Post has shared content

Post has attachment
Играта може да си изтеглите от https://drive.google.com/file/d/0Bydee6zSLuRMdlpNR1R6d0ZZOUk/view

Промени по Realma: (До момента)
След като завършим окончателно патча сървъра ще бъде рестартиран.

1. Добавена опция 1 Teleport при всички елитни сетове, при Tal Rasha's Wrapping опцията е 650% Chance to find magic item test OK
- M'avina's Battle Hymn
- Natalya's Odium
- Trang-Oul's Avatar
- Immortal King
- Griswold's Legacy
- Tal Rasha's Wrappings
- Aldur's Watchtower

2. Добавени нови аури на помощниците (Mercenaries): test OK
- 1 Act Hell Rogue Scouts, аури: Fanaticism, Concentration
- 2 Act Hell Desert Mercenaries, аури:
Combat - Jab / Meditaion;
Defense - Jab / Conviction;
Offense - Jab / Concentration;

3. Разменени са местата на NPC's в различните градове. test OK
4. Премахнат е Cow King от The Secret Cow Level. test OK
5. The Secret Cow Level са повишени кравите от 800 на 2000. test OK
6. The Sacret Cow Level дроп на предмети е повишен, "с една дума там ще се обличете за начало." test OK
7. Oпита (experience) е леко повишен. test OK
8. Tome of Town Portal / Tome of Identify вече сабират до 50 скрола. test OK
9. На Act 1 (Pit Level) е пренаселено за по бързо качване на стартиращите. - test OK
10. Ancient tunnels (2 Act, Lost City) е увеличен броя на монстери - test OK
11. The Oculus - Swirling Crystal
-Телепорта е премахнат и сменен със vigor, опцията 50% Chance to find magic item е повишен на 100% - test OK
12. Добавен е HellFire Torch да пада от Uber quest. - test OK
13. Премахнати са всички камъни за въртене на руни. test OK
-Списък на руните:

3 El Runes = Eld Rune
3 Eld Runes = Tir Rune
3 Tir Runes = Nef Rune
3 Nef Runes = Eth Rune
3 Eth Runes = Ith Rune
3 Ith Runes = Tal Rune
3 Tal Runes = Ral Rune
3 Ral Runes = Ort Rune
3 Ort Runes = Thul Rune
3 Thul Runes = Amn Rune
3 Amn Runes = Sol Rune
3 Sol Runes = Shael Rune
3 Shael Runes = Dol Rune
3 Dol Runes = Hel Rune
3 Hel Runes = Io Rune
3 Io Runes = Lum Rune
3 Lum Runes = Ko Rune
3 Ko Runes = Fal Rune
3 Fal Runes = Lem Rune
3 Lem Runes = Pul Rune
2 Pul Runes = Um Rune
2 Um Runes = Mal Rune
2 Mal Runes = Ist Rune
2 Ist Runes = Gul Rune
2 Gul Runes = Vex Rune
2 Vex Runes = Ohm Rune
2 Ohm Runes = Lo Rune
2 Lo Runes = Sur Rune
2 Sur Runes = Ber Rune
2 Ber Runes = Jah Rune
2 Jah Runes = Cham Rune
2 Cham Runes = Zod Rune

14. Вече можете да разваляте Runes.- test OK
14.1 Как става?
14.2 Слагате руната в куба и въртите. Уловката на тази опция е, че ако искате да разцепите руна трябва да си заплатите за разцепването. 50/50 Едната руна остава за сървъра и получавате другия дял.
Пример: Имате Jah Rune а ви трябва Ber Rune, за сглобяването ви трябват 2 Ber Rune... а при развалянето губите едната.

Rune 32 = Rune 31
Rune 31 = Rune 30
Rune 30 = Rune 29
Rune 29 = Rune 28
Rune 28 = Rune 27
Rune 27 = Rune 26
Rune 26 = Rune 25
Rune 25 = Rune 24
Rune 24 = Rune 23
Rune 23 = Rune 22
Rune 22 = Rune 21
Rune 21 = Rune 20
Rune 20 = Rune 19
Rune 19= Rune 18
Rune 18 = Rune 17
Rune 17 = Rune 16
Rune 16 = Rune 15

15. Уменията: Shout, Battle Orders и Battle Command вече могат да се ползват в града. test OK
Wait while more posts are being loaded