Post has attachment
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนม์ครบ ๕๘ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖   
               ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร ทรงพระเกษม เจริญพระชนม์ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
               สล่าสิบหมู่ล้านนาวิชชาลัย สถาบันอนุรักษ์และพัฒนาช่างฝีมือช่างสิบหมู่
               โรงเรียนท้องถิ่นฐานวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
               โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
               ในโครงการตามพระราชดำริฯ จังหวัดน่าน   
Photo
Wait while more posts are being loaded