میگن جهنم اخر کاره...هه پس اینجا کجاس؟

در كدام اسفند

آگهي تسليت مرگ من

در كدام روزنامه‌ي باطله

بغض كدام پنجره را

پاك خواهد کرد

مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست
پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست

گاهی انسان درک می کند که مرگ بزرگترین نعمت خداوند است
Wait while more posts are being loaded