Post has shared content
خدایا من خودم برات یه جعبه سیب میخرم !
دیگه زشته ! بسه دیگه ! بیا با هم دوست باشیم !
روی همدیگرو ببوسیم ! حله ؟؟!
بیایم بهشت ؟؟
« اختراع بهشت سرابی بیش نیست برای کسانی که در دوزخ زمینی به آتش رنج و محرومیتها می سوزند؟!»
Animated Photo

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded