỏa mơ hình
Vì ai rẽ hướng khuôn trời lộng
Bởi đó quên đường cõi hạc xinh
Tháng bảy ngâu nhiều trăng lỡ vậy
Vào thu lại ước mãi thanh bình

Sáng tác 09/08/2017
Tác giả +PHAN THÁI HÀ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bài họa
MÂY GIÓ THÁI BÌNH

- Bát tiểu đối
- Ngũ độ thanh
- Bát điệp song phi

Thoảng gió liền mây đậm nghĩa tình
Mây hiền gió nhẹ biển trời nghinh
Mời mây rủ gió buông vần ngưỡng
Ghẹo gió đùa mây thổi ngữ hình
Gió nhủ mây hòa câu cũng đẹp
Mây rằng gió bảo chữ càng xinh
Chờ mây vọng gió ngày thanh thản
Ngọt gió vàng mây rõ cảnh bình (+)

Paris 08.09.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

(+) cảnh bình có nghĩa là cảnh thái bình

🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀

Chia sẻ ngày 08.09.2017
Chủ bút Soksrey Xướng họa Đường luật

🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
Photo

Post has attachment📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Cộng đồng thơ trên Google
CLB Lối nhỏ ta về một góc thơ
Thơ riêng của cộng đồng chúng tôi.


Thách họa
Thân mời mọi người
Ai yêu thơ Đường luật
Ai thuần thục luật thơ
Cùng góp bài họa cho vui.

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Bài xướng
NỐI LẠI NHỊP TƠ

- Ngũ độ thanh
- Phá cách Điệp từ (chữ NHỎ)
- Xuyên tâm chưởng (thơ trong thơ)

Ta về lối nhỏ rộn thơ
Một vùng góc nhỏ neo bờ tri âm

Bến lặng mình ta mãi ngẩn ngơ
Về đây nối lại nghĩa thương chờ
Vườn xưa lối nhỏ mây trầm nhạc
Cảnh cũ nương tàn gió rộn thơ
Một bóng vùng cao còn giữ ải
Vài ghe góc nhỏ đã neo bờ
Người tri kỷ trước đâu rồi vậy ?
Chẳng giữ âm hòa nhịp trúc tơ !

Paris 03/09/2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

=========== //==========

Bài họa
SÔNG HỒ TRI KỶ

- Ngũ độ thanh
- Phá cách Điệp từ (chữ NHỎ)
- Xuyên tâm chưởng (thơ trong thơ)

Ta về lối nhỏ rộn thơ
Một vùng góc nhỏ neo bờ tri âm

Ta về lối nhỏ rộn lời thơ
Một cảnh hòa vui bõ lúc chờ
Mến cập vùng xa làm biển dỗi
Thương vào góc lặng để hồn ngơ
Đây mừng nhỏ gợi trao tình ý
Ấy ngượng thầm neo đỗ bến bờ
Bốn ngã sông hồ tri kỷ vậy
Âm nào giục giã khách lìa tơ ..

Paris 04/09/2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

=========== //==========

Bài họa
VỖ GIẤC ÂN TÌNH

- Ngũ độ thanh
- Xuyên tâm chưởng (thơ trong thơ)

Khi buồn mộng mãi cùng thơ
Mời ghe tầm bến hiểu bờ ngọt tơ

Khi buồn rớt lệ cũng đừng ngơ
Hãy gắng vì yêu trải mộng chờ
Mãi để tâm hồn thanh với cội
Luôn làm ngữ vận sáng cùng thơ
Duyên mời trở lại ghe tầm bến
Nghĩa đợi về thăm gió hiểu bờ
Vỗ giấc ân tình ươm ngọt thở
Đan nồng hạnh phúc khải ngời .

Sáng tác 5-9-2017
Tác giả +Dũng Nguyên

=========== //==========

Bài họa
LỐI NHỎ LÀNG XƯA

- Ngũ độ thanh
- Phá cách Thượng vĩ (4 câu giữa)
- Xuyên tâm chưởng (thơ trong thơ)

Khi buồn mộng mãi cùng thơ
Mời ghe tầm bến hiểu bờ ngọt tơ

Mặn đắng khi buồn chữ ngẩn ngơ
Làng xưa mộng mãi cửa trông chờ
Giao cùng tiếc đẫm buông tình nhạc
Quyến hợp say tràn đẩy nghĩa thơ
Sóng lượn mời ghe tầm bến bãi
Mây sà hiểu khách đỗ truông bờ
Người vui thổn thức câu vần ngọt
Lối nhỏ ta về một dãi ..

Paris 06/09/2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Photo

Post has attachment
Bài 37
Bệnh lỗi thơ
PHONG YÊU
(Cái eo của con ong)
ღ♪• ♫♪♪ •♫♪♪ ♫•♪ღThơ Đường luật
Thất ngôn bát cú
Ngắn gọn xúc tích
Chỉ có 8 câu 56 chữ
Rất chú trọng tới điệu thơ
Vần điệu nhịp điệu âm điệu thanh điệu
Thi luật đặt ra cũng chỉ vì để người làm thơ theo qui tắc đó mà sáng tác bài thơ đọc lên giàu âm điệu và hay hơn mà thôi.

Để có điệu thơ
Bài thơ cần tránh những sự lặp lại của vần từ thanh âm ngữ nhịp
Khi trong 1 câu chữ số 2 cùng thanh dấu với chữ cuối câu thì phạm lỗi Phong Yêu

Phong yêu ở những câu không vần 3, 5, 4, 7 lỗi nhẹ
Phong yêu ở những câu có vần 1, 2, 4, 6, 8 lỗi nặng
Phong yêu khi chữ số 2 và chữ cuối câu cùng dấu phù (không dấu) lỗi nhẹ
Phong yêu khi chữ số 2 và chữ cuối câu cùng dấu huyền lỗi rất nặng. Phải nhớ kỹ
Phong yêu khi theo vần Trắc mà chữ số 2 và chữ cuối câu cùng dấu lỗi rất nặng. Phải nhớ kỹ

Trường hợp tác giả phá cách cố tình Phong yêu để bài thơ có tính độc đáo và có ghi chú rõ ràng thì không tính là phạm lỗi
Trường hợp tác giả sáng tác thơ theo thể cách Nhị độ thanh thì không tính phạm lỗi Phong yêu
Trường hợp tác giả sáng tác thơ đúng theo thể Ngũ độ thanh thì tất nhiên không bao giờ phạm Phong yêu

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

Ví dụ bài thơ phạm Phong yêu
Ở đây chỉ đề cập riêng lỗi Phong yêu thôi
HOA BƯỚM

Tấm ảnh tình cờ thật dễ thương
Ước trở lại chốn sân trường
Hái hoa đuổi bướm theo đường vắng
Ngắt cánh kề môi nếm phấn hương
Nhớ lại tuổi thơ nhiều kỷ niệm
Tiếc hoài năm tháng đã phong sương
Thời gian chẳng đợi chờ ai cả
Ta đến rồi đi chớ vấn vương !

Tác giả Ngàn Sau

Câu 5
Nhớ lại tuổi thơ nhiều kỷ niệm
Chữ số 2 lại cùng thanh dấu với chữ cuối niệm (Phong yêu nhẹ)

Câu 2
Ước trở lại chốn sân trường
Chữ số 2 cùng thanh dấu với chữ cuối trường (Phong yêu nặng)

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ phạm Phong yêu
Ở đây chỉ đề cập riêng lỗi Phong yêu thôi
VUI TUỔI GIÀ

Thất thập buông tay để rảnh chơi
Mong hơn nữa cám ơn trời
Cơm rau đạm bạc lòng no đủ
Tâm trí nhẹ nhàng dạ thảnh thơi
bạn gặp nhau ôn khối chuyện
Câu thơ lạc vận mỏi môi cười
Cuộc đời lờ lửng như mây trắng
Phiêu lãng bầu trời bay khắp nơi !

Tác giả Ngàn Sau

Câu 5
bạn gặp nhau ôn khối chuyện
Chữ số 2 bạn cùng thanh dấu với chữ cuối chuyện (Phong yêu nhẹ)

Câu 2
Mong hơn nữa cám ơn trời
Chữ số 2 cùng thanh dấu với chữ cuối trời (Phong yêu nặng)

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ phạm Phong yêu
Ở đây chỉ đề cập riêng lỗi Phong yêu thôi
CƯỜI MÌNH

Nước muốn cho trong phải đánh phèn
Cớ sao lại giữ thói bon chen
Sá chi người thế lòng xanh trắng
Chỉ tại thân ta vận đỏ đen
Ðể bụng phải đeo điều nhẹ nặng
Ôm tai mặc quách tiếng chê khen
Làm chi việc ấy mà lo liệu
Ai nghĩ như ai chả cũng hèn.

Tác giả Trần Tế Xương

Câu 2
Cớ sao lại giữ thói bon chen
Chữ số 2 sao cùng thanh dấu với chữ cuối chen (Phong yêu nhẹ)

Câu 5
Ðể bụng phải đeo điều nhẹ nặng
Chữ số 2 bụng cùng thanh dấu với chữ cuối nặng (Phong yêu nhẹ)

Câu 6
Ôm tai mặc quách tiếng chê khen
Chữ số 2 tai cùng thanh dấu với chữ cuối khen (Phong yêu nhẹ)

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ phạm Phong yêu
Ở đây chỉ đề cập riêng lỗi Phong yêu thôi
TỰ TÌNH (bài 3)

Chiếc bánh buồn vì phận nổi nênh,
Giữa dòng ngao ngán nỗi lêng đênh.
Lưng khoang tình nghĩa dường lai láng,
Nửa mạn phong ba luống bập bềnh.
Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến
Giong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh
Ấy ai thăm ván cam lòng vậy,
Ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh

Tác giả Hồ Xuân Hương

Câu 5
Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến
Chữ số 2 lái cùng thanh dấu với chữ cuối bến (Phong yêu nhẹ)

Câu 6
Giong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh
Chữ số 2 lèo cùng thanh dấu với chữ cuối ghềnh (Phong yêu nặng)

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ vần Trắc
Lỗi Phong yêu rất nặng
Ở đây chỉ đề cập riêng lỗi Phong yêu thôi
LÀM QUEN

Thấy các Cụ làm thơ vịnh phú
Buồn cho mình ở nhà ru rú
Chí mong …vẫn sợ chữ lo câu
Dạ muốn … còn e vần ngại
Gắng sức làm thơ với Chị Em
Đua đòi họa vận cùng Cô Chú
Làm quen xin thỏ thẻ đôi dòng
Chẳng dám mơ cao … mong chút thú .

Tác giả Thanh Huyền

Câu 3
Chí mong …vẫn sợ chữ lo câu
Chữ số 2 mong cùng thanh dấu với chữ cuối câu (Phong yêu nhẹ)

Câu 1
Thấy các Cụ làm thơ vịnh phú
Chữ số 2 các cùng thanh dấu với chữ cuối phú (Phong yêu nặng)

Câu 4
Dạ muốn … còn e vần ngại
Chữ số 2 muốn cùng thanh dấu với chữ cuối (Phong yêu nặng)

Câu 8
Chẳng dám mơ cao … mong chút thú
Chữ số 2 dám cùng thanh dấu với chữ cuối thú (Phong yêu nặng)

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ Nhị độ thanh
Không tính phạm Phong yêu
MINH TÂM KIẾN TÁNH

- Thủ vĩ ngâm
- Nhị độ thanh

Minh tâm kiến tánh đức năng lau
Sáng suốt nên chăm chứng kết nhau
Hướng Bắc mong mơ duyên thức trước
Phương Tây chói chiếu kiếp nhân sau
Gian nan khó trói thân đen lắm
Thiếu thốn không giam trí tối lâu
Xóa hết bi thương theo Chánh giác
Minh tâm kiến tánh đức năng lau ..

Paris 24.02.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ Ngũ độ thanh phá cách
Không phạm lỗi Phong yêu
LẠC THÚ ĐIỀN VIÊN

- Ngũ độ thanh có phá cách
- Phá cách Phong yêu (câu 1)

Hòa thơ với bạn lão vào chơi
Trải chút niềm riêng hợp lẽ trời
Cảnh núi đầy hoa miều cộng mỹ
Quê nhà nhẹ gót thảnh cùng thơi
Buông miền phố chợ xoay đầu nghỉ
Gát chữ tiền nong nhoẻn miệng cười
Thất thập cầu mong còn khỏe mãi
Nương đồng lạc thú nghĩa ngàn nơi !

Paris 02.09.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

Câu 1
Hòa thơ với bạn lão vào chơi
Chữ số 2 thơ cùng thanh dấu với chữ cuối chơi
Đáng lẽ bài thơ này phạm lỗi, nhưng đây là do tác giả cố tình Phong yêu
Phá cách để tạo ra nét mới duyên dáng cho bài thơ và tác giả có ghi chú rõ ràng nên không tính là phạm lỗi

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ vần Trắc
Chuẩn không phạm Phong yêu
TÌNH XUÂN

- Trắc vận
- Ngũ độ thanh

Vườn xuân rạng rỡ xanh màu lá
Bướm giỡn hoa cười trên mọi ngả
Vẹn ngữ mai chào cẩm tú thưa
Tròn câu sáo nhủ hoàng oanh dạ
Trời mây kết quyện trải êm đềm
Biển nắng chan hòa khơi rộn rã
Giữa cảnh yên bình chợt luyến lưu
Cùng ai nguyện mãi duyên vàng đá ?

Paris 02.09.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Kết luận
Thơ Đường luật
Rất chú trọng tới điệu thơ

Để có điệu thơ bài thơ cần tránh những sự lặp lại của vần từ thanh âm ngữ nhịp
Khi trong 1 câu chữ số 2 cùng thanh dấu với chữ cuối câu thì phạm lỗi Phong Yêu

Phong yêu ở những câu không vần 3, 5, 4, 7 lỗi nhẹ
Phong yêu ở những câu có vần 1, 2, 4, 6, 8 lỗi nặng
Phong yêu khi chữ số 2 và chữ cuối câu cùng dấu phù (không dấu) lỗi nhẹ
Phong yêu khi chữ số 2 và chữ cuối câu cùng dấu huyền lỗi rất nặng. Phải nhớ kỹ
Phong yêu khi theo vần Trắc mà chữ số 2 và chữ cuối câu cùng dấu lỗi rất nặng. Phải nhớ kỹ

Muốn tránh lỗi Phong yêu
Chỉ còn cách là khi sáng tác cần cân nhắc từng chữ để không phạm lỗi.
Khi làm xong một câu là phải kiểm tra lại chữ số 2 có trùng thanh dấu với chữ cuối câu không, nếu có phải lập tức tìm từ khác thay vào ngay.

Trường hợp tác giả phá cách cố tình Phong yêu để bài thơ có tính độc đáo và có ghi chú rõ ràng thì không tính là phạm lỗi
Trường hợp tác giả sáng tác thơ theo thể cách Nhị độ thanh thì không tính phạm lỗi Phong yêu
Trường hợp tác giả sáng tác thơ đúng theo thể Ngũ độ thanh thì tất nhiên không bao giờ phạm Phong yêu

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Paris 02.09.2017
Tác giả Tuyển Tập Đường Luật

🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
Photo

Post has attachment
Bài 36
Bệnh lỗi thơ
TIỂU VẬN
ღ♪• ♫♪♪ •♫♪♪ ♫•♪ღThơ Đường luật
Thất ngôn bát cú
Ngắn gọn xúc tích
Chỉ có 8 câu 56 chữ
Rất chú trọng tới điệu thơ
Vần điệu nhịp điệu âm điệu thanh điệu
Thi luật đặt ra cũng chỉ vì để người làm thơ theo qui tắc đó mà sáng tác bài thơ đọc lên giàu âm điệu và hay hơn mà thôi.

Vận là xương sống của cả bài
Thường 1 bài thơ có đúng 5 vận
Chỉ có vận mới được thông vần với nhau

Chữ số 2 trong câu là xương cổ của câu thơ
Chữ số 4 trong câu là xương chi của câu thơ
Chữ số 6 trong câu là xương chậu của câu thơ
Tám chữ cuối câu làm nên cái khung cho bài thơ

Tiếng chữ trong bài không được thông vần với chữ cuối câu
Nếu chữ số 2 trong câu thông vần với chữ số 6 hoặc chữ cuối câu thì phạm lỗi Tiểu Vận

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

Ví dụ bài thơ phạm Tiểu vận
THI HỎNG

Mai này tớ hỏng tớ đi ngay
Cúng giỗ từ [nay] nhớ lấy ngày (+)
Học đã sôi cơm nhưng chửa chín
Thi không ăn ớt thế mà cay
Sách đèn phó mặc đàn con trẻ
Thưng đấu nhờ [tay] một mẹ mày (+)
“Cống hỉ” “mét xì” đây thuộc cả
Chẳng sang Tàu tớ cũng sang Tây.

Tác giả Trần Tế Xương

Câu 1
Mai này tớ hỏng tớ đi ngay
Chữ số 2 này thông vần với chữ cuối ngay
Nên bài thơ này phạm lỗi Tiểu vận

Câu 8
Chẳng sang Tàu tớ cũng sang Tây
Chữ số 2 sang thông vần với chữ số 6 sang
Phạm 3 lỗi Điệp từ, Điệp âm vận, Tiểu vận

(+ )[nay] (Đại vận) lỗi nặng hơn
(+) [tay] (Đại vận) lỗi nặng hơn

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ phạm Tiểu vận
THƯƠNG VƠ

Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ âu đành phận,
Năm nắng mười mưa dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
chồng hờ hững cũng như không .

Tác giả Trần Tế Xương

Câu 8
chồng hờ hững cũng như không
Chữ số 2 chồng thông vần với chữ cuối không
Nên bài thơ này phạm lỗi Tiểu vận

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Trần Tế Xương
Húy Trần Duy Uyên
Thường gọi Tú Xương
Sinh ngày 5 . 9 . 1870
Mất ngày 29 . 1 . 1907

Tự Mặc Trai
Hiệu Mộng Tích, Tử Thịnh
Làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
(nay là phố Minh Khai, Vị Xuyên, Tp Nam Định)

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ phạm Tiểu vận
QUA ĐÈO NGANG

Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta .

Tác giả Bà Huyện Thanh Quan

Câu 6
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Chữ số 2 nhà thông vần với chữ số 6 và cả chữ cuối gia gia
Nên bài thơ này phạm lỗi Tiểu vận

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ phá cách
Cố tình Tiểu vận để sáng tạo nét mới
Nên bài thơ sẽ không phạm Tiểu Vận

VỀ ĐÂY
Phá cách: Tiểu Vận

Lâu ngày cách biệt mới về đây
Mắt ngọc hoen mờ gợn khói mây
Dạ khách bâng khuâng cùng chốn đó
Hồn tôi thảng thốt với nơi nầy (+)
Lao vào khóc kể trong lòng mẹ
Chạy đến than van cạnh dáng thầy
Bịn rịn bùi ngùi bao cảm xúc
Đoàn viên sướt mướt cảnh vui vầy .!

Paris 08.05.2016
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

(+) nầy , này : Đồng nghĩa , tiếng vùng miền

Câu 1
Lâu ngày cách biệt mới về đây
Chữ số 2 ngày thông vần với chữ cuối đây
Đáng lẽ bài thơ này phạm lỗi, nhưng đây là do tác giả cố tình Tiểu vận
Để tạo ra nét mới duyên dáng cho bài thơ và tác giả có ghi chú rõ ràng nên không tính là phạm lỗi.

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Kết luận
Thơ Đường luật
Thất ngôn bát cú
Rất chú trọng tới điệu thơ
Vần điệu nhịp điệu âm điệu thanh điệu

Vận là xương sống của cả bài
Thường 1 bài thơ có đúng 5 vận
Chỉ có vận mới được thông vần với nhau

Chữ số 2 trong câu là xương cổ của câu thơ
Chữ số 4 trong câu là xương chi của câu thơ
Chữ số 6 trong câu là xương chậu của câu thơ
Tám chữ cuối câu làm nên cái khung cho bài thơ

Tiếng chữ trong bài không được thông vần với chữ cuối câu
Nếu chữ số 2 trong câu thông vần với chữ số 6 hoặc chữ cuối câu thì phạm lỗi Tiểu Vận

Muốn tránh lỗi Tiểu vận
Chỉ còn cách là khi sáng tác cần cân nhắc từng chữ để không phạm lỗi.
Khi làm xong một câu là phải kiểm tra lại chữ số 2 có thông vần với chữ số 6 hoặc chữ cuối câu không, nếu có phải lập tức tìm từ khác thay vào ngay.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Paris 29.08.2017
Tác giả Tuyển Tập Đường Luật

🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
Photo

Post has attachment

Bài 35
Bệnh lỗi thơ
ĐẠI VẬN
ღ♪• ♫♪♪ •♫♪♪ ♫•♪ღThơ Đường luật
Thất ngôn bát cú
Ngắn gọn xúc tích
Chỉ có 8 câu 56 chữ
Rất chú trọng tới điệu thơ
Vần điệu nhịp điệu âm điệu thanh điệu
Thi luật đặt ra cũng chỉ vì để người làm thơ theo qui tắc đó mà sáng tác bài thơ đọc lên giàu âm điệu và hay hơn mà thôi.

Vận là xương sống của cả bài
Thường 1 bài thơ có đúng 5 vận
Chỉ có vận mới được vần với nhau
Tám chữ cuối câu làm nên cái khung cho bài thơ
Tiếng chữ trong bài không được thông vần với chữ cuối câu
Nếu chữ thứ 4 trong câu thông vần với chữ cuối câu thì phạm lỗi Đại Vận

Ƹ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴Ʒ

Ví dụ bài thơ phạm Đại vận
ĐIẾU PHAN CÔNG TÒNG (Bài 08)

Bâng khuâng ngày xế cả than trời,
Ai đổ cho người gánh nạn đời
Nếm mật Cối Kê đâu chẳng giận,
Cắp dùi Bác Lãng há rằng chơi.
Một sòng cung kiếm [rồi] vay trả. (+)
Sáu ải tang thương mặt đổi dời.
[Thôi] ! mất cũng cam, còn cũng khổ, (+)
Nay Kim mai Tống thẹn làm người .

Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

Câu 2
Ai đổ cho người gánh nạn đời
Chữ số 4 người thông vần với chữ cuối đời
Nên bài thơ này phạm lỗi Đại vận

(+) [rồi] Yêu vận (Vận lưng) Không tính là thông vần với vận
(+) [Thôi] Thủ vận (vận đầu) Không tính là thông vần với vận

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ phạm Đại vận
ĐỀ TRANH TỐ NỮ
(Vịnh Tố Nữ đồ)
Theo bản Quốc văn tùng ký

Hỏi bao nhiêu tuổi hỡ cô mình?
Chị cũng [xinh] mà em cũng xinh
Ðôi lứa như in tờ giấy trắng.
Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh.
Xiếu mai chi dám tình trăng gió,
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh (+)
Còn thú vui kia sao chẳng vẽ,
Trách người thợ [vẽ] khéo vô tình.

Tác giả: Hồ Xuân Hương

(+) Xiếu mai (Quả mai rụng). Trong Kinh thi nói quả mai rụng mười phần còn bảy... mười phần còn ba , ví người con gái đã muộn thì, cần có một người chồng. Câu này dùng chữ Xiếu mai để nói người con gái sợ lỡ thì nên chuyên tâm vào việc kén chồng, không dám nghĩ đến chuyện trăng hoa nữa. Nhưng người đẹp trong tranh thì tính sao được việc chồng con? Nên cứ đành mãi mãi giữ thân phận mỏng manh, son sẻ. (Chú thích phần thơ nôm do Nguyễn Bỉnh Khôi).

----------------------

Câu 6
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh
Chữ số 4 đành thông vần với chữ cuối manh
Nên bài thơ này phạm lỗi Đại vận

[xinh] Trùng vận đã được trình bày kỹ ở bài 29 ĐIỆP VẬN / TRÙNG VẦN
[vẽ] Trùng từ đã được trình bày kỹ ở bài 30 ĐIỆP TỪ / TRÙNG TỪ


•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ phạm Đại vận
Ở đây chỉ nói riêng lỗi Đại vận thôi
NƯỚC NON
(Thất ngôn bát cú thể lục ngôn)

Nước non nào phải của ai đâu
Nhiều ít công hầu cũng mặc dầu
Khó chẳng dở dang , không chẳng luỵ
Được chăng hậm hực , mất chăng âu
Anh hùng người lấy tài làm trọng
Ẩn dật ta hay thú có mầu
Gấm ấy ai phù vạc Hán
Đồng giang xử một cần cau.

Tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu 2
Nhiều ít công hầu cũng mặc dầu
Chữ số 4 hầu thông vần với chữ cuối dầu
Nên bài thơ này phạm lỗi Đại vận

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Kết luận
Thơ Đường luật
Thất ngôn bát cú
Rất chú trọng tới điệu thơ
Vần điệu nhịp điệu âm điệu thanh điệu

Vận là xương sống của cả bài
Thường 1 bài thơ có đúng 5 vận
Chỉ có vận mới được vần với nhau
Tám chữ cuối câu làm nên cái khung cho bài thơ
Tiếng chữ trong bài không được thông vần với chữ cuối câu
Nếu chữ thứ 4 trong câu thông vần với chữ cuối câu thì phạm lỗi Đại Vận

Muốn tránh lỗi Đại vận
Chỉ còn cách là khi sáng tác cần cân nhắc từng chữ để không phạm lỗi.
Khi làm xong một câu là phải kiểm tra lại chữ số 4 có thông vần với chữ cuối câu không, nếu có phải lập tức tìm từ khác thay vào ngay.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Paris 29.08.2017
Tác giả Tuyển Tập Đường Luật

⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓
Photo

Post has attachment

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Trang 004
ĐƯỜNG LUẬT SOKSREY

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Câu Lạc Bộ
Lối Nhỏ Ta Về Một Góc Thơ

- Thủ vĩ ngâm
- Ngũ độ thanh
- Hình dáng Núi Đôi

Lối nhỏ ta về một ngã thơ
Hoài vui bạn hữu khỏi trông chờ
Đầy câu xướng nghĩa bồng tên gợi
Ngập tứ giao tình phủ chữ mơ
Gió vẽ trêu quỳnh khêu lửa lựu
Sương vờn giỡn trúc thả đường tơ
Nơi này góc biển thuyền neo đỗ
Lối nhỏ ta về một ngã thơ ..

Paris 05/05/2015
Viết lại 27.08.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Photo

Post has attachment

Bài 34
Bệnh lỗi thơ
ĐIỆP ÂM
ღ♪• ♫♪♪ •♫♪♪ ♫•♪ღThơ Đường luật
Thất ngôn bát cú
Ngắn gọn xúc tích
Chỉ có 8 câu 56 chữ
Rất chú trọng tới điệu thơ
Vần điệu nhịp điệu âm điệu thanh điệu

Thơ Đường luật
Thất ngôn bát cú
Có quy định về âm luật
Trừ 5 vận, tất cả những chữ khác trong bài không được thông vần với nhau (nghĩa là không được trùng nguyên âm với nhau) (kể cả vần chính hay vần thông) (những chữ khác thanh Bằng Trắc sẽ không tính là thông vần với nhau).

Một câu nếu có 2 tiếng thông vần phạm lỗi Điệp âm
Một liên nếu có 2 tiếng cùng vị trí thông vần phạm lỗi Điệp âm
Một bài thơ nếu có 3 tiếng thông vần phạm lỗi Điệp âm

Trong 1 câu khi chữ số 2 thông vần với chữ số 6 hay chữ số 7 sẽ thành lỗi Tiểu Vận
Trong 1 câu khi chữ số 4 thông vần với chữ số 7 sẽ thành lỗi Đại Vận

Với từ láy nguyên âm chỉ tính là 1 chứ không tính là 2 khi xét lỗi Điệp âm.
Với bài thơ Vĩ tam thanh (láy ba) cũng không tính lỗi Điệp âm.

Với chữ đầu câu thông vần với vận là cố tình gieo thêm Thủ vận [không phạm lỗi Điệp âm cũng không phạm lỗi Điệp âm vận]
Với chữ số 3 hay số 5 thông vần với vận là cố tình gieo thêm Yêu vận [không phạm lỗi Điệp âm cũng không phạm lỗi Điệp âm vận]
Trong một bài thơ khi thêm Thủ vận (vận đầu) hay Yêu vận (vận eo) không tính là lỗi nhưng chỉ gieo thêm 1 hay 2 thì được nếu lạm dụng bài thơ sẽ rối rắm không ra thể thống gì (phá nát luật thơ và cũng phá nát bài thơ).

Ƹ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴Ʒ

Ví dụ bài thơ phạm lỗi Điệp âm
ĐÊM TÌNH

Giấc thắm tình duyên non gối nước,
Mán sương để lọt ánh sao băng.
Hồn hoa chợp mộng thơm hồn gió;
Tóc liễu dừng thơ đón tóc trăng.
Muôn điệu tơ lòng run sẽ sẽ,
Nửa vời sóng nhạc giợn lâng lâng.
Phòng hương thương kẻ ngồi nương triện
Tình gởi mây xa lệ ngập ngừng.

Tác giả Quách tấn
Câu 7: Ba chữ hương , thương , nương thông vần với nhau Điệp âm

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ tạp phạm nhiều lỗi
Ở đây chỉ xét lỗi Điệp âm
PHƯƠNG VỊ CUỘC ĐỜI

Vận thế nghìn phiên cũng vậy thôi
Hèn sang mệnh số chả thành đôi
Khuyên nghề tốt phận đừng cầu vận
Nhủ nghiệp thân lành tránh chỗ tồi
Thử ngẫm sàn khinh tài có đẫm
Cùng suy chỗ trọng đức còn ngôi
Thành công chọn thế hòa phong thủy
Nhẩm dại trần duyên khổ mãi thôi.

Không rõ tác giả

Câu 3 , Câu 5 , Câu 7 phạm lỗi Điệp âm
Bài thơ có 3 chữ ngẫm , đẫm , Nhẩm thông vần với nhau phạm lỗi Điệp âm


•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ
Một liên có 2 tiếng cùng vị trí thông vần
Đáng lẽ là đã phạm lỗi Điệp âm
Nhưng do tác giả phá cách luật
Cố tình sáng tạo ra hình thức mới
Nên không phạm lỗi Điệp âm
CŨNG ĐÀNH THÔI

- Ngũ độ thanh
- Phá cách: Điệp âm

Duyên trần có nợ cũng đành thôi
Giận dữ thường xuyên trúng quả tồi
Nghĩa nọ khinh tài suy thỏi nén
Tình kia trọng đức vững tòa ngôi
Chờ mong rát nữa phần đang hiện
Vọng tưởng tàn thêm số đã rồi
Mệnh thế xưa giờ ai cũng hiểu
Hèn sang sướng khổ vẫn liền đôi ..

Paris 27.08.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

Liên 1: cùng vị trí chữ số 5
chữ cũng và chữ trúng thông vần với nhau
Nhưng bài thơ này không phạm lỗi Điệp âm
Vì tác giả phá cách cố tình sáng tạo ra hình thức mới

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ
Có thêm Yêu vận
Có từ láy nguyên âm
Không phạm lỗi Điệp âm
THU ĐIẾU

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Tầng mây lơ lững, trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

Tác giả Nguyễn Khuyến

Câu 2: tẻo teo Từ láy nguyên âm Không tính điệp âm
Câu 3: theo Cố tình thêm Yêu vận Không tính lỗi Điệp âm hay Điệp âm vận

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ Vĩ tam thanh (láy ba)
Không phạm lỗi Điệp âm
XUÂN QUÊ

- Vĩ Tam Thanh
- Bát vĩ đồng âm
- Thủ vận: chữ

Mai cười nắng giỡn hóe hòe hoe
Đỏ lựu ngoài kia lóe lọe lòe
Sáo giục sau vườn re rẽ rẽ
hòa trước giậu bẻ bè be
Say hồng bướm lượn khe khè khẽ
Choáng cúc chuồn lay nhẽ nhẹ nhè
Ửng nụ sen hường he hé hé
Xuân mừng thiếu nữ trẻ trè tre ..

Paris 27.08.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Kết luận

Thơ Đường luật
Thất ngôn bát cú
Có quy định về âm luật
Trừ 5 vận, tất cả những chữ khác trong bài không được thông vần với nhau (nghĩa là không được trùng nguyên âm với nhau) (kể cả vần chính hay vần thông) (những chữ khác thanh Bằng Trắc sẽ không tính là thông vần với nhau).

Một câu nếu có 2 tiếng thông vần phạm lỗi Điệp âm
Một liên nếu có 2 tiếng cùng vị trí thông vần phạm lỗi Điệp âm
Một bài thơ nếu có 3 tiếng thông vần phạm lỗi Điệp âm

Với từ láy nguyên âm chỉ tính là 1 chứ không tính là 2 khi xét lỗi Điệp âm.
Với bài thơ Vĩ tam thanh (láy ba) cũng không tính lỗi Điễp âm.

Muốn tránh lỗi Điệp âm
Chỉ còn cách là khi sáng tác cần cân nhắc từng chữ để không phạm lỗi.
Tốt nhất là làm thơ theo chính luật bài thơ sẽ giàu âm điệu , gieo vận nên theo đúng 5 vận và theo chính vận , vận nên sắp xếp cho có vần điệu, 2 vận gần nhau tốt nhất đừng cùng thanh dấu. Khi sử dụng từ láy cần phân biệt đúng từ láy và từ ghép.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Paris 27.08.2017
Tác giả Tuyển Tập Đường Luật

⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓
Photo
Wait while more posts are being loaded