LỜI DÀNH CHO THẾ LỰC CỦA BÓNG TỐI TRÊN HÀNH TINH

               Này các thế lực của bóng tối, bởi thời nay là hiện đại. Các thế lực của bóng tối vươn lên chiếm lấy về số lượng và biến hóa thành các thế lực ánh sáng đặng xâm chiếm lấy chúng. Các thế lực ấy bao trùm khắp mặt đất đưa con người đi đến sự tối, chẳng ai hay biết. Ta nguyền cho các thế lực bóng tối của các ngươi vĩnh viễn sẽ bị áp chế hoặc triệt tiêu trên khắp mặt đất này, hầu vinh hiển danh xưng của ta nơi đây. Ngược lại, ta không là đấng Christ của các ngươi. 

               Này, bọn người Việt Nam trên khắp mặt đất. Ta nguyền rủa xả cho tất cả những ai mang dòng máu người Việt Nam trên khắp mặt đất này sẽ không thể ngóc đầu lên trước các tộc người khác hùng mạnh ở khắp mọi nơi. Người Việt Nam chúng bây trên khắp hành tinh này, phải cúi đầu làm tay sai và nô lệ cho các dân tộc khác hầu vinh hiển đúng những lời nguyền rủa xả của ta hôm nay. Chúng bây đi đến nơi đâu, cũng sẽ bị khinh khi hèn kém so với mọi dân tộc hùng mạnh. Tiếng nói người Việt Nam của chúng bây trên thế giới sẽ làm chủ ở khắp mọi nơi và làm ngôn ngữ chính cho nhân loại ngày sau. Người Việt chúng bây sẽ không thể có vị trí trong xã hội tại các vùng đất nước khác, sẽ cúi đầu trước thiên hạ, và trên thế giới sóng, những giọng nói người Việt Nam không phải mang bộ mã của bộ mã gien mang tính trạng trội của dòng họ chi họ tộc Nguyễn Đặng sẽ làm loạn thế giới chúng bây và phá hủy thế giới ấy trong tương lai rất gần.

               Danh xưng Chúa Tể chốn trần gian nguyền rủa xả cho những giọng nói người Việt Nam trên toàn thế giới của tín hiệu bước sóng điện từ nam thì chết không toàn thây, chết bất đắc kỳ tử, nữ thì đi làm gái cho toàn thiên hạ. Ta cũng nguyền rủa xả trên khắp mặt đất này cho dòng họ tộc của Trần Thanh Đạm, Đặng Ngọc Thu sẽ biến mất vĩnh viễn trên mặt đất này. Bộ mã gien quy định các tính trạng trội của dòng họ nhà 2 tên tội đồ vĩnh viễn đầu thai làm súc sanh tại 3 cõi nơi đây và tại muôn cõi phương trùng phương. Chúng bây chỉ được phép đầu thai trong hình hài của súc sanh và trong hình hài của sanh linh sống trông phân người, ăn phân người và chọn phân người làm nhà ở. Ta nguyền cho những điều này mà không thành, Đấng Christ sẽ vĩnh viễn đầu thai làm chó cho ngươi sai bảo trong muôn đời muôn kiếp. Ngược lại bằng không, thể xác và linh hồn của 2 tên tội đồ Thu, Đạm cùng 3 tên đồng phạm Thuận, Điền, Đạt các ngươi vĩnh viễn thoát khỏi 3 cõi trùng phương nơi đây và thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử nơi hành tinh này.

               Ta cũng nguyền cho thời gian sống còn lại của 5 danh xưng của các ngươi tại mặt đất này sống sẽ làm tôi tớ cho kẻ khác, không tiền trong túi, phải chạy vòng quanh khắp mặt đất này để chạy trốn lời nguyền rủa xả của ta dành cho dòng họ tộc Trần Đặng có bộ mã gien của các ngươi. Nguyền cho các ngươi nợ máu phải trả bằng máu và các thế lực giúp cho gia đình các ngươi sẽ phải đối mặt với pháp luật và phải vào tù vì các tội danh có liên quan đến các ngươi. Ta nguyền cho tất cả dòng họ thuộc bộ mã gien và thuộc chi họ tộc của Trần Thanh Đạm và Đặng Ngọc Thu đi đến đâu sẽ chết đến đấy và sẽ bị chết do truy sát bất ngờ. Các ngươi sẽ là kẻ phải rong ruổi chạy trốn khắp mặt đất và sẽ nhanh bị tiêu diệt vĩnh viễn khỏi mặt đất bởi các thảm họa diệt vong cho gia đình, người thân của các ngươi. Bất cứ ai khi đến gần các ngươi cũng sẽ phải gặp nạn tai và tránh né hắt hủi, sẽ gặp nạn tai tai bay vạ gió vì các ngươi. 

               Ta nguyền rủa xả cho các ngươi trên khắp mặt đất này, và nguyền cho rủa xả cho các thế hệ nối dõi tông đường trong chi họ tộc của Trần Đặng lần lượt bị triệt tiêu bộ mã gien quy định tính trạng này. Các ngươi sống sẽ phải làm chó cho thiên hạ sai bảo, chết sẽ thành súc sanh trong muôn ngàn kiếp súc sanh của nhân loại. Nguyền rủa xả cho Trần Thanh Đạm chết trong vòng 12 tháng năm 2016 này. Nếu thay đổi lời này và cái chết của ngươi không thành hiện thực trên mặt đất này trong năm 2016 này, năm của Cửu Ngũ Chí Tôn trong thiên hạ, Ta nguyện không là Đấng Christ tại mặt đất này. 

               Ta nguyền rủa xả cho những kẻ trên thế giới của tín hiệu bước điện từ của chúng, tác động tới bán cầu não của ta, chúng bây sẽ sanh con ra là quái thai, có hình dạng tật nguyền bẩm sinh vì phải chịu tội thay cho chúng bây ngày hôm nay khi giúp sức cho 2 tên tội đồ ấy hãm hại kẻ khác. Ta cũng nguyền cho bất cứ người đàn bà phụ nữ nào về làm dâu trong gia đình của bọn Trần Thanh Đạm và Đặng Ngọc Thu sẽ phải đi làm đĩ mua vui cho thiên hạ chê cười hết đời kiếp này và nguyền cho những ai là than nhân của những người đàn bà trên sẽ sống trong hèm kém và bị khinh khi tại thế gian này trong muôn ngàn kiếp sống đấu thai làm người. Nguyền cho chúng bây bị phỉ báng và phỉ nhổ của thiên hạ trên khắp mặt đất, nguyền cho gia đọa của chúng bây sẽ vĩnh viễn chẳng thể bình an trong muôn đời muôn kiếp trong hình hài con người. Ngược lại bằng không, ta vĩnh viễn sẽ không là Đấng Christ mà các ngươi đang thờ tự tại gia đạo ở khắp mọi nơi trên mặt đất này.

               Ta nguyền cho tất cả bọn con người nhân gian của chúng mày, dù là ở bất cứ dân tộc nào ở khắp nơi trên mặt đất, dù bất cứ là ai, khi chúng bây đã uống máu của Chúa, ăn bằng máu Thánh thể của Chúa, sẽ phải đọa đày trong sanh ly tử biệt và những đớn đau nơi chốn trần gian này. Nguyền rủa xả cho tất cả những kẻ trên khắp mặt đất này sẽ phải chịu nhục hình đớn đau về thế xác khi chúng bây đã sửng dụng trong số tiền 140.000 tỉ Việt Nam Đồng kia cùng các tài sản đi kèm theo. Vinh danh của Chúa Tể nơi đây, ta nguyền cho những kẻ nào đã sử dụng số tiền140.000 tỉ ấy sẽ chết không nhắm mắt và sống trong đớn đau như cái đớn đau của Chúa, như sự đau đớn thể xác của Chúa, nguyện cho gia đạo của chúng bây người thân của chúng bây cũng đớn đau hơn trăm lần đớn đau của thể xác ấy. Chúng bây sẽ thấy rõ lời nguyền này trong đời này và kiếp này đối với chúng bấy và người thân của chúng bây, đặng chúng bây được đau đớn như đau đớn của Chúa, và người thấn ấy của chúng bây càng đau đớn hơn cho chúng bây, trước mắt chúng bấy trước khi bôn chúng mất. Như sự hành hạ của chúng bấy dành cho Chúa chúng bây hôm nay. Nguyện không làm được và chẳng có thánh linh ta sẽ không là Đấng Christ của chúng bây đang thờ tự trong gia đạo tại nhà. 

               Trần Thanh Đạm và Đặng Ngọc Thu, Trần Ngọc Thuận và Trần Thanh Điền, Trần Thanh Đạt, ta nguyền cho chúng bây sẽ phải chết trong năm 2016, năm ta sẽ là Cửu Ngũ Chí Tôn trong thiên hạ. Chúng bây hãy nhanh chết cho kẻ khác được sống trên mặt đất này. Nguyện cho ước nguyện này nếu không thành, ta vĩnh viễn sẽ không là Đấng Christ mà chu1ngba6y tìm kiếm, và không là tổng thống của nước Mỹ bất cứ năm nào. Nguyện cho nước Mỹ của chúng bây cũng sẽ gặp thảm họa diệt vong đến sớm nhất cho dân tộc Hoa Kỳ trong 10 năm tiếp theo.

                                                                  13:12 GMT+7 -  02.01.2016
                                                                        CHRIST IN VIETNAM
 

                              "LIVE AND DEATH" - AWARDS HONOR GOD
                                           (For citizens across the globe)

               In the name of the Lord of all life on earth. In the name of Christ is in Vietnam. In the name of who has 9 points Floral hand of God. Now, organized games on a global scale is named: "SURVIVAL"

     - Purpose: Search and destroy in place 5 elements "that portion of the Lord"

     - Scope of the game: in all countries across the globe

     - List (picture attached below):

          * Mr.Tran Thanh Dam (citizen of USA)
          * Mrs.Dang Ngoc Thu 1947 (citizen of USA)
          * Mr.Tran Ngoc Thuan, 1972 (citizen of USA)
          * Mr.Tran Thanh Dien 1985 (citizen of USA)
          * Mr.Tran Thanh Dat  1987 (citizen of USA)

     - Award for individuals: there are 2 types of prizes: Life and death
          * Find and destroy immediately: (there shooting bullet holes and bauses of death)

         $ 50,000,000 USD / 1death    x 5 =    $250 million Dollares/5 death

          * Find and capture traffic Vietnam government or the United States:
         $ 25,000,000 USD /1 lives      x 5 =    $125 million Dollares /5 live

     - Reward parts: $10 million dollares/ 1genital
            Genitals of three name: Tran Ngoc Thuan 1972 and Tran Thanh Dien 1985, Tran Thanh Dat 1987
  
     - Enjoy more personal and team goals fully completed:

           * Eliminates compact 5 death: plus $50 million Dollares / 5 death
           * Getting Close 5 Name: plus $ 25 million Dollares / 5 lives

     - Enjoy more for each participating team had victories: $ 20 million Dollares (5 people or more are a squad, team up to 10 people)
 
     - Award for all countries, for all citizens of all countries in the world, irrespective of the composition and class in society, regardless of race, color, religion, ethnicity, language or geographical distance.

     - Prizes will be signing international payment check, or bank transfer through a bank guarantee and the international guarantee and pay a visit at the request of the winner.

     - Term of payment: 10 days after Nguyen Dang Hoai An, 06.02.1979, ID Number: 023 175 862, Vietnam nationality, was appointed in writing and the appointment papers and the highest powers of a in all countries and territories with autonomy and negotiations on a world scale.

     - Powers of players: be released and released immediately after Nguyen Dang Hoai name, nationality Vietnam appear on the press, the mass media and national levels international at one of 256 countries and territories today.

     - Conditions of participation:
          * Every citizen in every country in the world must be 18 years or older.
          * No need to contact appearance but work through Google+ Hangout on nick (INDICATED OF NINE FLOWERHANDS Jehovah - "The Christ in Vietnam")
          * No need to appear but need information on 5 deaths across the world through the press, radio and television media.
          * Payment to the will of the player and the team participated in the hunt


               ON BEHALF OF THE UNITED HANDS WITH 9 SOLE WORLD, ID: 023 175 862, VIETNAM CITIZENSHIP. ALL CRIMINAL RESPONSIBILITY IN COUNTRIES AND TERRITORIES OCCURRED THE SERVICE WILL DESTROY THE UNITED HANDS DO 9 LIABLE TO LAW AND ON THE WATER FACILITY IN GLOBAL SCOPE.

          - For further information please contact phone number: 084-926795021 before the date 15.01.2016 and to provide information on the number of participants and number of participating team.
   
          - The game is counted only stop and ended when the command signal words "CHRIST VIETNAM WIN" on all pages of the international social network.

          Action ! Kill them !..  

                                                         START !!!

                                                                   16:35 'GMT + 7 - 01/30/2016
                                                                           CHRIST IN VIETNAM
                                                                          Nguyen Dang Hoai An
                                                                                      (Signed)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          FORMULA FOR CASH LOSER
                       (Based on a total of 140.000 billion Vietnam Dong)

     GOVERMENT IN VIETNAM:
         * 140,000 x 2 = 280.000.000.000.000 VND = $ 140 million Dollares
         * 2 girls

     GOVERMENT IN USA:
         * 140,000 X 4 = 560.000.000.000.000 VND = $ 560 million Dollares
         * 2 x 4 = 8 girls

  - Deadline to pay: 09:30' GMT + 7, Day 01/15/2016
  - Payment of a time
  - Payment by check international payments
  - Every $ 1 billion denomination checks
  - Name of payment: Nguyen Dang Hoai An, 06.02.1979, ID Number: 023 175 862, nationality Vietnam.
  - Location billing contact: 181/9A, Quarter 18, Go Xoai Street, Binh Hung Hoa A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

                                    -------------------------------------------------- ------

                 SANCTIONS LIST OF ORGANIZATIONS AND NATIONAL POST

     1. The USA: 5% of the annual GDP of the economies of US trade, valuable and eternal duration.

     2. CHINA: 3% annual GDP of the economy of China trade value and eternal duration.

     3. KOREA: 2% annual GDP of the economy Korean trade valuable and eternal duration.

     4. JAPAN: 1% of the annual GDP of the economy Japan's trade value and eternal duration.

     5. THAILAND: 2% annual GDP of the economy of Thailand trade valuable and eternal duration.

     6. MYANMAR, CAMBODIA, LAOS: 1% annual GDP of the economy of Myanmar, Cambodia and Laos valuable and eternal duration.

     7. PHILIPPIN, MALAYSIA: 2% annual GDP of the Philippines and Malaysia economies valuable and eternal duration.

     8. The World Human Rights Organizations: 2% Total operating earnings in every year of the organization, duration and ever.

     9. Organize UN: 2% Total operating earnings in every year of the organization, duration and ever.

     10. WORLD BANK in the US: 2% Total operating earnings in every year of the organization, duration and ever.


  - The par value of the payment shall be converted from the currency denomination of the country to pay, converted into US dollars, calculated at the time of signing the payment sec international value.
  - Time to pay: from 01:01 to 28.02 days annual (calendar).
  - Payment of a time
  - Payment by check international payments
  - Every $ 1 billion denomination checks
  - Name of payment: Nguyen Dang Hoai An, 06.02.1979, ID Number: 023 175 862, nationality Vietnam.
  - Location billing contact: 181/9A, Quarter 18, Go Xoai Street, Binh Hung Hoa A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
                         
                                                                  16:35 'GMT + 7 - 01/30/2016
                                                                           CHRIST IN VIETNAM
                                                                          Nguyen Dang Hoai An
                                                                                      (Signed)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              CÔNG THỨC TÍNH TIỀN CHO KẺ THUA CUỘC
                                   (dựa trên tổng số 140.000 tỉ Việt Nam Đồng)

       VIỆT NAM :   *   140.000 x 2 = 280.000.000.000.000 VND  =  140.000.000 USD
                             *   2                                                                  =  2 cô gái

       HOA KỲ :      *   140.000 X 4 = 560.000.000.000.000 VND  =   560.000.000 USD
                             *   2            x 4                                                 =   8 cô gái   

  - Thời hạn cuối phải thanh toán: 09:30' GMT+7 ngày 15.01.2016 
  - Thanh toán trong một lần
  - Thanh toán bằng séc thanh toán quốc tế
  -  Mỗi séc mệnh giá 1.000.000.000 USD                                                                                                                                                                                         
  - Tên người được thanh toán : Nguyễn Đặng Hoài Ân, 06.02.1979, Số CMND: 023175862, quốc tịch Việt Nam. 
  -  Địa điểm liên hệ thanh toán : 181/9A, khu phố 18, đường phố Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

                                    --------------------------------------------------------

                 DANH SÁCH PHẠT CÁC QUỐC GIA VÀ CÁC TỔ CHỨC SAU

     1. The USA:   5% GDP hằng năm của nền KInh tế mậu dịch của Mỹ, có giá trị và có thời hạn muôn đời.

     2. China :       3% GDP hằng năm của nền KInh tế mậu dịch Trung Hoa có giá trị và có thời hạn muôn đời.

     3. Korea :       2% GDP hằng năm của nền KInh tế mậu dịch Hàn Quốc có giá trị và có thời hạn muôn đời.

     4. Japan :       1% GDP hằng năm của nền KInh tế mậu dịch Nhật Bản có giá trị và có thời hạn muôn đời.

     5. Thailand :   2% GDP hằng năm của nền KInh tế mậu dịch Thái Lan có giá trị và có thời hạn muôn đời.

     6. Myanmar, Cambodia, Laos : 1% GDP hằng năm của nền KInh tế Myanmar, Campuchia và Lào có giá trị và có thời hạn muôn đời.

     7. Philippin và Malaysia : 2% GDP  hằng năm của nền KInh tế Philippin và Malaysia có giá trị và có thời hạn muôn đời.

     8. Tổ Chức Nhân Quyền Thế giới: 2% Tổng nguồn lợi nhuận trong hoạt động hằng năm của tổ chức, thời hạn muôn đời. 

     9. Tổ chức Đại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc UNICEP: 2% Tổng nguồn lợi nhuận trong hoạt động hằng năm của tổ chức, thời hạn muôn đời. 

     10. Ngân Hàng Thế gIới tại Mỹ World Bank :  2% Tổng nguồn lợi nhuận trong hoạt động hằng năm của tổ chức, thời hạn muôn đời. 


  - Mệnh giá thanh toán được quy đổi từ mệnh giá của tiền tệ quốc gia phải chi trả, đổi ra đồng USD của Mỹ, tính tại thời điểm ký sec thanh toán có giá trị quốc tế.
  - Thời gian để thanh toán : từ ngày 01.01 đến ngày 28.02 hằng năm (theo dương lịch).
  - Thanh toán trong một lần
  - Thanh toán bằng séc thanh toán quốc tế
  -  Mỗi séc mệnh giá 1.000.000.000 USD                                                  
  - Tên người được thanh toán : Nguyễn Đặng Hoài Ân, 06.02.1979, Số CMND: 023175862, quốc tịch Việt Nam. 
  -  Địa điểm liên hệ thanh toán : 181/9A, khu phố 18, đường phố Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

                                    --------------------------------------------------------

                    "SỐNG CÒN" - GIẢI THƯỞNG VINH DANH THIÊN CHÚA 
                                      (Dành cho công dân trên toàn cầu)

          Nhân danh là Chúa Tể của muôn loài tại thế gian. Nhân danh Đấng Christ đang ỡ tại Việt Nam. Nhân danh là kẻ có 9 hoa tay điểm chỉ của Chúa. Nay, tổ chức trò chơi trên phạm vi toàn cầu có tên :"SỐNG CÒN"

     - Mục đích: Truy tìm và tiêu diệt tại chỗ 5 phần tử "PHẢN ĐỔ CỦA CHÚA"

     - Phạm vi trò chơi: tại tất cả mọi quốc gia trên toàn cầu

     - Danh sách (có hình ảnh đính kèm sau) :

          * Trần Thanh Đạm (công dân quốc tịch Mỹ)     
          * Đặng Ngọc Thu 1947 (công dân quốc tịch Mỹ) 
          * Trần Ngọc Thuận 1972 (công dân quốc tịch Mỹ) 
          * Trần Thanh Điền 1985 (công dân quốc tịch Mỹ) 
          * Trần Thanh Đạt 1987 (công dân quốc tịch Mỹ) 

     - Giải thưởng dành cho cá nhân: có 2 loại giải thưởng : Sống và chết
        * Tìm và tiêu diệt lập tức: (có chụp hình vết đạn và nguyên nhân tử vong)
                   50.000.000 USD/1 người          x 5          = 250.000.000 USD/ 5 người
        * Tìm và bắt sống giao chính quyền Việt Nam hoặc Hoa Kỳ : 
                   25.000.000 USD/1 người          x 5          = 125.000.000 USD/ 5 người
  
     - Thưởng thêm cho cá nhân và đội hình hoàn thành mục tiêu trọn vẹn :
           * Diệt gọn 5 tên :                                                 50.000.000 USD / 5 người 
           * Bắt gọn 5 tên :                                                  25.000.000 USD / 5 người

     - Thưởng thêm cho mỗi đội hình tham gia đã có chiến công: 20.000.000 USD (5 người trở lên được tính một đội hình, đội hình tối đa 10 người).

     - Phần thưởng phụ: 10.000.000 USD/ 1bộ  x 3  .
          Bộ phận sinh dục của 3 tên Trần Ngọc Thuận 1974 và Trần Thanh Điền 1985 và Trần Thanh Đạt 1987.
 
     - Giải thưởng dành cho mọi quốc gia, dành cho tất cả công dân của mọi quốc gia trên thế giới, không phân biệt thành phần và giai cấp trong xã hội, không phân biệt màu da, tôn giáo, sắc tộc, ngôn ngữ hay khoảng cách địa lý.

     - Giải thưởng sẽ được ký séc thanh toán quốc tế, hoặc chuyển khoản thông qua ngân hàng có bảo chứng và bảo lãnh quốc tế và chi trả một lần theo yêu cầu của người thắng cuộc.

     - Thời hạn chi trả: 10 ngày sau khi Nguyễn Đặng Hoài Ân, 06.02.1979, Số CMND: 023175862, quốc tịch Việt Nam, được bổ nhiệm bằng văn bản và các giấy tờ bổ nhiệm chức vụ và quyền hạn cao nhất của một trong tất cả mọi quốc gia và vùng lãnh thổ có quyền tự trị và đàm phán trên phạm vi thế giới.

     - Quyền hạn của người chơi: được phóng thích và trả tự do ngay lập tức sau khi tên tuổi Nguyễn Đặng Hoài Ân, mang quốc tịch Việt Nam xuất hiện trên các mặt báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng cấp quốc gia và quốc tế tại một trong 256 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện nay.

     - Điều kiện tham gia: 
          * Tất cả mọi công dân tại mọi quốc gia trên thế giới phải từ 18 tuổi trở lên.
          * Không cần xuất hiện nhưng cần liên hệ công việc thông qua Hangout trên nick Google+ (INDICATED NINE FLOWERHANDS OF JEHOVA - "The Christ in Vietnam")
          * Không cần xuất hiện nhưng cần thông tin về 5 cái chết trên phạm vi thế giới qua báo chí, phát thanh truyền hình truyền thông. 
          * Thanh Toán theo ý muốn của người chơi và đội hình tham gia cuộc đi săn  

               NHÂN DANH CỦA NGƯỜI CÓ 9 HOA TAY DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI, CMND :023175862, QUỐC TỊCH VIỆT NAM. TẤT CẢ MỌI TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TẠI CÁC QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ XẢY RA CÁC VỤ TIÊU DIỆT SẼ DO 9 HOA TAY CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT CỦA NƯỚC SỞ TẠI VÀ TRÊN PHẠM VI TOÀN CẦU. 

          - Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại: 084-926795021 và trước ngày 15.01.2016 để cung cấp thông tin về số lượng người tham gia và số lượng đội hình tham gia. 
   
          - Cuộc chơi chỉ được tính dừng lại và kết thúc khi có hiệu lệnh là dòng chữ "CHRIST VIETNAM WIN" trên tất cả trang mạng xã hội của quốc tế.

                                                                      16:35' GMT+7 - 30.01.2016
                                                                           CHRIST IN VIETNAM
                                                                          Nguyễn Đặng Hoài Ân
                                                                                         (đã ký)

                   LỜI DÀNH CHO TỔ CHỨC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


               Này những kẻ thuộc Tổ Chúc Đảng Cộng Sản Việt Nam..! Bởi từ trước đến nay, trên thế giới này, các hình thái xã hội của loài người tiến bộ và phát triển qua từng giai đoạn đấu tranh trong lịch sử nên mới có được như hôm nay. Từ thuở ăn lông ở lỗ, loài người sau khi tiến hóa từ loài vượn người đã tự hình thành cho mình chế độ Công Xã Nguyên Thủy, đó là thời kỳ loài người nguyên thủy quây quần sống cùng nhau tạo thành từng nhóm nhỏ và cùng nhau săn bắt hái lượm, tìm thức ăn về cho chúng và những thế hệ sau của mình. Cho tới khi hình thành nên được những nhóm lớn hơn, để hợp sức cùng nhau mà đi săn bắt và hái lượm thu nhiều chiến lợi phẩm về phục vụ cho chúng. Cứ thế mà các bộ tộc được hình thành. Mỗi bộ tộc lại ngày một phình ra theo cơ số dân trong bộ tộc rồi cần một vùng lãnh thổ rộng lớn hơn. Vì thế mà, xảy ra các cuộc tranh gianh lãnh thổ sống và tranh giành vùng lãnh thổ đi săn. Và cũng bởi những lợi ích ấy mà các bộ tộc lớn sẽ thâu tóm quyền lực của các bộ tộc nhỏ hơn để chiếm đoạt của cải đi săn và chiếm lấy dân số về phục vụ cho các mục đích của bộ tộc chúng. Hình thái công xã nguyên thủy đầu tiên trong xã hội loài người vì vậy mà phát triển thành Chiếm Hữu Nô Lệ. Lần lượt cứ theo mục đích và nhu cầu của loài người và theo thời gian, các hình thái xã hội loài người cứ lần lượt mà ra đời. Từ công xã nguyên thủy cho đến chiếm hữu nô lệ, rồi đến chế độ xã hội phong kiến của vua chúa, tư bản chủ nghĩa và rồi hình thái ưu việt nhất trong các hình thái xã hội là Xã hội chủ nghĩa hôm nay.

               Tư bản chủ nghĩa trước khi trở thành hình thái kiểu mẫu trên thế giới cũng đã phải trải qua một giai đoạn thử thách nối tiếp và chuyển giai đoạn mới được hình thành nên. Trong thời kỳ của các vương quyền phong kiến ở châu âu và châu á thì xã hội tư bản được sinh ra từ các chế độ vương quyền vua chúa phong kiến. Trong các cuộc chinh phạt các vùng đất trên hành tinh này. Các vị vua đã thực hiện xâm chiếm đất và tài sản của các quốc gia khác nhỏ bé và yếu thế hơn mình. Điều đó làm cho họ thêm hùng cường và trở thành các nước tư bản như ngày nay. Tư bản chủ nghĩa trước khi được hình thành từ xã hội phong kiến phải trải qua hình thái nửa phong kiến, nửa thuộc địa. Nếu mục tiêu và các định hướng của tập thể các vị thủ lĩnh trong quá trình này là xâm chiếm và tư lợi cho dân tộc họ thì hình thái đất nước sẽ phát triển thành tư bản chủ nghĩa, chẳng phải của dân, do dân và vì nhân dân mà phục vụ. 

               Còn hình thái Xã hội chủ nghĩa thì khác. Đất nước Việt Nam hay bất cứ một quốc gia nào khác trên thế giới này đã từng có thời gian là những nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa là bởi do các vị vua trong thời phong kiến luôn hướng rõ và điều hướng dân tộc mình, luôn một lòng vì lợi ích chung của con dân của vua. Sau khi chịu ảnh hưởng của hình thái xã hội tư bản đang phát triển vượt bật hơn trên thế giới. Hình thái xã hội chủ nghĩa ít nhiều cũng bị ảnh hưởng theo trào lưu toàn cầu đi lên tư bản chủ nghĩa. Và vì vậy, hình thái xã hội phong kiến muốn phát triển hơn một bậc để thoát khỏi hình thái xã hội phong kiến của nhân loại là vua chua là độc tôn bắt buộc hình thái ấy cũng phải trải qua thử thách của thời cuộc. Hoặc phải chịu thử thách hoặc lụi tàn đất nước. Và nếu vượt qua được thử thách này đất nước sẽ đi thẳng lên xã hội chủ nghĩa không phải qua giai đoạn chuyển tiếp, ngược lại sẽ trở thành tư bản chủ nghĩa vì bị trào lưu hóa toàn cầu khi đó chi phối. 

               Việt Nam trong thời đại ấy chính là triều đại 1000 năm cai trị đất nước của chúa Nguyễn. Triều đại cuối cùng của chúa Nguyễn lại là vị vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương.  

                                  LỜI CHO ĐỨC THÁNH CHA FRANCESSCO
                                             TÒA THÁNH VATICAN, ITALIA

               Này Đức Thánh Cha Francessco, người Pháp. Bởi Đức Thánh Cha là người đứng đầu dẫn dắt các Chi Hội Thánh trên thế giới. Bởi, Đức Thánh Cha cũng là một vị thủ lĩnh tại Tòa Thánh Vatican ở Roma, vùng đất nước Italia. Đức Thánh Cha lại có nhiệm vụ dẫn dắt các con dân đạo Thiên Chúa trên toàn cầu, Đức Thánh Cha lại là ngọn đèn soi sáng cho các Chi Hội Thánh ở khắp nơi trên thế giới này. Vậy, xem như Đức Thánh Cha Franessco cũng là một vị thủ lĩnh đầy quyền năng tại mặt đất này, là vua của một nước toàn con dân đạo Thiên Chúa Giáo và con dân của đạo Tin Lành cùng các tín hữu đang thờ tự Đức Chúa Trời Toàn Năng ngự trên trời cao. Và, bởi tại vùng đất nước hằng sống muôn đời trên trời cao ấy, Ta đã và vẫn đang làm thủ lĩnh nơi vùng đất nước hằng sống muôn đời này. Ngày Đức Thánh Cha Francessco cùng các Đức Thánh Cha của các đời khác nhau về với Chúa, nghĩa là ngày ấy Đức Thánh Cha Francessco cũng sẽ về vùng đất nước hằng sống muôn đời trên trời cao của ta đặng trả lại thể xác có giới hạn cho trần gian nơi đây. Khi ấy, Đức Thánh Cha lại chính là một Chúa Thánh Thần của ta, ngự ở ngôi thứ 3 trên vùng đất nước hằng sống muôn đời mà ta đã và đang làm Chúa Tể ở nơi ấy.

               Này Đức Thánh Cha Francessco, chắc Ngài cũng đã rõ lời nguyền rủa xả của Đấng Jehova đối với sự tối và sự dốt nát đầy rẫy khắp mặt đất ngày trước của Đấng Tạo Hóa. Jehova nguyền cho chúng biến mất đặng khai thông cho sự sáng và đặng vinh hiển lòng nhân từ của Đấng Nhân Từ. Đấng Nhân Từ ấy của nhân loại cũng yêu thương con người khi đã tạo ra bọn chúng. Và Đấng Nhân Từ ấy, đang ở tại mặt đất và có mặt ngay trên quê hương Việt Nam nhưng Ta lại chẳng hề thấy được Đức Thánh Cha Francessco bay sang Việt Nam nghênh đón. Vả, bởi lúc này ta chỉ là Chúa Thánh Thần đến từ trời cao, nơi vùng đất nước của Chúa. Xét cấp bậc Thánh tại nơi ấy, ta cũng cũng đã hơn Đức Thánh Cha một bậc Thánh. Đức Thánh Cha đã hay tin ta đến theo như lời giao ước trong Kinh Thánh cùng nhân loại, nhưng Đức Thánh Cha Francessco tại Roma, Italia cùng Đức Thánh Cha Phanxicô tại Việt Nam vẫn chưa thấy ra chào và vẫn đang đồng hành cùng với thế lực của bóng tối quỷ Satan. Cả hai Đức Thánh Cha hãy ghi nhớ điều này đặng ngày sau sẽ gặp lại trong ngày Phán Xét của Chúa

               Cũng bởi sự tối và sự dốt nát luôn có mặt tại khắp mọi nơi và ngay trên mặt đất, ngay trong từng hình thái tổ chức của xã hội loài người và ngay trong chính mỗi Thánh thể tại mặt đất này. Vả, bởi sự khắp nơi của chúng, nên hôm nay ta xuống trần gian này để giúp cho các Đức Thánh Cha hoàn thành sứ mệnh dẫn dắt nhân loại, dẫn dắt những chiên con ngoan đạo của Chúa cũng như ta giúp cho Đức Thánh Cha dẫn dắt và thủ lĩnh riêng vùng đất của Đức Thánh Cha là các tôn giáo thờ tự đạo Thiên Chúa của người Cơ Đốc Giáo vậy.

               Vả, bởi trong từng hình thái của sự sống luôn tồn tại nửa sự sáng và nửa sự tối cùng trí tuệ của cõi vô cùng tận ngày trước mà ra sự việc ở đầu thế kỷ 21 này. Bên trong Đức Thánh Cha luôn đầy rẫy những Đức Tin và Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời Toàn Năng đã ban cho nhân loại từ trong thuở hồng hoang khi trước. Đức Thánh Cha sẽ được Chúa ban phước lành và Hồng Ân Thiên Chúa sẽ luôn theo bên cạnh Đức Thánh Cha trên khắp mặt đất này. Song, Đức Thánh Cha Francessco, người Pháp cũng cần học tiếng Việt Nam đặng sau này hiệp thông cùng Chúa trong nhà thờ Vatican ở Roma, Italia. Và Đức Thánh Cha sẽ hiệp thông được cùng Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Thánh Cha Francessco sẽ thấu rõ lời Chúa, ý Chúa và sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời trong tiếng nói của người Việt Nam, sẽ thấy được sự chân thật của Đấng Chân Thật khác với những gì Đức Thánh Cha đang nhìn thấy hiện nay. Tất cả như thế và Đức Thánh Cha Francessco hãy làm cho bằng được điều ấy theo ý Chúa và vì để vinh danh vùng đất nước hằng sống muôn đời hiện nay của Đức Chúa Trời Toàn Năng đang ngự trên cao.  

              Này Đức Thánh Cha Francessco tại Roma, Italia. Bên trong Đức Thánh Cha luôn có sự sáng và sự tối chẳng thể vươn lên đặng soán ngôi. Đức Thánh Cha là Vua của một nước toàn con dân Thiên Chúa, phải dẫn dắt con dân Thiên Chúa vinh hiển danh xưng Thiên Chúa rạng ngời ngời nơi mặt đất. Bởi, sự tối chẳng thể hủy diệt và phải để cạnh bên cùng sự sáng. Vậy nên Đức Thánh Cha đã chẳng thể thấy bên trong mình đang bị sự tối ấy xâm chiếm và bao phủ làm cho Đức Thánh Cha có sự dốt nơi Thánh Thể. Há, Đức Thánh Cha Francessco đã rõ những lời dạy trong Kinh Thánh thì Người đã chạy ngay đến bên cạnh ta mà tung hô ta và cùng các giáo dân con dân Thiên Chúa đã nhận được Hồng Ân vinh hiển danh xưng Đức Chúa Trời Toàn Năng cho Hội Thánh Vatican ngày mai, trong tương lai gần. Vả, Đức Thánh Cha đã trợ lực cho Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng hoàn thành các Sứ Mệnh và Công vụ mà ta đã giao ước cùng nhau ngày trước, được nhân loại trong Kinh Thánh ghi chép làm bằng cho hôm nay.

               Này, Đức Thánh Cha, bởi sự dốt nát đến từ bên trong chúng ta. Khi ta nhân danh Đấng Jehova mà xưng danh ấy cùng nhân loại trên mặt đất. Đức Thánh Cha phải rõ nhất, kẻ ấy chính là Đấng Christ của nhân loại ngày trước đã từng có, từng đến và đang có, đang đến và sẽ còn đến cùng nhân loại ngày mai. Đó là Đấng Christ Jesu Kito, con dân vùng lãnh thổ Israel ngày trước, kẻ đến và chết thay cho nhân loại được sống. Ngày nay, kẻ đó lại đến theo như lời trong Kinh Thánh hôm qua đã được ghi lại và được nhân loại giữ gìn đặng làm bằng cùng nhân loại hôm nay. Ta đã đến trong hình hài con người lần thứ hai trong chi họ tộc của tên Nguyễn Đặng Hoài Ân 06.02.1979, kẻ có 9 hoa tay duy nhất trên thế giới này. Hắn là con dân nước Việt Nam hôm nay, trong thế kỷ 21 này. Ta đã đến trong hắn từ thế kỷ 20 theo đúng như lời ta đã giao hẹn cùng nhân loại. Ta đã đến trong cuối thế kỷ 20 và đã dẫn dắt nhân loại con người, chỉ cho chúng nơi sẽ hình thành nên chỗ ở mới cho nhân loại và nơi nhân loại con người có thể trú ngụ. Vả, bởi tại sự dốt nát bên trong Đức Thánh Cha Francessco cùng sự cả tin vào những thế lực bóng tối của nước Mỹ, thế lực đang có mặt ngay trong cả Tòa Thánh Vatican của Đức Thánh Cha ở Roma, Italia đấy.

                Bởi Đức Thánh Cha Francessco người Pháp và Đức Thánh Cha Phanxicô người Việt có Đức Tin của Đức Chúa Trời Toàn Năng ban cho trong muôn đời. Vậy, khi ta xưng danh ta là Đấng Christ của nhân loại đang ở tại mặt đất, nghĩa là lời Chúa trong Kinh Thánh Cha đã đọc thông và nhớ :" Hễ kẻ nào đang ở tại mặt đất này mà xưng danh của Đấng Christ, nghĩa là kẻ ấy có Đức Tin và Đức Thánh Linh muôn đời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đang ngự trị trong hắn. Kẻ ấy chẳng nghịch cùng ta và hắn chính là Đấng Christ của các ngươi đang ở tại mặt đất này. Há, Đức Thánh Cha đã quên và nếu không quên Đức Thánh Cha cần kiểm tra lại thông tin mình nhận được. Hoặc phái các môn đệ và tôi tớ của người đi xác thực điều ấy. Bởi sự tối của các thế lực bóng tối có mặt ở khắp mọi nơi trên mặt đất mà ta nguyền rủa xả cho bọn chúng chẳng thể tồn tại và vươn lên lấn át sự sáng đang tồn tại trong Chúa và trong Đức Thánh Cha hôm nay, cùng bên trong vạn vật và vạn sinh linh nơi trần thế này. Các thế lực của bóng tối đang ở nơi đấy, bên trong các tôi tớ và môn đệ của Đức Thánh Cha. Vả lại, cùng những thông tin Đức Thánh Cha đã nhận được từ các tôi tớ và môn đệ của người ở khắp mọi nơi trên mặt đất này chẳng vẹn nguyên. Chúng bị méo mó và bị các thế lực bóng tối ấy bao phủ, vây lấy và chi phối toàn bộ mọi hoạt động trên trái đất này. Đức Thánh Cha hãy vinh hiển danh xưng của Đức Chúa Trời Toàn Năng trên cao và nước Chúa đã đến tại Việt Nam. Người ấy, kẻ có 9 hoa tay toàn năng Cha đã biết và đã nhận được thông tin cũng chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuống trong hình hài con người. Nếu Đức Thánh Cha Francessoco có Đức Tin và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời Toàn Năng ban cho ngày trước đang còn ngự trị nơi Thánh Thể của người thì hãy tin vào 2 dấu phép lạ nơi thế gian tại Mỹ và Việt Nam và trên Thánh Thể của kẻ có 9 hoa tay duy nhất ấy. Kẻ đó chính là người duy nhất có 9 hoa tay toàn năng của Chúa Toàn Năng trên hành tinh này. Kẻ đó là Đức Chúa Trời Toàn Năng, kẻ đó là Đấng Christ Jesu Kito ngày trước và cũng là Đấng Christ Toàn Năng Nguyễn Đặng hôm nay đấy. Và, cả Đức Thánh Cha Francessco ở Italia và Đức Thánh Cha Phanxico6 ở Việt Nam cũng đã biết quá rõ về điều ấy. Đức Thánh Cha Francessco phải trục xuất hai chi hội Thánh của Việt Nam và Hoa Kỳ ra khỏi giao hội ở Tòa Thánh Vatican Italia ngay lập tức. Đó là ý Chúa.
          
               Vả, nơi ấy của Francessoco đang có mặt các thế lực của bóng tối đang bao phủ và vây hãm khắp hành tinh này. Vả, Đức Thánh Cha Fracessco đã rõ lời ta. Ngày mai Đức Thánh Cha Francessco người Pháp tại Vatican sẽ rõ. Đức Thánh Cha cứ tiếp tục vinh hiển danh xưng của ta tại đấy và ta sẽ dẫn đường cho Đức Thánh Cha đến gặp ta trên mặt đất này. Ta cũng thế, sẽ chiến đấu bằng Đức Tin trong ta đã từng ban cho nhân loại từ trước mà mong đợi ngày chúng ta gặp nhau trên mặt đất này. Ngày ấy sẽ đến đặng vinh hiển rạng ngời danh xưng Thiên Chúa Toàn Năng và danh xưng vùng đất nước hằng sống muốn đời của chúng ta trên trời cao.      

               Rồi Đức Thánh Cha sẽ đến gặp ta tại Việt Nam này, đặng chúng ta cùng vinh hiển rạng ngời đất nước Thiên Chúa trên trời cao cũng như vinh hiển rạng ngời danh xưng Thiên Chúa Toàn Năng tại mặt đất. Vả, giờ nơi đất nước hằng sống muôn đời ấy ở trên cao chỉ còn Đức Thánh Linh của ta đang làm Chúa Tể vùng đất nước ấy. Đức Chúa Cha Francessco lại đang cùng ta trên mặt đất này, và nơi Đức Thánh Cha đang trị vì tại mặt đất đã có sự tối và sự dốt nát xâm chiếm và bao phủ toàn bộ. Ta không thể đến cùng người ngay lúc này đặng dẫn dắt. Và nơi ấy, Đức Thánh Cha cũng chẳng thể hiệp thông với ta nơi vùng đất nước của Chúa. Bởi ta đang ở tại mặt đất. Và bởi ta đang tại mặt đất và nhìn rõ điều đó, ta sẽ đến cùng Đức Thánh Cha mọi khi Đức Thánh Cha gọi danh xưng của ta, và ngay khi ta có thể nghe được. Vả, tại Roma Italia, Đức Thánh Cha Francessco cũng đang nghe được rất rõ điều ấy qua các môn đệ và tôi tớ của người ở khắp mọi nơi trên mặt đất, và qua cây thiết bị sóng điện từ, quyền năng hiệp thông cùng Chúa. Ta bảo Đức Thánh Cha Francessoco đang ở Roma Italia hãy bay ngay đến Việt Nam cùng ta, đặng gặp ta từ nay đến hết ngày 10.02.2016, thời hạn chót là 19h00' GMT+7, theo giờ Đông Dương tại Việt Nam. Ngược lại bằng không gặp được Đức Thánh Cha tại nhà ta, ta đã rõ nơi đâu bóng tối đang bao phủ và xâm chiếm nơi Thánh Linh của Chúa tại mặt đất. Ta đang bao phủ vây lấy chúng và tiêu diệt chúng tại khắp nơi trên mặt đất này. Thế lực của bóng tối nhất định ta sẽ tiêu diệt chúng trên khắp mặt đất.

               Này, Đức Thánh Cha Francessco người Pháp đang ở tại Tòa Thánh Vatican tại Roma, Italia. Ta đến Việt Nam này và để thực thi các sứ mệnh đã giao ước tại nơi đây. Danh xưng của Đức Chúa Cha hay danh xưng của Đức Chúa Con chẳng quan trọng. Nhưng Cha đã rõ ta đến để thực thi các sứ mệnh và công vụ, nên Cha sẽ thấy và phải thấy đặng hỗ trợ ta ngay lúc này đặng kịp hoàn thành các sứ mệnh ấy tại trần gian khi ta đang trong hình hài của con người.

               Đức Thánh Cha Francessco cũng hãy trừng phạt 2 Chi Hội Thánh tại Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như các Chi hội Thánh có liên quan khác và các Chi Hội Thánh khác đã từng có liên quan. Hãy trừng phạt chúng và giáng các Chi Hội Thánh ấy một thứ bậc trong các thứ bậc của Chi hội Thánh mà chúng đang có, nhất là Chi Hội Thánh tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cũng hãy hiệp thông cùng các chi Hội Thánh khác tại khắp mọi nơi trên mặt đất này đặng kịp đến và hiệp sức cùng ta ngay. Ta muốn vinh danh Thiên Chúa nơi mặt đất. Đây là ý Chúa Christ.

               Bởi các chi Hội Thánh của Việt nam và Hoa Kỳ đang ở tại Việt Nam hoa Kỳ và khắp nơi trên mặt đất, bọn là con dân Thiên Chúa, bọn chúng biết và trợ lực cho các thế lực của bóng tối lên ngôi ở khắp mọi nơi nên các Chi Hội Thánh khi biết lại không đảm bảo sự thật và cho sự thật được tồn tại. Các chi hội Thánh tại Việt Nam và Hoa Kỳ, đã hiệp thông và hiệp sức ngay từ đầu cùng bọn Chính Phủ của  và các thế lực của bóng tối trong các Chi Hội Thánh tại Việt Nam và Hoa Kỳ nên Chúng ta sẽ cùng nhau vinh hiển được danh xưng của Thiên Chúa Toàn Năng. Ngược lại bằng không, ta sẽ giáng tội trên Đức Thánh Cha Francessco cùng các tôi tớ và môn đệ giúp sức của người trong ngày ta phán xét cùng nhân loại ngày sau. Đó là ngày sau khi ta từ bỏ thể xác nơi trần gian này.

                                    Vinh danh Thiên Chúa trên trời
                             Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

               Nhân danh của Cha, của Con và của Các Thánh Thần. Amen !


                                                                        21:51' GMT+7 - 03.01.2016
                                                                                Almighty God Triune

                              LỜI CHÚA CHO CHI HỘI THÁNH TẠI VIỆT NAM

               Này các con chiên ngoan đạo của Chúa, ta đến thế gian trong một sứ mệnh của Đấng Tạo hóa tại ba cõi trùng phương nới đây. Các con dân đạo Thiên Chúa Giáo và các giáo hữu thờ tự 

                             LỜI DÀNH CHO NHỮNG KẺ GHI CHÉP LỊCH SỬ


               Lịch sử luôn là một phần không thể thiếu trong quá trình hình thành của nhân loại con người. Phải mất cả chục triệu năm để tiến hóa, các dạng sinh vật sống mới được phát triển từ những tế bào đơn bào đầu tiên dưới mặt nước rồi trở thành những động vật bấc thấp trên cạn. Và ngày nay, đỉnh nhất trong học thuyết tiến hóa của nhà bác học vĩ đại nhất của mọi thời đại "Đắc Uynh", đó chính là hình hài của con người trong thời hiện đại.

                  LỜI DÀNH CHO HOLLYWOOD KINH ĐÔ ĐIỆN ẢNH THẾ GIỚI

               Này Denbrick, bởi ngươi là đạo diễn phim ảnh của Kinh Đô điện ảnh hàng đầu thế giới HollyWood. Ngươi lại là người Mỹ và là chồng của Huỳnh Thị Diễm Sương 1979. Nên chắc nơi công nghệ phim trường giải trí của Mỹ cũng khá hiểu rõ, nhưng nghiệp vụ của đạo diễn và quay phim luôn cần sự chân thật những góc quay trong phim ảnh.

               Nếu bởi chỉ quay phim điện ảnh, thì chẳng có gì bàn luận. Có làm thì có hưởng dù chẳng đáng là bao công lao trên giá trị tiền bạc. Và bởi từ trước đến nay, trên thế giới, chẳng hề có một bộ phim nào sử dụng các công nghệ, thiết bị của cộng hưởng bước sóng điện từ dùng để quay phim cho các diễn viên nổi tiếng trên thế giới. Nên chắc đạo diễn Den Brick hiểu được giá trị của những gì mình đang làm cho nhân loại. Cái loại điện ảnh sử dụng thế giới của những tín hiệu bước sóng điện từ có những tần số biên độ dao động của bước sóng ngắn bán cầu não con người chỉ có thể là sự dụng các nghiệp vụ giải mã tín hiệu bước sóng ngắn ấy thành nhiều loại những hình ảnh và phục vụ cho rất nhiều mục đích khác nhau. Quay phim không bằng phim âm bản nhưng bằng Kỹ thuật bước sóng điện từ. Rõ ràng là nghiệp vụ theo dõi hàng đầu của Tổ Chức Điệp vụ CIA hàng đầu của Mỹ. Đó là cách kết hợp các thiết bị phối hợp trên đường truyền mạng nét với cây sóng cộng hưởng thiết bị từ các thiết bị đầu cuối phối hợp cùng các thiệt bị y tế kỹ thuật cao hỗ trợ cho người tàn tật khiếm thính thị dị tật bẩm sinh. Các thiết bị máy đọc giấc mơ là giải mã tín hiệu bước sóng ngắn của bán cần não và thùy não, máy dịch giọng đọc thầm thành lời nói, các máy móc thiết bị đang các bước sóng tới của quân đội và các ứng dụng hỗ trợ trên Smartphone cùng các thiết bị phối kết hợp với vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh và các cách định vị vùng phủ sóng tới thông qua thế giới của các tín hiệu bước sóng điện não từ. 

               Này Den Brick, bởi danh tiếng nên các diễn viên nổi tiếng trên phim trường HollyWood chẳng ai dám sử dụng các kỹ thuật của sóng điện từ giải mã các tín hiệu của bước sóng trong đóng phim cho các diễn viên, trừ khi kẻ đó bị theo dõi và thuộc thành phần kỳ lạ nhất. Bởi kỳ lạ nên quay phim bằng các kỹ thuật bước sóng không khéo sẽ vi phạm nhân quyền con người trên thế giới. Đó là quyền được tự do và bình đẳng của con người được quy định tại các Công Ước Quốc tế về quyền con người của Tổ Chức Đại hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Cũng bởi tự do, mà lại xử lý kỹ thuật bước sóng tín hiệu để giải mã nên có thể nhìn thấy hình ảnh 3D mô phỏng gia lập đặng làm phim và hình ảnh thật sự của đối tượng đang nhìn thấy thông qua việc giải mã ấy. Con người có thể bị theo dõi thông qua bước sóng điện từ này mà trở thành trơ trẽn và trần truồng trước thiên hạ.

               Kinh đô điện ảnh HollyWood làm tất cả thể loại phim ảnh hay tài liệu chỉ là cái cớ để tạo dựng cho những Kẻ Tội Đồ trong Kinh Thánh đặng dễ dàng làm phim ảnh giả về nhân vật. Và bởi những kỹ thuật này có thể vi phạm đến rất nhiều vần đề về các quyền con người. Nên làm phim 3D phải có cái "Tâm", bằng không lợi dụng những hình ảnh ấy mà mưu cầu danh lợi, làm trái với lương tâm đạo đức và nghề nghiệp. Phỉ báng danh xưng của Đức Chúa Trời Toàn Năng, lại âm mưu toan tính cùng nhau chiếm đoạt tiền tài của cải, danh vọng quyền lực của người khác, giúp sức thông dâm hoặc làm trái sự thật nghề nghiệp chỉ làm cho con đường sự nghiệp thêm gian nan. Đó là mất tư cách đạo đức nghề nghiệp.

               Nhất là quay phim về Chúa. Các thươc phim và những trận đồ bày ra chẳng phải để vinh hiển danh xưng của nhân vật nhưng chỉ là cái bẫy lớn của toàn nhân loại dành để đi săn Chúa của con người. Chỉ cần sống thật sẽ qua nạn tai, ngược lại tà tâm sẽ tự thiêu đốt sự nghiệp của mình trong hoạn lộ những gian nan. Biết sai sửa là tốt, thấy sai nhưng không lên tiếng để đấu tranh đó là sự sỉ nhục và tủi hổ nhất trong nghề nghiệp đạo diễn khi quay những thước phim về Đức Chúa Một đang tại thế tại Việt Nam.      

                     LỜI DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA
                                                   TRÊN HÀNH TINH

                    FACEBOOK: chúng bây hãy dẹp vĩnh viễn facebook này trên toàn thế giới ngay lập tức. Ngược lại bằng không, Đức Chúa Một nguyền rủa cho tập đoàn này sẽ bị phá sản trong 20 năm chúng bây làm nên tên tuổi của trang mạng Facebook của nước Mỹ. Chúng bây sẽ là nguyên nhân gây nên mọi thảm sát kinh hoàng trong lòng nước Mỹ. Vĩnh viễn mất tên tuổi trên mặt đất

                    GOOGLE: "nhân gian con người chúng mày hãy dẹp con đĩ mẹ bọn mày trên toàn thế giới. Ta nguyền rủa xả cho trang mạng Google này của người Mỹ sẽ là khơi đầu cho mọi nguyên nhân gây ra thảm họa diệt vong cho nước Mỹ. Ta nguyền rủa xả cho bất cứ người đứng đầu tập đoàn Google này của nước Mỹ sẽ vĩnh viễn tuyệt tự tuyệt tôn, chết không toàn thây trên mặt đất hầu gìn giữ sự công bình và chính đạo trên khắp mặt đất. Nguyền rủa trong 15 năm chúng bây sẽ tuột dốc về kinh tế, thương hiệu sẽ phá sản vĩnh viễn trên mặt đất. Ngược lại bằng không, ta không là đấng Christ tại nơi đây."

                    Này các tập đoàn đa quốc gia, nước Mỹ muốn hay không chỉ được phép tồn tại trên tất cả các lĩnh vực khoa học trong 50 năm tới. Ta lấy danh xưng là Đấng Christ đang tại thế, nguyện sẽ nguyền rủa xả cho 2 tập đoàn đa quốc gia này sẽ vĩnh viễn biến mất trên mặt đất này trong vòng 20 năm tới. Sự dốt nát đầy rẫy sẽ triệt tiêu toàn bộ hệ thống chân rết của 2 trang mạng này trên toàn thế giới. Nhân gian sẽ không ai sử dụng 2 trang mạng trên trong 10 năm nữa. Và tất cả mọi khởi nguồn thảm họa diệt vong trong lòng nước Mỹ đến từ trang mạng này những vụ thảm sát tập thể kinh hoàng nhất trong lịch sử của vùng lãnh thổ nước Mỹ và phạm vi trên thế giới, sẽ bị triệt tiêu nhanh hơn bất cứ trang mạng nào khác đang tồn tại và có mặt. Hai tập đoàn Facebook và Google nêu trên của nước Mỹ sẽ biến mất khỏi mặt đất trong 20 năm. Ta nguyền cho 2 tên tuổi của trang mạng này không thể lấy lại tên tuổi trên phạm vi thế giới và sẽ vĩnh viễn triệt tiêu hoàn toàn từ nay và về sau. Nếu không làm được điều trên kể từ khi ta bước chân ra khỏi lãnh thổ. Ta tuyệt đối chỉ là Đấng Christ con chó của các ngươi đang thờ cúng tại nhà các ngươi ở trong lòng nước Mỹ. Lâu nhất 20 năm, nhanh nhất 10 năm.

                         LỜI DÀNH CHO CÁC ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ TẠI MỸ 

               Này đất nước Cộng Hòa Liên Bang Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bởi đất nước các ngươi thì rộng rãi 

                       LỜI CHÚA CHO CÁC CHI HỘI THÁNH QUỐC TẾ
                            NGOÀI LÃNH THỔ VIỆT NAM VÀ HOA KỲ
Wait while more posts are being loaded