Post has attachment
באחרונה (יולי 2017) פורסם ב"ישראל היום" כי לאחד מכל 8 אזרחים בישראל רישום במשטרה. משרדנו מטפל בביטול רישום משטרתי. ראו מקרה להמחשה – קבלת בקשת ביטול רישום משטרתי – חשד לבעילת קטינה מתחת לגיל 14.

Post has attachment
סגירת תיק בהסדר מותנה | הימנעות מהגשת כתב אישום - משרדנו מעניק ייעוץ משפטי לחשודים בנוגע לסגירת תיק החקירה בהסדר מותנה, מייצג את החשודים במו"מ מול התביעה בנוגע לתנאי ההסדר המותנה ובמקרים המתאימים, אף יוזם את סגירת תיק החקירה בהסדר מותנה. סגירת תיק בהסדר מותנה מבטיחה לחשוד, שיעמוד בתנאי ההסדר, כי לא יועמד לדין פלילי.

Post has attachment
בית המשפט המחוזי מרכז קיבל ערעור שהוגש ע"י משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר, הפך את החלטתו של בית משפט השלום בכפר סבא והורה על אי הרשעתו של איש הייטק אשר הודה בהעסקת תושב זר שלא כדין (שוהה בלתי חוקי, תושב שטחים).

Post has attachment
ביטול כתב אישום - למרות שהחיפוש המשטרתי ותפיסת הסמים בוצעו כדין, למרות שהנאשמים הודו בחקירתם בגידול הסמים שנתפסו ולמרות שמעבדת מז"פ נתנה חוות דעת שמדובר בסמים - בוטל כתב האישום.

Post has attachment
כנגד מנכ"ל חברת הייטק הוגש כתב אישום המייחס לו גניבה של סיגרים בדיוטי פרי, בשווי של 859$. עוד בטרם התבקש המנכ"ל לתת מענה לכתב האישום, טוהר שמו לחלוטין. התביעה המשטרתית חזרה בה מכתב האישום תוך הצהרה כי התיק ייסגר בעילת חוסר אשמה פלילית (ובכך יימחק רישומו מרישומי המשטרה).

Post has attachment
תמונה שווה אלף מילים - ביטול כתב אישום | עבירות אלימות במשפחה - תקיפה הגורמת חבלה ממשית של בת זוג.
על בסיס תלונת המתלוננת כי בעלה היכה אותה באגרופים וגרם לה לחבלות בגופה ובפניה + עדויות של שתי חברותיה לפיהן ראו את החבלות - הואשם הבעל בעבירה של תקיפה שגרמה חבלה של ממש בנסיבות מחמירות. עוד בטרם תחילת המשפט בוטל כתב האישום לאחר שהסניגור הציג (בין היתר) תמונה המנציחה את פניה של המתלוננת, הסותרת כליל את הטענה כי נחבלה בפניה.


תיק אלימות במשפחה הסתיים במחיקת כתב האישום - לאחר כשנתיים ניהול ובמסגרת הליך לסגירת תיק במעורבות שרות המבחן נמחק כתב האישום בהסכמה - 15895-08-14

סיוע לגניבה מחנות נוחות בתחנת דלק הסתיים ללא הרשעה. בשני אירועים נכנס עם חבריו לתחנת הנוחות וחיפה עליהם בעודם גונבים מוצרים שונים אלא שהאירועים תועדו במצלמות הוידאו במקום. על אף רישום פלילי קודם והעדר יכולת להראות נזק קונקרטי ובניגוד להמלצת שרות המבחן הסתיים ללא הרשעה - 10299-08-14

Post has attachment
בעקבות אי חידוש רישיון כלי ירייה בזמן, סורבו כל בקשותיו של מי שהחזיק במשך 22 שנים בכלי נשק ברישיון לחידוש הרישיון לכלי ירייה, בטענה של אי עמידה בתבחין תקף. ערר שהוגש על ידי משרד עורכי דין גיא פלנטר נתקבל, אושר ללקוח לחדש את הרישיון לכלי הירייה.
http://flanter-law.co.il/case-study.asp?item_id=42&article_id=235

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded