میرم به عاشواریم
سلطان حسین (ع)بن علی(ع)
هر کس که گرید بر حسین(ع)
دلبند زهرا(س)میشود
Wait while more posts are being loaded