Post has shared content
چایِ من لبریز و لب دوز است و لب سوز است، آااای!
می خوری با من تو چای؟
گرچه کامم تلخ و چایم تلخ و روزگارم نیز تلخ
امّا دلبرم
گر تو آیی
لب گُشایی
لب بریزی
لب بسوزی
لب بدوزی
واااای!
بَه چه محشر می شود
اندازه ی یک چای خوردن
کامِ من شیرین نمایی
دلبرم
ماهِ فروردین است و چایی
با تو می چسبد فقط...🍂
Photo

Post has shared content
گیاهی برای درمان کبد چرب کسی اطلاع ی در مورد این گیاه دارد.

سلام هرکس هر چیزی میدونه بگه
Wait while more posts are being loaded