Stream

Join this community to post or comment

Shixon شیکسون

عڪـس هـاے زیبــــــــــــــــا و Gif  - 
4
Add a comment...

Seyedahmad Alkarbalaei

عمـومــــــــــــــــــــــــے General  - 
 
 بچه ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ،

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ

ﻭﻓﺘﯽ ﺁﻗﺎ ﺩﮐﺘﺮﻩ ، ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ …

ﺑﮕﻮ ﮐﺠﺎﺕ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﯼ؟ ﭼﺘﻪ؟

ﺯﻝ ﻣﯽ ﺯﺩﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻮﻥ؟ !!
ﯾﺎﺩﺗﻮﻧﻪ …

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﮕﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﻮﻥ ﭼﯿﻪ؟؟ …

ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﯽ ﺳﭙﺮﺩﯾﻢ؟ …

ﭼﻮﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎﺩﺭﻣﻮﻥ،

ﻫﻤﻮﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ …


ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،

ﺩﺭﺩﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ …

ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﮕﻢ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺭﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟

ﺧﺐ ، ﺗﻮ ﺟﻮوﻥ ﺷﺪﯼ ، ﺍﻭﻥ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ !!!

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻬﺶ …

ﺣﺎﻻ ﻭﻗﺘﺸﻪ ، ﺗﻮﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ …

ﺣﺴﺶ ﮐﻨﯽ!!!

ﺣﺎﻻ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻩ ،

ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﻪ …

ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ..... !!!

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻬﺶ ﺑﺎﺷﻪ ....


 ·  Translate
4
هوسانگ نیانگ's profile photo
 
سلام
لاییک عالی
شب خوش
 ·  Translate
Add a comment...

Seyedahmad Alkarbalaei

عمـومــــــــــــــــــــــــے General  - 
 
.
از حکيمي پرسيدند:
معني زن چيست؟
با تبّسم گفت: لوحي از شيشه است
که شفّاف بوده و باطنش را مي تواني ببيني.
اگر با مدارا او را لمس کني
درخشش افزون مي شود
و صورت خود را در آن مى بيني
اما اگر روزي آن را شکستي
جمع کردن شکسته هايش بر تو سخت مى شود
اگر احياناً جمعش کردي
که بچسباني بين شکسته هايش
فاصله مي افتد
و هر موقع دست به محل
شکستگي بکشي دستت زخمي ميشود.
زن اينچنين است پس آن را نشکن.


 ·  Translate
4
Add a comment...

Seyedahmad Alkarbalaei

عمـومــــــــــــــــــــــــے General  - 
 
☘☘☘☘☘☘☘

✍ شکرگزار باشید!
اگــر لیستی از تمامی مـــواردی که بــرای
آن شکرگــزار هستید تهیه کنید و احساس
قدردانی برای آنها داشته باشید ...
به طور حتم هر روز احساس فوق العادهای
خواهید داشت ..
در طـی روز ,فـرکانس جذبیتان بالا خــــواهد
رفت و از زندگی کردن لذت خواهید برد..

شـــادی را با خـــود به هـــر جــایی میبریــد
و به طور متناوب به اطرافیانتان انرژی مثبت
می دهید.

اگــر شما چنین زنــــدگی داشته باشید,
هـر آنچه را که بخواهید ,
حتی قبل از آنـــکه آن را درخــواست کنید ,
به دست خواهید آورد....

شکر گزاری یک نیاز است
معرفت، پایه اصلی شکر است

شکرگزاری ازنعمتهایی است‌که خداوندبه بنده
خویش ارزانی داشته نه تنها وظیفه اوست
بلکه نیازی است که مخلوق در ارتباط باخالق
خـــــویش احساس مــی کند و نتیجه ایــــن
شکرگـزاری که افزایش نعمت است به او باز
می گردد


☘☘☘☘☘☘


 ·  Translate
10
Add a comment...

Seyedahmad Alkarbalaei

عمـومــــــــــــــــــــــــے General  - 
 
🌷🌷🌷
چه ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﺪ
ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺁﺩﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﮐﻪ
هیچ کس ﺣﺮﯾﻒ ﺯﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ

ﮐﺎﺵ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ
هیچ کس ﺣﺮﯾﻒ شخصیت ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ

ﺳﮑﻮﺕ میکنم
میگذارم ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁن چه ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮﻭﻧﺪ
میگذارم ﺍﺻﻼ ﻋﻮﺿﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻧﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍ
ﻭ ﺧﯿﺮﻩ ﻧﮕﺎﻫﺸﺎﻥ میکنم
ﻣﮕﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎني كه دنياي افكارشان را "خود قاضي" هستند
‌
 ·  Translate
3
Add a comment...

صدف درخشان
moderator

شعــــر و تنهــــــایے poetry & music  - 
 
کاش من و تو دو جلد از...

یک رمانِ عاشقانه...

بودیم تنگ در...

آغوش هم...

گاهی...

تو را...

گاهی مرا...

تنها به سببِ تشدید...

دلتنگی هامان به امانت می بردند...💝$
 ·  Translate
27
Sabor Gafori's profile photoMag nolia's profile photo
9 comments
 
سلام....زیبا...عالی....لااااااااااااااایک....شبتون خوش.
 ·  Translate
Add a comment...

شب افتابی سرد

عمـومــــــــــــــــــــــــے General  - 
 
به اندازه لیاقت و ظرفیت آدم ها به آن ها عشق بورز .......چون آن ها
دچار توهم
خود بزرگ بینی
دل زدگی
جو زدگی
خواهند شد
و زمانی که حتی نمی توانند ادای خوب بودن را در بیاورند
از تو کینه به دل خواهند گرفت و شروع به رفتار نامعقول خواهند کرد !
آرام آرام محبت کن
و اگر ناسپاسی دیدی آرام آرام خارج شو
انگار نه انگار که از اول بودی

... شب افتابی سرد🌍📚:
@diwangan شعر نو
 ·  Translate
10
شارین شهسا's profile photoصدف درخشان's profile photo
2 comments
 
در این شب آرام
ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ
ﺳـﻪ ﺗﺎ "س"
ﺳﻌــﺎﺩﺕ.. ﺳﻼﻣــﺖ.. ﺳﺮﺑﻠﻨــﺪﯼ
ﭼﻮﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﻪ
شبتــون پرستــاره🍁🍃

لااااااااااااا👍اااااااااااااایک
پستهااتون بیسته...

 ·  Translate
Add a comment...

سعید gh

عاشقــانه و دلنــوشته Grapics & Bio  - 
 
حال جورویکم میخوام باحالش کنم!!!
حالا
حـــــــالا
حاااااالا
یارم مـــیاد
دل دارم میــاد
خدایی حال دادنه؟
 ·  Translate
9
Add a comment...

اهورا شایان

عاشقــانه و دلنــوشته Grapics & Bio  - 
 
بودن من بی مخاطب است امانوشته هایم همه برای تنهاییهای کسانی است که مثل من تنهاهستند,,
 ·  Translate
26
شارین شهسا's profile photo
5 comments
 
شبت پراز رویا 
 ·  Translate
Add a comment...

maha janan

انتقاد و پیشنهاد criticism & suggestio  - 
 
کاش میشد درمیان لحظه ها لحظه دیدار را نز دیک کرد
 ·  Translate
15
شارین شهسا's profile photomaha janan's profile photo
6 comments
 
+شارین شهسا مرسی
Add a comment...

amin alavi

عمـومــــــــــــــــــــــــے General  - 
 
*دل بزرگی و حلال زادگی سن و سال نمیشناسه....*
 ·  Translate
20
شبانہ. نجواے's profile photoamin alavi's profile photo
4 comments
 
+شبانہ. نجواے
سلام،شب شمام بخیر و خوشی دوست مهربونم
 ·  Translate
Add a comment...

About this community

ســـلام دوسـٺـــان عـزیـــز بـہ انجـمـن خـودٺـان خـوش آمـدیـد دوسـٺـان لطـفـا بـہ چـنـد نڪٺـہ ٺـوجـہ داشـٺـہ بـاشیـد ٺا ڪـدورٺی پـیـش نیـاد 👇👇👇 1-پـسـٺ و ٺصـاویر مسٺـهـجـن ممـنـوع می‌بـاشـد. در صـورٺ مـشـاهـده بـدون ٺذڪـر اخـراج خـواهـیـد شـد. 2-ٺوهـیـن و بـی‌احـٺرامی بـہ ادیـان و اقـوام و اعـضـاء مـمـنـوع می‌بـاشـد. 3-پـسـٺ سیـاسـی و ٺـبـلیـغـاٺی از هـر نـوعـی (لایـن ، ٺلگـرام و ...) مـمـنـوع می‌بـاشـد. 4-لطـفـا فـاصـلـہ زمـانـی بـیـن پـسـٺها را رعـایـٺ ڪنـیـد. 5-لطـفـا از نـام و عڪس مـنـاسـب بـرای پـروفـایـل خـود اسـتـفـاده ڪنـیـد. نـام و عڪس مـنـاسـب نـشـانـگـر شـخـصـیـٺ شـمـاسـٺ. 6-اگـر مـشـڪلـی پـیـش آمـد قـبـل از هـر ڪاری بـہ مـدیـران و نـاظـریـن مـراجـعـہ ڪنـیـد. 7-پـسـٺ‌هـای ٺـبـلـیـغاٺ شـارژ ایـرانـسـل ، هـمـراه اول ، بـرنـامـہ‌هـای ٺلگـرام ، لاین و از ایـن قـبـیـل مـمـنـوع می‌بـاشـد و فـرد خـاطی از انـجـمـن اخـراج می‌گـردد. 8-دوسـٺـانی ڪہ پـسـٺ‌های ارسـالـیـشـون در انـجـمـن رویـٺ نـمـیـشہ لطـفـا اطـلاع‌رسـانی ڪنـنـد ٺا رسـیـدگی شـود. مـمـنون از هـمـڪاری و مسـاعـدٺ شـمـا عـزیـزان 🌹از دقـٺ‌نـظـر شمـا عـزیـزان مٺشـڪریـم🌹 لطفا ازڪانال انجمن هم بازدید ڪنید و مطالب خودتون رو برای ادمین های ڪانال ارسال ڪنید تا با نام خودتون اشتراڪ گذاشته شود

Seyedahmad Alkarbalaei

عمـومــــــــــــــــــــــــے General  - 
 
ﭘﺪﺭ ﺯﺣﻤﺘﮑﺶ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﯼ 50 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺴﺮ 26 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺵ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ اينستاگرام ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺖ :
" ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﭘﺪﺭﻫﺎ "... !

ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺯ 5 ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ . ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮﺵ لنگ ﻇﻬﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ : ﻫﻤﻪ ﯼ ﻫﺴﺘﯽ ﺍﻡ ﻣﺎﺩﺭ ...! ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺪ، ﺩﺧﺘﺮك ﺩﺍﺩ ﺯﺩ : ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﯿﺎ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﻢ، ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟؟؟

ﺭﺍﺳﺘﯽ، ﭘﺴﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻠﯽ ﻻﯾﮏ ﺧﻮﺭﺩ ...

ﻣﺮﺩ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﺧﺎﺗﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﺼﺐ ﮐﺮﺩ ...
ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ : ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ، ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﯼ ... ؟
ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ : ﺍﻻﻥ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ...
اما ! ﺭﻭﯼ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
«ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﻗﺪﺭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ»!

آيا تا بحال !
ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻌﺎﺭ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ، ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ
ﻓﻀﺎﯼ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟؟!!!


 ·  Translate
3
Add a comment...

Seyedahmad Alkarbalaei

عمـومــــــــــــــــــــــــے General  - 
 
از جوانی پرسیدند

بدترین دردها چیست؟

گفت :

درد دندان

و داشتن همسر بد.

پیری این مطلب را شنید

و گفت:

دندان را میتوان کشید

و همسر را میتوان

طلاق داد.

بدترین دردها درد چشم

و داشتن فرزند بد است!

نه چشم را میتوان جدا کرد

و نه نسبت فرزند را

میتوان منکر شد.

سعی کنید همیشه

وجودتان باعث افتخار

پدر و مادرتان باشد.


 ·  Translate
4
Add a comment...

Seyedahmad Alkarbalaei

عمـومــــــــــــــــــــــــے General  - 
 
پس از عمری فقر، به ثروت و شهرت رسیدم.
و آموختم كه،
با پول میتوان ساعت خريد، ولى زمان نه.
ميتوان مقام خريد،
ولى احترام نه.
ميتوان كتاب خريد،
ولى دانش نه.
ميتوان دارو خريد،
ولى سلامتى نه.
میتوان رختخواب خرید،
ولی خواب راحت نه...

ارزش آدمها به دارایی نیست،
به معرفت آنهاست.

که یکسری ندارن
معرفت درّ گرانیست به هر کس ندهند
پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهند


 ·  Translate
8
amir ali Yekta's profile photo
 
با شهرت هیچ کار نمیشه کرد!
فارسی ()

 ·  Translate
Add a comment...

Mehrdad Mosavi

عمـومــــــــــــــــــــــــے General  - 
 
آیامیدانستیددرزمان حکومت کوروش بزرگ به بانوان به جای خانم مهربانومیگفتندوبه جای آقا به مردها مهربان میگفتند؟به افتخارتمام مهربانوهاومهربانان ایران زمین که ازنسل پاک آریاهستندوفرزندان نیک سرشت کوروش بزرگ...زنده بادآزادی پاینده بادایران زمین.
 ·  Translate
9
Add a comment...

Muhammad Kas

عاشقــانه و دلنــوشته Grapics & Bio  - 
 
🐦💒زنــــــدگے رنگی🐦💒:
زندگی
بهشت است
برای آنانی که...عاشقانه...
عشق می ورزند!
بی پروا...محبت می کنند
و کمتر از دیگران انتظار دارند...

🍃🌸 🌸🍃
 ·  Translate
12
شبانہ. نجواے's profile photo
 
ســــــــــــلام ⭐شبــــــــــ بخیر
؏الیـــــــــــــــــــــ
 ·  Translate
Add a comment...

Mag nolia

عمـومــــــــــــــــــــــــے General  - 
 

از من بھ شما نصيحت:
"براے كسے كھ نمےشناسيد
كامنتِ عاشقانھ و آيكون هاے قلب و.. نگذاريد!"
شما كھ نمےدانيد
شايد يک نفر،
هر شب با عكسہايش جان مےگیرد
شايد هر شب يک نفر،
با عكسہايش مےخندد
شايد هر شب يک نفر،
عكسہايش را در آغوش مےگیرد
شايد هم..
بخدا قسم،
شايد هم هر شب يک نفر با كامنت هايتان مےمیرد..
#حانيھ_صادقے

 ·  Translate
29

سعید gh

عاشقــانه و دلنــوشته Grapics & Bio  - 
 
و🚷
پس🚷
از....آن🚷
روزنگهبـانی🚷
ازجنـــــــــس ابلیس🚷
برای دربـــــــــــــانی دلـــــــــــم🚷
به🚷🚷🚷🚷🚷🚷🚷🚷🚷
کــار🚷
گرفتم🚷
تادگــــــــــــــر🚷
ورودهــــــــــــــــر🚷
نابـــــــــــرده بــــــــــــوی🚷
عشقــــــــی راممنوع کند🚷
 ·  Translate
13
سعید gh's profile photo
6 comments
 
+صدف درخشان‏ بمرامت صدف جون
 ·  Translate
Add a comment...

امیر حسین خزایی

عاشقــانه و دلنــوشته Grapics & Bio  - 
17
شارین شهسا's profile photoشبانہ. نجواے's profile photo
5 comments
 
ســــــــــــلام ⭐شبــــــــــ بخیر
؏الیـــــــــــــــــــــ
 ·  Translate
Add a comment...