Post is pinned.Post has attachment
*Henryk*Jezus*Prorok*Aiś*Wójcik...

*Rzekł...

*Będziesz...*Wysławiał...*codziennie...
*Zawsze...*i...*Wszędzie...

*Boga Świętego..
*Jego...*Imię...*All'Jah...*w...*Duchu Boga...
*i...*w...*Duchu Świętym...

*całym swoim...*Ciałem...*całym swoim...*Umysłem...
*przez...
*całą swoją...*Duszę...

*Tak...

*Aby...
*Dostąpić...*Chwały...*i...*Zbawienia...*Ciała...*Umysłu...
*i...*Duszy...*za...*Życia...
*duchowy...*Umiłowany...
*i...*po..*Życiu...
*Boski...*Umiłowany...*By...*Być...*zdolnym...
*do...*Bliskości...*i...*Boskości...
*z...
*Bogiem Ojcem All'Jah...*ku...*Bogu Matce All'Jah...

*Tak...

*za...*Życia...*w...*Królestwie Ducha Świętego...*uświęcenia...*Ciała...*Umysłu...*i...*Duszy...
*w...*Duchu Świętym...
*i...*w...*Duchu Boga...

*Tak...
*po...*Życiu...*w...*Królestwie Ducha Świętego...*uświęcenia...*Wiecznego...*Spocznienia...*Ciała...*w...*Duchu Świętym...*i...*w...*Duchu Boga...
*w...*Królestwie Boga...*Wstąpienie...*do...*Odpocznienia...*Umysłu...*i...*Duszy...
*w...*Duchu Boga...
*i...*w...*Duchu Świętym...

http://bogalljah.blogspot.com
http://narodzinyboga.blogspot.com
http://zawolaniedoboga.blogspot.com
http://archeboga.blogspot.com
Photo
Wait while more posts are being loaded