Post has attachment
สดใสช่วงเทศกาลปีใหม่2558 วันพุธที่31ธ.ค.57 สดชื่น ยิ้มแย้มแจ่มใส สนุกสนานสบายๆ มีความสุขกายทั้งใจ ท่านและทุกคนในครอบครัว ธรรมรักษาครับ
  **..10 อันดับศาสนสถานที่สวยที่สุดในโลก..**
.............เผยแพร่เมื่อ 26 ก.ย. 2012
10 อันดับวัดที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งมีความสวยงามแปลกตาที่แตกต่างกันไป
แต่หนึ่งในนั้นมีวัดของประเทศไทยของเราด้ว­ย เรามาดีใจไปพร้อมๆกันนะคะ.......
หากวีดีโอนี้ มีข้อผิดผลาดประการใด ดิฉัน ขออภัย ณ ที่นี้ด้วยน่ะค่ะ
หมวดหมู่
บุคคลและบล็อก
สัญญาอนุญาต
สัญญาอนุญาตมาตรฐานของ YouTube

Post has attachment
กำลังเริ่มต้น โปรโมท ครับ แถม โปรโมชั่น 2600 เลือกซื้อได้ 4000
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=299042096936961&set=p.299042096936961&type=1&theater&notif_t=like

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=299178053590032&id=100008345823103&notif_t=like

หนุ่ม ฝากพิจารณา ครับ
สังเกต /numm/TH เป็น /ของคุณ/TH 
เพื่อเข้าระบบ เพียง ๒ ครั้ง "สมัครฟรี" กับ แจ้งใบสลิป ชำระค่าสินค้า 
รอรับ /ยูชเนม/TH แล้วบอกต่อ

http://www.cycleaward.com/numm/TH
Sponsor : numm
Name : ครองชัย
Phone : 0939294116
Email : num9999999@hotmail.com
Photo

Post has attachment

Post has attachment
อรุณสวัสดิ์วันพุธที่26มี.ค.57 สุข สดชื่น สดใส เบิกบาน สำราญใจ ยิ้มสู้ เดินทางสะดวกปลอดภัย ธรรมรักษาครับเพื่อนๆG+
   ..ไม่ว่าบนท้องฟ้า....
ไม่ว่าท่ามกลาง "มหาสมุทร"
ไม่ว่าในหุบเขา ไม่มีแม้แต่แห่งเดียว
ที่ผู้ทำกรรมชั่วอยู่ จะหนีพ้นกรรมไปได้
จงลุกขึ้นเถิด จงประพฤติสุจริตธรรม
เพราะผู้ประพฤติธรรม..."ย่อมอยู่เป็นสุข"
Photo

Post has shared content

Post has shared content
(พุทธธรรมนำใจในวันพระ)                                                                                  ธรรมจากพระโอษฐ์---ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์ กับความดับสนิทของทุกข์
                                                                                                                                                  ภิกษุ ทั้งหลาย. ! ทั้งที่เรามีถ้อยคำอย่างนี้ มีการกล่าวอย่างนี้ สมณะและพราหมณ์บางพวก ยังกล่าวตู่เราด้วยคำเท็จ เปล่า ๆ ปลี้ ๆ ไม่มีจริงให้เป็นจริงว่า
“พระสมณโคดมเป็นคนจูงคนให้เดินผิดทางไปสู่ ความฉิบหาย ย่อมบัญญัติลัทธิความสูญเปล่า ความวินาศความไม่มีของสัตว์ คน ตัวตน เราเขา ขึ้นสั่งสอนดังนี้.
            ภิกษุ ทั้งหลาย. ! สมณะและพราหมณ์บางพวกเหล่านั้นกล่าวตู่เราด้วยคำเท็จ เปล่า ๆ ปลี้ ๆ ไม่มีจริงให้เป็นจริงโดยประการที่เราไม่ได้กล่าว หรือจะกล่าวอย่างนั้นก็หามิได้.
           ภิกษุ ทั้งหลาย. ! ในกาลก่อนก็ตาม ในกาลบัดนี้ ก็ตามเราบัญญัติสอนแต่เรื่องความทุกข์ และความดับสนิทไม่มีเหลือของความทุกข์ เท่านั้น.
              ภิกษุ ทั้งหลาย. ! ในการกล่าวแต่เรื่องความทุกข์ และความดับสนิทไม่มีเหลือของความทุกข์เช่นนี้ แม้จะมีใครมาด่าว่า ถากถาง กระทบกระเทียบเสียดสี, ตถาคตก็ไม่มีความขุ่นแค้น โกรธเคือง เดือดร้อนใจ เพราะเหตุนั้นแต่ประการใด.
                ภิกษุ ทั้งหลาย. ! ในเรื่องเดียวกันนั้นเอง แม้จะมีใคร
มาสักการะ เคารพ สรรเสริญ บูชา, ตถาคตก็ไม่มีความรู้สึกเพลิดเพลิน ชื่นชม หรือเคลิ้มใจไปตาม.ถ้ามีใครมาสักการะ เคารพ สรรเสริญ บูชา,ตถาคตย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า ก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างไร บัดนี้เราก็ต้องทำความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้น ดังนี้.
มู. ม. ๑๒/๒๗๘/๒๘๖.
Photo

Post has shared content
(ฝากธรรมไว้เป็นทาน)                                                                                                  ธรรมจากพระโอษฐ์---ก่อนทำ ก่อนพูด ก่อนคิด ควรทำอย่างไร 
                                                                                                                                ปัญหา ก่อนแต่จะทำ จะพูด จะคิดก็ดี ขณะที่กำลังทำ กำลังพูด กำลังคิดอยู่ก็ดี พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำไว้อย่างไร ?                                                             พุทธดำรัส ตอบ “..... ดูก่อนราหุล เธอปรารถนาจะทำกรรมใด ด้วยกาย.... ด้วยวาจา... ด้วยใจ... เธอพึงพิจารณาเสียก่อนว่า เราปรารถนาจะทำกรรมนี้ด้วยกาย... ด้วยวาจา.... ด้วยใจ กายกรรม... วจีกรรม... มโนกรรม... ของเรานี้ พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่นบ้าง กายกรรม... วจีกรรม... มโนกรรม... นี้เป็น......อกุศล มีทุกข์ เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบากกระมังหนอ                                       ดูก่อนราหุล.... ถ้าเมื่อเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่า เราปรารถนาจะทำกรรมใดด้วยกาย.... ด้วยวาจา... ด้วยใจ กายกรรม... วจีกรรม... มโนกรรม...ของเรานี้พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่น ...... เป็นอกุศล มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบากดังนี้ไซร้ กรรมเห็นปานนี้ เธอไม่พึงทำด้วยกาย ... ด้วยวาจา.... ด้วยใจ.... โดยส่วนเดียว
“แต่ถ้าเมื่อเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่า เราปรารถนาจะทำกรรมใด ด้วยกาย.... ด้วยวาจา... ด้วยใจ กายกรรม... วจีกรรม... มโนกรรม...ของเรานี้ ไม่พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน ไม่พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ไม่พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่น เป็น.....กุศล มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบากดังนี้ไซร้ กรรมเห็นปานนี้ เธอพึงทำด้วยกาย ... ด้วยวาจา.... ด้วยใจ 
“แม้เมื่อเธอกำลังกระทำกรรมด้วยกาย.... ด้วยวาจา..... ด้วยใจ.... ด้วยใจ เธอก็พึงพิจารณากายกรรม.... วจีกรรม.... มโนกรรม.... นั้นแหละว่า เรากำลังกระทำกรรมใดด้วยกาย.... ด้วยวาจา... ด้วยใจ กายกรรม... วจีกรรม... มโนกรรม...ของเรานี้ ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง..... เป็นอกุศล มีทุกข์ เป็นวิบากกระมังหนอ ถ้าเมื่อเธอพิจารณาอยู่ พึงรู้อย่างนี้ว่า..... กายกรรม... วจีกรรม... มโนกรรม...ของเรา ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เธอพึงเลิกกรรมเห็นปานนั้นเสีย แต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่า .... กรรมของเราย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง.... เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไร .... เธอพึงเพิ่มกายกรรม... วจีกรรม... มโนกรรม...
จุฬราหุโลวาทสูตร ม. ม. (๑๒๙-๑๓๑)
ตบ. ๑๓ : ๑๒๖-๑๓๒ ตท.๑๓ : ๑๑๗-๑๒๑
ตอ. MLS. II : ๘๙
Photo

Post has attachment
ธรรมะสวัสดี วันเสาร์ที่22กพ.2557 ครับ กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อนุโมทนา สาธุ สุข สดชื่น แจ่มใส เบิกบานสราญใจ ธรรมรักษา ตลอดวันพระนี้ครับ
Photo

Post has attachment
เจริญธรรม กัลยาณมิตร มีความสุข สดชื่น ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานจิตรใจผ่องใส ธรรมรักษา ตลอดทั้งวันนี้ครับ
Photo

Post has attachment
ธรรมะสวัสดี วันอาทิตย์ที่16 กพ.2557 ครับ กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อนุโมทนา สาธุ สุข สดชื่น แจ่มใส เบิกบานสราญใจ ธรรมรักษา ตลอดวันนี้ครับ
Photo
Wait while more posts are being loaded