Post has attachment
PhotoPhotoPhoto
6/5/17
3 Photos - View album

Chúng ta bắt đầu nói về chó la một người bạn tột chó thường trông nhà giữ tài sản nếu vào ban đêm nó hay báo thúc chúng ta dậy bặt chọn ,ve đen phân con mèo nó bắt chuột giúp những bác nông dân bắt chuột ₫ồ la lợi ích của bạn mèo các bạn biết vì sao mà cho lại phải ở dưới đất không và sao mèo lại trên nhà không?«tại vì một câu chuyện nói về chó và mèo câu noi[nếu ai leo được cây thì vào nhà ở với baWait while more posts are being loaded