Post is pinned.Post has attachment
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายงานการฝึกงาน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 34-809 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
Photo

ประกาศจากอาจารย์สุภวุฒิ

ให้นายธนธรณ์ มิ่งเมือง ติดต่ออาจารย์ด่วน ภายในวันที่ 28 กันยายน 2559 (หากนักศึกษาท่านใดติดต่อนายธนธรณ์ มิ่งเมือง ได้กรุณาแจ้งเพื่อนให้ติดต่อกลับด้วยครับ)

ขอบคุณครับ

.......................................[ ประกาศ]......................................
ให้นักศึกษาฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ส่งแฟ้มสะสมการปฏิบัติงาน ภายในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา16.30 น. ณ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (อาคาร 34)

Post has attachment
รายละเอียดการรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (อาคาร 34)
Photo

Post has attachment
ปฏิทินการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาฝึกงาน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
รายงานตัวงับผม
Photo

Post has attachment

Post has attachment
รายงานตัวครับ ขออภัยที่ล่าช้าครับ
Photo
Wait while more posts are being loaded