Post has attachment
Poslanikova a.s. milost prema životinjama


Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas. (El-En’am, 38)

Sva djelovanja i postupci Vjerovjesnika milosti, s.a.v.s., počivali su na temelju milosti i ljubavi. On je prema svakom stvorenju bio blag i samilostan i ispunjavao potrebu svakoga ko je bio u nevolji. U moru njegove duboke samilosti i ljubavi čak su i životinje imale svoj udio. Naime, ljudi iz perioda džahilijeta su bili nemilosrdni i bezdušni prema životinjama. Bez imalo milosti su odsijecali komade mesa sa žive životinje i kao takvo ga jeli. Organizirali su borbe između životinja… Takve odvratne običaje dokinuo je plemeniti Poslanik, s.a.v.s.
Ebu Vakid, r.a., pripovijeda: „Kada je Resulullah, s.a.v.s., došao u Medinu, njeni stanovnici su odsijecali grbu sa žive deve i meso sa butova živih ovaca i kao takvo ga jeli.“
Resulullah, s.a.v.s., je taj njihov postupak zabranio, rekavši: „Sve što se odsiječe sa žive životinje isto je kao lešina i ne može se jesti!“ (Tirmizi, Sajd, 12/1480)
Jednom prilikom plemeniti Poslanik, s.a.v.s., je vidio mazgu čije je lice bilo žigosano. To ga je rastužilo, pa je rekao:
„Neka je Allahovo prokletstvo na one koji su ga žigosali!“ (Buhari, Zebaih, 25)
Kada je vidio uznemirenu pticu kojoj su uzeli mladunče iz gnijezda, samilosni Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Ko je uznemirio ovu jadnicu, uzevši joj njeno čedo? Brzo joj donesite njeno mladunče!“ (Ebu Davud, Edeb, 163-164/5268)
Kada je plemeniti Poslanik, s.a.v.s., krenuo u Mekku, iz Medine je izišao u ihramu. Kada su stigli do mjesta zvanog Usaje, vidio je jednu gazelu kako ležeći spava u hladu jednog drveta. Prvak svih svjetova, s.a.v.s., naredio je jednom od svojih ashaba da ostane na tom mjestu i pripazi na nju dok ne prođe cijela karavana, kako je niko ne bi uznemirio. (Muvetta, Hadž, 79; Nesai, Hadž, 78)
Kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., krenuo u pohod osvojenja Mekke, s njim je bilo 10 hiljada boraca. Na putu je vidio kuju koja je dojila svoje mlade, pa je odmah pozvao Džuajla ibn Suraku, r.a., i zadužio ga da stoji pored njih i pripazi dok svi prođu, kako se životinje ne bi preplašile od islamske vojske. (Vakidi, II, 804)
Jednoga dana je vidio devu čija se koža pripila uz kosti, pa je rekao njenom vlasniku: „Bojte se Allaha u pogledu životinja koje ne govore! Jašite ih i koljite tek  kada ih uhranite!“ (Ebu Davud, Džihad, 44/2548)
Jednom prilikom Allahov Poslanik, s.a.v.s., je svratio u bašču jednog Ensarije. U bašči je bila jedna deva koja je, kada je vidjela plemenitog Poslanika, s.a.v.s., počela cviliti, a iz očiju su joj tekle suze. Prišao joj je i pomilovao iza ušiju. To ju je umirilo. Potom je upitao:
„Čija je ovo deva?“Priđe mu jedan mladi Medinlija i reče: To je moja deva, Allahov Poslaniče!Ponos svijeta, s.a.v.s., mu reče:
„Zar se ne bojiš Allaha u pogledu ove životinje koju ti je On darovao? Ona mi se žali da je ne hraniš i da je mnogo umaraš!“ (Ebu Davud, Džihad, 44/2549)
Jednom prilikom plemeniti Poslanik, s.a.v.s., je naišao pored čovjeka koji se spremao da zakolje ovcu. Nakon što ju je oborio na zemlju uzeo je nož i počeo ga oštriti. Kada je vidio taj grubi i bezosjećajni postupak, plemeniti Poslanik, s.a.v.s., ga je upozorio riječima:
„Zar želiš da ubiješ životinju više puta? Nisi li mogao naoštriti svoj nož prije nego si je oborio na zemlju?!“ (Hakim, IV, 257, 260)
U jednom časnom hadisu je rekao: „Hoćete li da vas obavijestim o onome ko je daleko od Džehennema i od koga je Džehennem daleko?“ A potom je odgovorio:„To je čovjek koji je nježan, obazriv, samilostan, blag i prijatan!“ (Ahmed, I, 415)
U jednom hadis-i šerifu plemeniti Poslanik, s.a.v.s., je opisao stanja samilosnih i nemilosrdnih ljudi. Spomenuo je kako je jedna nečasna žena vidjela u pustinji psa kako zbog prevelike žeđi jezikom liže pijesak. Sažalila se na njega, skinula svoju cipelu i njome iz bunara zahvatila vode kojom je ugasila njegovu žeđ. Zbog toga je Allah oprostio njene grijehe. Jedna druga žena nije vodila računa o svojoj mački. Ostavila ju je bez hrane, zatvorila i spriječila da lovi sitne životinje na zemlji. Na kraju, mačka je uginula, a žena postala putnik prema Džehennemu! (Buhari i Muslim)
Ovim metodama odgoja plemeniti Poslanik, s.a.v.s., je neznabožačko društvo preobrazio u sretnu zajednicu. Ljudi koji su nekada imali ružnu ćud i loše se odnosili prema drugim ljudima, pa čak i zakopavali svoju žensku djecu, postali su primjer lijepoga vladanja, uljudnosti, nježnosti i samilosti, koju su pokazivali čak i prema životinjama.
To je zbog činjenice što je plemeniti Poslanik, s.a.v.s., kao savršeni uzor/usvetu’l-hasene, vodio računa i o pravu jednog sićušnog vrapca.
Odgajao je svoje ashabe sa velikom pažnjom, ukrašavajući ih neopisivo lijepim ahlakom.


 Izvor: Osman N. Topbas ‘Uzor bez premca Muhammed Mustafa s.a.w.s.’
Photo

Post has attachment
30 Zanimljivih činjenica o (domaćim) mačkama

1. Prosječna dob za kućnu mačku je 15 godina, dok je prosječna dob za mačke koje žive na ulici 3 do 5 godina.

2. Ukoliko rep mačke ‘podrhtava’ u vašoj blizini, to znači da vam mačka izjavljuje ljubav.

3. Mačke koriste brkove za pomoć pri navigaciji u skučenom ili mračnom prostoru.

4. Mačke imaju 32 mišića u samo jednom uhu.

5. Drevni Egipćani su obožavali mačke, a redovno su ih koristili i za čuvanje žita od miševa.

6. Vrata za mačke izumio je Sir Isaac Newton.

7. Mačke vide u mraku.

8. Na svijetu postoji oko 500 miliona domaćih mačaka (33 različite vrste).

9. Svaka mačka ima unikatan otisak njuške, baš kao što ljudi imaju unikatan otisak prsta.

10. Jedna mačka (ženka) može imati više od 100 mačića tokom svog života. Jedan par mačaka i njihovih mačića može proizvesti čak 420.000 mačaka u samo sedam godina.

11. Studije pokazuju da, što se više obraćate svojoj mački, i ona će sve više ‘obraćati’ vama.

12. Mačke troše 30% svojih budnih sati dotjerivajući se.

13. Mačke mogu proizvesti preko 100 vokalnih zvukova, dok psi mogu samo 10.

14. 1879. godine u Belgiji je 37 mačaka korišteno za za isporuku pošte na selima. Međutim, ova praksa se ubrzo prekinula jer “mačke nisu bile dovoljno disciplinirane”.

15. U životu, prosječna kućna mačka prede oko 10.950 sati. Brojne studije su pokazale da zvuk koji mačke ispuštaju dok predu ima zdravstvene prednosti za ljude.
Towser je ime mačke kojoj je u Škotskoj podignut spomenik, a koja je u svoje vrijeme ulovila više od 30.000 miševa!

Towser je ime mačke kojoj je u Škotskoj podignut spomenik, a koja je u svoje vrijeme ulovila više od 30.000 miševa!

16. U mnogim testovima se pokazalo da mačke uopšte ne vole ukus miševa.

17. U prosjeku, mačke provedu dvije trećine dana spavajući. To znači da je devetogodišnja mačka bila budna samo 3 godine svog života.

18. Ljudi i mačke imaju identične regije u mozgu koje su odgovorne za emocije.

19. Najstariji dokaz o mački kućnom ljubimcu pronađen je na Kipru, i to u grobu  za mačku koji je star oko 9.500 godina!

20. U vrijeme španjolske inkvizicije, papa Inocent VIII osudio je mačke kao zla bića, zbog čega je na hiljade mačaka spaljeno. Nažalost, ubijanje mačaka dovelo je do ekspanzije miševa koji su samo pogoršali stanje kuge poznate kao “Crna Smrt”.

21. Prva mačka u svemiru bila je francuska mačka po imenu Felicette (tzv. “Astrocat”). Poslana je u svemir 1963. godine, i preživjela je put.

22. Mačka može trčati brzinom do 50 km/h (samo na kratkoj udaljenosti).

23. Kada se mačka mazi od vaše noge, ona to ne čini samo da bi skrenula pažnju na sebe, već i da bi označila svoju teritoriju.

24. Kad bi porodična mačka umrla u drevnom Egiptu, članovi porodice bi od tuge obrijali obrve. Također su održavali i pogrebne rituale tokom kojih bi pili vino i udarali se u grudi. Mačku bi zatim balzamirali i malenu mumiju smjestili u porodičnu grobnicu. 1888. godine, više od 300.000 mumuficiranih mačaka je pronađeno na samo jednom groblju.

25. Iako se u mnogim dijelovima Europe i Sjeverne Amerike crna mačka smatra kao znak loše sreće, u Velikoj Britaniji i Australiji, crne mačke smatraju se smatraju srećonošama.

26. Sposobnost mačaka da pronađu svoj ​​put kući zove se “psi-putovanje.” Stručnjaci smatraju da mačke ili koristite ugao sunčeve svjetlosti kako bi pronašle ​​put ili da imaju magnetizirane stanice u mozgu koje djeluju kao kompas.

27. Iskazivanje romantične ljubavi prema mački (zaljubljenost) naziva se Ailurophilia.

28. Najstarija mačka na svijetu, Crème Puff, iz Austina, Teksas, imala je 38 godina.

29. Najbogatija mačka na svijetu je Blackie, kojoj je vlasnik Ben Rea u oporuci ostavio 15.000.000 £ (funti).

30. 28 mart se u nekim dijelovima svijeta obilježava kao “Poštuj svoju mačku” dan.

Read more: http://pixelizam.com/30-zanimljivih-cinjenica-o-domacim-mackama/#ixzz2Or5m6Boh

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded