Post is pinned.Post has attachment

Post has attachment
บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด หารือ MOU ร่วม TNI
เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา นำโดยท่านอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รองอธิการบดีทุกฝ่ายและผู้บริหารจากทุกคณะ พร้อมทั้งอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ซึ่งบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ที่ได้ก่อตั้งมากว่า 47 ปี ถือเป็นผู้นำตลาดด้านรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงอันดับ 1 ของประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีจุดมุ่งหมายในการผลิตรถและอุปกรณ์การขนส่งที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง ปัจจุบันได้มีการออกแบบและผลิตมากกว่า 400 รุ่น รวมถึงรถบรรทุกที่ใช้ในราชการทหาร การย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมการบิน และได้มีการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมในอีกหลายพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น ออสเตรเลีย ดูไบ และแอฟริกาใต้ โดยเป้าหมายสูงสุดคือการให้โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อลูกค้าในการขนส่งและโลจิสติกส์

Post has attachment
นักศึกษาสาขา BI―TNI เยี่ยมชมบริษัทเมโทรซิสเต็มส์ฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 98 คน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สรมย์พร เจริญพิทย์ และอาจารย์นุชนารถ พงษ์พานิช เข้าเยี่ยมชมบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Post has attachment
กิจกรรม TNI Summer Program 2018
ระหว่างวันที่ 23 ส.ค - 3 ก.ย. 61
จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยน ที่ประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา TNI และนักศึกษาญี่ปุ่นได้สร้างความสัมพันธ์ และประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน

Post has attachment
กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2560

Post has attachment
กองทัพอากาศ หารือความร่วมมือภาคการศึกษา ร่วมสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Post has attachment
สำหรับนักศึกษาที่สนใจร่วมกิจกรรม The Young American World Tour 2019 in Bangkok!

http://www.jibunmirai.com/ya/19world/bangkok_1day.html

Post has attachment

Post has attachment

นศ.คณะไอที รับทุนการศึกษาจาก B.J.S.A.

เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำคณะนักศึกษาจำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางสาวธดาภรณ์ กมขุนทด (สาขา MT) นายพีรพัฒน์ เจริญอรุโณทัย (สาขา MT) และนายอธิป หยงสตาร์ (สาขา IT) เข้ารับทุนการศึกษาจากประธานสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ญี่ปุ่นในกรุงเทพ หรือ Bangkok Japanese Software Association (B.J.S.A.) จำนวน 3 ทุนๆละ 20,000 บาท

Post has attachment
กลุ่มนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) คว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่น เหรียญเงิน จากการเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยหัวข้อ ระบบควบคุมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอัจฉริยะ 4.0 ภายในงาน มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561
Wait while more posts are being loaded