دنیای من در...
لبخندهای تو...
لمس کردن احساستــــ...
گرفتن دستانتـــ !!!!!!
خلاصه می شود
به همین سادگی برای
تمام لحظه های
بامن نبودنتــــ!!!
دلتنگـــــــــی می کنم...
👈

🎻💝
Wait while more posts are being loaded