🍃🍃🍃🌸🍂🍂🍂

⛺سبک زندگی اسلامی⛺

🌳زن در انتخاب همسر آزاد است و هیچ کس نمیتواند در مورد انتخاب همسر، بر هیچ زنی چیزی را تحمیل کند. یعنی حتی برادران زن،پدرِ زن، خویشاوندان دورتر که جای خود دارند،اگر بخواهند بر او تحمیل کنند که تو حتماً باید با شخص مورد نظر ازدواج کنی، نمیتوانند و چنین حقّی را ندارند. این، نظر اسلام است.
🌳الان هم در بعضی از کشورها هست و در کشورِ خود ما هم در بعضی از جاها، مثل مناطقی از شهرهای مرکزی کشور، مناطقی در خوزستان و جاهای دیگر، عادات غلطی وجود دارد. فرض بفرمایید، آن طوری که اطّلاع دارم،در بعضی از عشایر، پسر عموی هر دختری حق دارد که در مورد ازدواج آن دختر، اظهار نظر کند!
👈این، غلط است.
اسلام، چنین اجازه‌ای را به هیچ کس نمیدهد. آنچه را که مسلمانانِ جاهل انجام میدهند، کسی نباید به حساب اسلام بگذارد. اینها عادات جاهلی است.
🌳 اگر کسی دختری را مجبور کند که باید با پسر عمویت ازدواج کنی، کار خلاف کرده است. اگر کسی به عنوان این‌که پسر عموی دختری است، به خودش حق بدهد که او را از ازدواج کردن نهی کند و بگوید چون با من ازدواج نکردی، پس من اجازه‌ی ازدواج به تو نمیدهم، این پسر عمو و هر کس که به او کمک کند،
👈فعل حرامِ خلاف شرع کرده است.اینها، خلاف شرع بیّن است و فقهای اسلام، در این مورد اختلاف نظر ندارند.
💠امام خامنه ای💠
✳۱۳۷۵/۱۲/۲۰✳

🍃🍃🍃🌸🍂🍂🍂
اشتراک📱
↪09139447334↩
Wait while more posts are being loaded