श्री. प. प. वासुदेवानंद सरस्वती ( टेंब्ये ) स्वामी महाराज यांनी निर्माण केलेली ग्रंथसंपदा व स्तोत्रे.अ.क्र --------- ग्रंथ ---------- रचनास्थळ१ ---- द्विसाहस्त्रीश्रीगुरुचरितम्सटीकम् (मूळ १८८९) ----- माणगांव, महाराष्ट्र

चूर्णिका (टीका १८९९) ------- प्रभास वद्वारका, गुजरात.२ ---- श्रीदत्तपुराण (संस्कृत) (१८९२) ------- ब्रम्हावर्त, उत्तरांचल३ ---- नर्मदालहरी (१८९६) -------- हरिद्वार, उत्तरांचल४ ---- श्रीदत्तलिलामृताब्धिसार (मराठी) (१८९७) ------ पेटलाद, मध्यप्रदेश५ ---- कूर्मपुराणाचेदेवनागरीत लिप्यंतर (१८९८) ------- तिलकवाडा, गुजरात६ ----- अनसूयास्तोत्र (१८९८) --------- शिनोर, गुजरात७ ----- श्रीदत्तपुराणटीका (१८९९) ---------- सिद्धपूर, गुजरात८ ---- श्रीदत्तमाहात्म्यव त्रिशति गुरुचरित्र (मराठी) (१९०१) --- मपत्पूर, मध्यप्रदेश९ --- समश्लोकीगुरुचरित्र (१९०३) ------ ब्रम्हावर्त, उत्तरांचल१० --- लघुवासुदेवमननसार (मराठी) (१९०३) ------- ब्रम्हावर्त, उत्तरांचल११ ---- सप्तशतिगुरुचरित्रसार (मराठी) (१९०४) ------ ब्रम्हावर्त, उत्तरांचल१२---- श्रीकृष्णालहरी (५१श्लोक) (१९०५) श्रीगुरुस्तुति- स्तोत्र---- गाणगापूर, कर्नाटक१३ ---- दत्तचंपू वकरुणात्रिपदी (१९०५) --------- नरसी, महाराष्ट्र१४ ---- दव्यर्थीषडाननस्तोत्र व कुमारशिक्षा (१९०७) ------- हंपी, कर्नाटक

शिक्षात्रयम् (संस्कृत) युवाशिक्षा (१९०८) ------- मुक्त्याला, आंध्रप्रदेश

वृद्धशिक्षा (१९०८) ---------------- मुक्त्याला, आंध्रप्रदेश१५ ---- गुरुसंहिता (समश्लोकी गुरुचरित्र) (१९०७) ------ तंजावर, आंध्रप्रदेश१६ ---- स्त्रीशिक्षा (मराठी) (१९०८) ----------- मुक्त्याला, आंध्रप्रदेश१७ ---- गंगेचीस्तुती (१८९६) --------------- हरिद्वार, उत्तरांचल१८ --- नर्मदास्तुती -------- नेमावर, मध्यप्रदेश१९ ---- अभंग-मित्रमित्रभांडती. ------------ चिखलदा, मध्यप्रदेश२० ----- सिद्धसरस्वतीस्तुती ----------- सिद्धपूर, गुजरात२१----- कृष्णावेणीपंचगंगा स्तोत्र -------- मंडलेश्वर, मध्यप्रदेश२२ ---- अखंड आत्माअविनाशी दत्तस्तोत्र --------- गाणगापूर, कर्नाटक२३ ---- साकारतास्तोत्र (१९०६) --------- बडवानी, मध्यप्रदेश२४ ----- कृष्णालहरीसंस्कृत टिका ----------- तजांवर, तमिळनाडू२५ ----- गोदावरीस्तुती ------------ सप्तगोदावरी,आंध्रप्रदेश२६ ----- वैनगंगास्तोत्र (१९०९) ---------- पवनी, महाराष्ट्र२७ ---- भूतपिशाचस्तोत्र -------------- गुर्लहोसूर, कर्नाटक२८ ----- तुंगभद्रास्तुती, त्रिपुरांतकेश्वर स्तोत्र (१९१०) ----------- हावनुर, कर्नाटक२९ --- षट्पंचशिकावेदान्तपर स्तोत्र ---------- हरिहर, कर्नाटक३० ---- दत्तमहात्मन स्तोत्र ------------- जैनापूर, कर्नाटक३१ ---- श्रीपादश्रीवल्लभ स्तोत्र (१९११) --------- कूरवपूर, कर्नाटक३२ --- जगदंबास्तुती ------------ तुळजापूर, महाराष्ट्र

।। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त ।।

Post has attachment
Swami vasudevanand saraswati(Tembe swami)

प.प.वासुदेवानंदसरस्वती ( टेब्ये ) स्वामी महाराजांचा शिष्यपरिवार -
1.प प.श्रीप्रद्न्यानंद सरस्वती ( मोघे) स्वामी,दुर्गाघाट,काशी
2.श्री.विनायक रामचंद्र तथा प.प.श्रीपूर्णानंदसरस्वती (पेंडसे) स्वामी 
3.श्री.नारायण लक्ष्मण तथा प.प नृसिंहानंदसरस्वती 
(दिक्षीत) स्वामी औरवाड
4.प.प.नारायणदत्तानंदसरस्वती स्वामी,नायकोटवाडी
5.श्री.पू.वामनराव तथा बाबाजीमहाराज ग्रामस्थ,लोधीखेडा
6.श्री.विष्णू गोविंद तथा प.प.आत्मानंदतीर्थ ( मोघे ) स्वामी,गढवाल,उत्तरकाशी
7.श्री.कल्याणभाई देसाई तथा प.प.श्रीयोगानंदसरस्वती ( गांडा ) स्वामी,गुंज
8.श्री धुंडीराजमहाराज कवीश्वर,नृसिंहवाडी
9.श्री पू.योगीराज वामनराव दत्तात्रेय गुळवणीमहाराज,पुणे
10.ब्रम्हचारी,राजयोगी सितारामबुवा टेंब्ये,झिरी
11.श्री पू.पांडुरंग वि वळामे तथा श्रीरंगावधूत महाराज,नारेश्वर
12.श्री.पू.मार्तंड शं.जोशी तथा नानामहाराज तराणेकर,इन्दौर
13.श्री ह भ.प.विष्णुबुवा कृ पटवर्धन,मौजे पोम्हेंडी
14.श्री.पू.गणेशपंत व्यं.सातवळेकर,कोलगाव
15.श्री.पू.गोपाळबुवा राजाध्यक्ष, ( पंडित ) सोलगाव
16.ब्रम्हचारी योगीवर श्रीनरहरी वा.दिवाण तथा दत्तमहाराज अष्टेकर,आष्टा
17.श्री.पू.गोविंदमहाराज पंडित,सिप्री
18.श्री.शंकरशास्त्री कुलकर्णी तथा प.प.श्रीजगदगुरूशंकराचार्यस्वामी,शिरोळकर
19.श्री.पू.कृष्णाजी सखाराम तथा प.प.श्रीशिवानंद ( टेंब्ये ) स्वामी,पांगरे
20.श्री पू.सखाराम रामचंद्र तथा प.प.केशवानंदसरस्वती
(तांबे) इंदौर
21.श्री.पू.वामनराव विष्णू तथा काकामहाराज खानोलकर,साळगाव
(नारोपंताची बखर,गुरूतत्व प्रकाशन,कोल्हापूर,या ग्रंथातून साभार )


Photo

गुरुचरीत्र सप्ताह मार्गदर्शन
Gurucharitra Saptaha Margadarshan

गुरुचरित्र हा ग्रंथ आद्यगुरु श्रीदत्तात्रेय व त्यानंतरचे त्यांचे दोन अवतार श्रीपादश्रीवल्लभ ( संक्षिप्त चरित्रात्मक माहिती) व श्रीनृसिंह सरस्वती यांचे संपुर्ण जीवन चरित्र उलगडुन दाखविणारा एक दिव्य ग्रंथ आहे. याचे एकुण ५२ अध्याय असुन, समग्र चरित्र हे ५१ अध्यायांचे असुन, ५२ वा अध्याय हा अवतरणिका (म्हणजे गुरुचरित्र सारांश) आहे. एकुण ५२ अध्यायांचे वाचन ७ दिवसांत पुर्ण करणे याला "सप्ताह करणे" असे म्हणतात....किंवा त्याला सात दिवसाचे पारायण असेही म्हणले जाते....सप्ताह क्रम पुढीलप्रमाणे आहे...
प्रथम दिवस---अध्याय १ ते ७
द्वितीय दिवस---अध्याय ८ ते १८
तृतीय दिवस---अध्याय १९ ते २८
चतुर्थ दिवस---अध्याय २९ ते ३४
पंचम दिवस---अध्याय ३५ ते ३७
षष्ठ दिवस---अध्याय ३८ ते ४३
सप्तम दिवस - अध्याय ४४ ते ५१ (+५२ वा अध्याय अवतरणीका)
*पारायण अध्याय क्रमात अनेक ठिकाणी किरकोळ भेद आढळतो पण सर्वसामान्यत: वरील प्रमाणेच अध्याय वाचनाची परंपरा आहे...*


Paramhans Parivrajakacharya Shreemad Vasudevanand Saraswati Swami Maharaj

आपली एकच माता ही नर्मदा मय्या आहे.

आणि वडील (अध्यात्मिक) लोक मात्र फार आहेत, ते म्हणजे श्री स्वामी समर्थ, श्री बिडकर महाराज, श्री शंकर महाराज, श्री गजानन महाराज, श्री साईबाबा, श्री वासुदेवानंद सरस्वती तेम्भे महाराज, श्री नाना महाराज तराणेकर, श्री गुलाब बाबा, श्री ताजुद्दीन बाबा, श्री सैलानी बाबा, श्री गुळकरी महाराज, श्री कवीश्वर महाराज, श्री ढेकणे महाराज, श्री नरसिंह सरस्वती महाराज, श्री गोपाल बाबा, श्री श्रीपाद वल्लभ महाराज, श्री माणिक प्रभू, श्री एकनाथ महाराज, श्री तुकाराम महाराज, श्री ज्ञानेश्वर महाराज, श्रे सोपान महाराज, श्री निवृत्ती-नाथ महाराज, श्री नामदेव महाराज, श्री रामदास स्वामी, श्री कल्याण स्वामी, श्री स्वरूपानंद महाराज, श्री जंगली महाराज श्री गोंदवलेकर महाराज, श्री दादाजी धुनिवाले, श्री गौरीशंकर महाराज आणि बरेच आहेत .कितीही नवे घेतली तरी कमीच आहे...
इतके सारे वडील असताना कोण आमचे काय बिघडवणार........साऱ्या वडील लोकांना नमस्कार असो........नेहमी आम्हाल भक्ती मार्गात असू द्या एवढी विनंती आहे यांच्या चरणी.........
आणि आमचे आजोबा म्हणजे श्री गुरुदेव दत्तात्रय........या साऱ्या वडील मंडळीनी आमचे लाड नाही पुरवले तर आमचे आजोबा श्री दत्तात्रय भगवान यांच्या कडे मागतो.......आमचे आजोबा फार दयाळू आहेत आणि ते आम्हा नातवांचे सर्व लाड पुरवतात...या आजोबांचे त्यांच्या नातवांवर फार प्रेम आहे, सतत लक्ष्य ठेवून असतात आमच्यावर.....आम्ही खरेच खूप नशीबवान आहोत कि आम्हाला असे कुटुंब मिळाले.........अशी नर्मदा माता मिळाली, असले वडील मंडळी आहेत आणि सर्व-समर्थ आजोबा आहेत..........अजून काय हवे या जीवनात........
नर्मदे हर.........हर हर नर्मदे............

!! दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा !!
!! हे दत्त योगेश्वर वासुदेव श्रीपाद श्रीवल्लभनारसिंह !!
!! हे दत्त योगेश्वर निळकंठ श्रीपाद श्रीवल्लभनारसिंह !!
!! श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा
वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा !!


🔸🔸🔸🔸🔸
ॐ चिंतनः
❗ गुरुसेवा करणं हे सोपे नाही. ते परीक्षा घेत शिष्याला तयार करीत असतात. शिष्यात असलेले गुण ते जागृत करतात. ती शक्ती त्यांच्या ठायी असते. अशा गुरुंची भेट होणे हा शिष्याच्या दृष्टीने दुग्धशर्करा योगच समजावा. गुरुंच्या परीक्षेमधून सत्पुरुष, अवतारी पुरुषही सुटत नाहीत.

" OM SADGURU PRATISHTHAN ".
P.P.VASUDEVANAND SARASWATI (TEMBE) SWAMI MAHARAJ’s PADUKA STHAN,
A-8, ROAD NO.- 7, DAULAT NAGAR, Near NAVNEET HOSPITAL,
BORIVILI (EAST), MUMBAI - 400 066. MAHARASHTRA. INDIA
Founded by Sadguru P.P.Anandyogeshwar Nilkanth Maharaj(P.P.Bhau Maharaj Karandikar) (1931-2004).

Sthan is closed between 1 - 4 pm.
10 minutes walking (2 bus stops) from Borivili station.
From station go straight towards Dahisar from station , do not go right towards National Park.
〰〰〰〰〰〰〰
" ओम सदगुरू प्रतिष्ठान "
प .प . वासुदेवानंद सरस्वती ( टेंबे ) स्वामी महाराजांचे पादुका स्थान ,
ए - ८ , रस्ता नं ७ , दौलत नगर ,
नवनीत हास्पिटल जवळ , बोरीवली ( पूर्व ) मुंबई -
४ ० ० ० ६ ६.

‬: श्री प. प. टेंब्येस्वामीमहाराजांची दंडपरंपरा
श्री प.प. श्री अच्युतानंदसरस्वतीस्वामीमहाराज
श्री प.प.अनिरुद्धानंदसरस्वतीस्वामीमहाराज
श्री प.प नारायणानंदसरस्वतीस्वामीमहाराज

श्री प.प.श्री वासुदेवानंदसरस्वतीस्वामीमहाराज
: श्री प. प. टेंब्येस्वामीमहाराजांचे विद्यागुरू (शिक्षक )
वेदमूर्ती हरिभट्ट टेंब्ये (आजोबा) : प्राथमिक शिक्षक
वेदमूर्ती तात्या उकिडवे : दशग्रंथ व काही याज्ञिक
वेदमूर्ती भास्करभट्ट ओळकर : याज्ञिक
ज्योतिषी संभुशास्त्री साधले : संस्कृत , ज्योतिष , ज्योतिर्रगणित
ज्योतिषी निळंभट्ट खाडगाठे (पद्ये) : ज्योतिष व वैद्यक
वे . विष्णुभटजी अळवणी : मौलीक मार्गदर्शन
‬: श्री प. प. टेंब्येस्वामीमहाराजांचे आध्यत्मिक गुरु (मोक्षगुरु )
श्रीगुरुदेवदत्तात्रेय : सर्वसाधनांचे मार्गदर्शन
श्री प प गोविंदस्वामी (ब्रह्मय्यास्वामी) : मोक्षगुरु

श्री प प नारायणानंदसरस्वती : दंडगुरु

|| श्री प.प.वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी श्रीगुरूमहराजांचा शिष्यपरिवार ||

१ प. प. श्रीप्रज्ञानंदसरस्वती ( मोघे ) स्वामी , दुर्गाघाट काशी
२ श्री विनायक रामचंद्र तथा प. प. श्रीपूर्णानंदसरस्वती ( पेंडसे ) स्वामी , आयनी - मेटे
३ श्री नारायण लक्ष्मण तथा प. प. श्री नृसिंहानंदसरस्वती ( दीक्षित ) स्वामी , औरवाड
४ प. प. श्री नारायणदत्तानंदनंदसरस्वती स्वामी, नायकोटवाडी
५ श्री पू. वामनराव तथा बाबाजीमहाराज ग्रामस्थ ,लोधीखेडा
६ श्री विष्णू गोविंद तथा प. प. श्रीआत्मानंदतीर्थ ( मोघे ) स्वामी, गढवाल,उत्तरकाशी
७ श्री कल्याणभाई देसाई तथा प. प. श्री योगानंदसरस्वती ( गांडा ),स्वामी ,गुंज
८ श्री पू.धुंडीराजमहाराज कवीश्वर ,नृसिंहवाडी
९ श्री पू. योगिराज वामनराव दत्तात्रेय गुळवणीमहाराज, पुणे
१० ब्रह्मचारी,राजयोगी श्रीसीतारामबुवा टेंब्ये , झिरी
११ श्री पू. पांडुरंग वि वळामे तथा श्रीरंगावधूतमहाराज,नारेश्वर
१२ श्री पू मार्तंड शं जोशी तथा नानामहाराज तराणेकर , इन्दौर
१३ श्री ह. भ. प. विष्णुबुवा कृ पटवर्धन मौजे पोम्हेंडी खु
१४ श्री पू. गणेशपंत व्यं सातवळेकर , कोलगाव
१५ श्री पू. गोपाळबुवा राजाध्यक्ष,( पंडित) सोलगाव
१६ ब्र .योगिवर श्रीनरहरी वा दिवाण तथा दत्तमहाराज अष्टेकर , आष्टा
१७ श्री पू. गोविंदमहाराज पंडित , सिप्री
१८ श्री शंकर शास्त्री कुलकर्णी तथा प. प. श्री जगदगुरु शंकराचार्यस्वामी ,शिरोळकर
१९ श्री पू. कृष्णाजी सखाराम तथा प. प. श्रीशिवानंद (टेंब्ये ) स्वामी , पांगरे
२० श्री .पू. सखाराम रामचंद्र तथा प. प. श्री केशवानंदसरस्वती ( तांबे ) स्वामी , इन्दौर
२१ श्री पू. वामनराव विष्णू तथा काकामहाराज खानोलकर ,साळगाव
२२ श्री पू. निळकंठ अनंत तथा भाऊमहाराज करंदीकर , बोरीवली

|| श्री तुळजाभवानी स्तोत्र ||

नमोऽस्तु ते महादेवि शिवे कल्याणि शाम्भवि।

प्रसीद वेदविनुते जगदम्ब नमोऽस्तु ते।।१।।

जगतामादिभूता त्वं जगत्त्वं जगदाश्रया।

एकाप्यनेकरूपाऽसि जगदम्ब नमोऽस्तु ते।।२।।

सृष्टिस्थितिविनाशानां हेतुभूते मुनिस्तुते।

प्रसीद देवविनुते जगदम्ब नमोऽस्तु ते।।३।।

सर्वेश्वरि नमस्तुभ्यं सर्वसौभाग्यदायिनि।

सर्वशक्तियुतेऽनन्ते जगदम्ब नमोऽस्तु ते।।४।।

विविधारिष्टशमनि त्रिविधोत्पातनाशिनि।

प्रसीद देवि ललिते जगदम्ब नमोऽस्तु ते।।५।।

प्रसीद करुणासिन्धो त्वत्तः कारुणिको परा।

यतो नास्ति महादेवि जगदम्ब नमोऽस्तु ते।।६।।

शत्रून्जहि जयं देहि सर्वान्कामांश्च देहि मे।

भयं नाशय रोगांश्च जगदम्ब नमोऽस्तु ते।।७।।

जगदम्ब नमोऽस्तु ते हिते जय शम्भोर्दयिते महामते।

कुलदेवि नमोऽस्तु ते सदा हृदि मे तिष्ठ यतोऽसि सर्वदा।।८।।

तुलजापुरवासिन्या देव्याः स्तोत्रमिदं परम्।

यः पठेत्प्रयतो भक्त्या सर्वान्कामान्स आप्नुयात्।।९।।

इति श्री प. प. श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीविरचितं श्रीतुलजापुरवासिन्या देव्याः स्तोत्रं संपूर्णम् ।।


Post has attachment
AARTI written by P.P. NARSINH SARASWATI (DIXIT SWAMI) MAHARAJ a disciple of P.P.VASUDEVANAND SARASWATI (TEMBE) SWAMI MAHARAJ.
||श्री. प .प. श्रीवासुदेवानंद सरस्वतीची आरती ||

जयजय श्रीमदगुरूवर स्वामिन परमास्म हंसाII
वासुदेवानंद सरस्वती आरती तवहंसाII धृ0II
सो हं हंसः पक्षाभ्यां संचारीसी ह्काशेII
वासस्ते खलु लोके सत्ये क्रीडा तव मानसेII 1 II
मुक्ताहारो ब्रह्मवाहको वैराट रूपधरII
भक्तराज ह्त्ध्यात तमोह्त्स्वीकुरू मां च हरII 2 II
पक्षस्यैके वातेनैते भीत काऽकाद्याःII
पलायितास्ते द्रुतं प्रभावभ्दवंति चाट्टश्याःII 3 II
एवं सति खलु बालस्तेहं ग्रासितः कामाद्यैःII
मातस्त्वरया चौध्दर कृपया प्रेषितशांत्याद्यैःII 4 II
दासस्ते नरसिंह सरस्वति यांचे श्रीचरणमII
भक्तिश्रध्दे वासस्ते ह्दि सततं मे शरणमII 5 II
** YOUTUBE.COM :- VIDEOLINK **
http://www.youtube.com/watch?v=eaq8F5b4aU4
👏👏👏👏👏👏👏
Photo
Wait while more posts are being loaded