Post has attachment

Post has attachment
auto followers using imacros.... please subscribe

Post has attachment
Bạn có quá nhiều lời mời kết bạn đơn giản vì bạn là người nổi tiếng, là hot girl ..
Bạn cảm thấy cần phải chấp nhận tất cả những lời mời kết bạn của mọi người..
Bạn thấy mệt mỏi khi phải cầm chuột click chấp nhận lời mời kết bạn từng người..
Bạn nghĩ rằng cần phải tiết kiệm thời gian cho công việc này..

Post has attachment
Hàm tạm dừng tiến trình đang chạy, Replay trở lại bằng phím cứng

Post has attachment
Lưu dữ liệu biến dưới dạng file CSV vào ổ cứng, tối đa lưu 20 biến.
             fn_cmsaveoff("D","","CMJIL_save_demo.csv",20);

Post has attachment
Hàm thiết đặt biến vào code IIM, tối đa 20 biến.
fn_cmiimset(20,numtxt[1],numtxt[2],numtxt[3],numtxt[4],numtxt[5],numtxt[6],numtxt[7],numtxt[8],numtxt[9],numtxt[10],numtxt[11],numtxt[12],numtxt[13],numtxt[14],numtxt[15],numtxt[16],numtxt[17],numtxt[18],numtxt[19],numtxt[20]);

Post has attachment
 Điều hướng với Tab trình duyệt, chuyển con trỏ tới Tab muốn đến

Post has attachment
Hàm này sẽ lấy thông tin thời gian dưới các dạng khác nhau. Giúp các bạn đặt thời gian khởi chạy, tạm dừng các sự kiện hay so sánh các mốc thời gian để phân định thực hiện hành động nào trước hành động nào sau.

Post has attachment
iMacros là cái quái gì vậy ?

Nếu trong đầu bạn vẫn chưa có một định hình rõ ràng về iMacros thì hãy xem qua 2 bài viết này:
   + iMacros là gì ? -- Caomjnh102.com
   + What is iMacros -- Trang wiki chính thức của iMacros

Post has attachment
iMacros có từ lâu, Javascript cũng vậy, cả 2 đều thực sự rất mạnh và bây giờ tôi muốn kết hợp chúng lại với nhau. Đó là lý do tôi tạo ra thư viện này, thư viện Javascript iMacros Library (CMJIL).
Wait while more posts are being loaded