Post has attachment
پریشان چمن، آشفته گلزار می آید🌷🌱
نسیم پاک کوهستان چه ناهموار می آید🌊
نه سنگش باز می دارد، نه خارش دامن آزارد
نگار سبز پوش باغ، دریابار می آید
به جای سبزه از نقش قدمهایش دل عاشق💑
به بوی آشنایی می🍹شکوفد بار می آید
علمهای دراویش بلندیها فروزان شد
چمن آیینه سار رنگ گشته، بار می آید
مبارکباد تان دوشیزه، 💁💁گان باغ پاییز.
بهار🌳🌳خاطر در خون، 💚افگار می آید
دهل کوبید ودست آرزو مندی برافشانید
طبیب دوره گردانده بسیار می آید..
تقدیم تک تک دوستان مجازی...
با احترام💟Halimi✋🍉🍏🌹🌙🌏
Photo
Wait while more posts are being loaded