8.6.126.
Juz:8,Surah:6.
Surah Al-An’am, Ayat 126:

Allah telah menerangkan kepada rasul Nya, agama Islam yang disyariatkan kepada sekalian hamba Nya dan telah pun menjadi agama yang diredai Nya. Iaitu suatu jalan yang lurus tidak bengkok dan tidak menyimpang dari kebenaran.
Sesungguhnya Allah telah kemukakan keterangan dalam Al-Quran ini tentang apa yang dijanjikan oleh Allah dan ancaman Nya, balasan pahala dan seksaan, dan apa yang dihalalkan dan didharamkan, yang disuruh dan yang ditegah, dan lain-lain hukum yang terkandung dalam Al-Quran.
.
.
Previous, [G+] https://t.co/enPkzXUiOc
via, channel0.knajid@yahoo.com

Wait while more posts are being loaded