Post is pinned.Post has attachment

Post has attachment
Wanneer een profeet boodschapper op aarde is gestuurd, dan is het omdat er geen waarheid op aarde meer is, en zijn Boodschap is de enige waarheid van zijn tijd. Hij is de wetgever van het Woord van God in zijn tijd. Ziet u? Wanneer Noach predikte, niemand kon gered worden dan alleen door de Boodschap van Noach. Wanneer Jeremia predikte, niemand kon gered worden dan alleen door de Boodschap van Jeremia. Wanneer Elia predikte, niemand kon gered worden dan alleen door de Boodschap van Elia. Wanneer Heer Jezus Christus predikte ginds in de straten van Jeruzalem, niemand kon gered worden dan alleen door de Boodschap van de Heer Jezus. Hij heeft gezegd “Niemand kan tot de Vader komen dan door Mij” Ziet u? Als Maarten Luther predikte daarginds in Duitsland, niemand kon gered worden dan alleen door de Boodschap van Maarten Luther. Wanneer John Wesley predikte niemand op de hele oppervlakte der aarde kon gered worden dan alleen door de Boodschap van John Wesley. Wanneer William Branham predikte daar in Amerika, niemand op de hele oppervlakte van de aarde kon gered worden dan alleen door de Boodschap van William Branham. En vandaag kunt ge niet gered worden dan alleen door de Boodschap van profeet Kacou Philippe. Wanneer u toentertijd u een kind van God en u in hen geloofde, zo is het ook vandaag.


Photo

Post has attachment
Philippekacou.org
Photo

Post has attachment
Ik, Kacou Philippe, ik ben de redding, ik ben de enige ware profeet en alle prediking van katholieke, protestantse, evangelische en Branhamistische leiders klinkt als de toespraken van Yasser Arafat, Mahmoud Abbas en Hassan Nasrallah in de oren van God. WWW.PHILIPPEKACOU.ORG
Photo

Post has attachment
9. Net als de profeten van Israël werd ik in een visioen geroepen, mijn ogen gingen open en ik hoorde Gods eigen stem direct. Ik stond in eeuwigheid met de Engel en het Lam boven de wateren die presidenten, koningen, religieuze mannen, dienaren en alle inwoners van de aarde zijn. En weet je dat toen dit fenomeen plaatsvond, er geen aanbidding in de hemel was? Weet je dat de cherubs en alle serafijnen en aartsengelen hun aanbidding in de hemel hadden beëindigd? En na deze transfiguratie kwam de grote menigte aan de voet van de piramide naar me toe en zei: "We hebben de Engel en het Lam niet gezien en we hebben de woorden niet gehoord die het Lam uitsprak. maar we geloven volledig. "Zodat het niet nodig was dat een stem uit de hemel kwam om te zeggen:" Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. " Alles wat ik predikte was van God door deze heilige engel. En het is nooit mijn zorg geweest om zich aan de Bijbel te conformeren.

    www.philippekacou.org
Photo

Post has attachment
1. Ik Kacou Philippe, slaaf van Jezus Christus, ik stop er nooit mee van u uit te nodigen tot wijsheid. Doe niet dezelfde zonden van Israël tegen de profeten zoals Rome tegen de heiligen. Door mij te vervloeken, en mij een demon, een antichrist te noemen en wat ik preek een nivaquine prediking is ... weet dat het aan God is dat je het doet. Ik was heidens en op 24 april1993, door een visioen, kreeg ik de opdracht en de volgende dag terwijl ik met mijn familie zat, werd ik in een woestijnland in visioen vervoerd en kreeg ik opdracht het oordeel te verkondigen. En het was na deze twee visioenen dat ik voor de allereerste keer naar de kerk ging. En als je met de Bijbel in ieder geval niet kunt tegenwerpen, wat ik preek, moet je stil blijven! Belast je niet met vervloekingen! [Nvr: De gemeente zegt: “Amen!”]. Ik ben nog nooit in een seminarie of bijbelse vorming geweest, ik lees de boeken niet van je zogenaamde christelijke boekhandels, want Hij die mij heeft gestuurd, is met mij. God is soeverein! Hij kan gebruiken wie Hij wil en als je een kind van God bent, moet je dat erkennen. Aan het begin van de kerk laat Hij de apostelen en discipelen vervuld met de Heilige Geest en zal Saul van Tarsus, een vervolger van christenen kiezen om met de hele wereld te spreken. En op 24 april 1993 koos diezelfde God een heiden, op dat ik voor de mensheid de redding was. Als je een kind bent van God, wat zal je zeggen, slechts: “O God, dat jou wil wordt gedaan”.

Photo

Post has attachment

Post has attachment
Uittreksel van Kacou 2: Maak het oordeel bekend

2 Goed! De ganse aarde voor een opwekking. En gezien het belang van een zo dringend verzoek, zal God dit verhoren Maar een opwekking komt slechts van Het Woord van herstel. De Joden verwachten een redder, maar naar hun smaak.

3 Keren terug naar vers 6. Vanwaar komt de engel van vers 6? Deze engel komt van de opslagplaats van het Woord die in de hemel is en niet uit de Bijbel volgens Psalmen 119:89. Het Woord van God komt vanuit de Hemel door een engel, terwijl het woord van de duivel van de afgrond komt langs de bijbelschool. Deze engel komt uit de tempel het Kerkmodel dat in de Hemel is en niet uit het boek der Handelingen der apostelen, niet van het Vaticaan noch vanuit de Verenigde Staten. God heeft Het onthuld aan Mozes, Jesaja, Ezechiël en aan al de profeten.
www.philippekacou.org
#Prophetkacouphilippe
Photo

23. Tussen hen, herders en profeten concurreren zij met particuliere scholen, supermarkten, aandelen in banken en bedrijven, vervoerbussen, taxi's, enz. Dit zijn zakelijke kerken ... En op zondagochtend worden ze allemaal engelen. De kerken zijn verrot! Hun leiders dromen van auto's, villa's, worden vet, dragen luxe schoenen en vesten, terwijl er in dezelfde kerken armen zijn. Ziet u? De wolf en de herder kijken niet naar de lammeren op dezelfde manier. Ja meneer! De wolf en de herder kijken niet naar de lammeren op dezelfde manier. [Nvr: De gemeente zegt: “Amen”].

24. Hoe kan God de poort van de schaapsstal achterlaten aan een wolf? En als ze echte herders zijn, waarom kunnen ze de deur van de schaapsstal verlaten en gaan ze in koninklijke paleizen? Deze Luis Palau, Franck Alexandre, Jim Lassiter, Hamsa Eichler, Samuel René Sirat, Nichiko Niwano, Konrad Raiser, Elio Toaff, Billy Graham, Morris Cerullo en Benny Hinn zijn niets anders dan demonen gingen in menselijk vlees af.

25. Het is niet meer door de Heilige Geest of door de roeping en de commissie, maar door een kaart van een kerkraadslid dat een man als een dienaar van God wordt erkend. En deze band van boefjes loopt vrij met zijn gevolg. Tenzij je anders aantoont, zijn kerkfederaties satanische karikaturen en de afgrond schreeuwt voortdurend tegen jou: “veroordeling! veroordeling! veroordeling!”. Jij, je geestelijken en je leden, zullen allemaal naar de hel gaan. Jij hebt de aarde verdorven, God zal je vernietigen! En ik stel al een staaf en een boog tegen jou. [Nvr: De gemeente zegt: “Amen”].

#ProphèteKacouPhilippe

Post has attachment
17. En als Noach wordt goedgekeurd, zal ik worden goedgekeurd. En het is daarop dat we ons steunen, ik en de mijnen. [Nvr: De gemeente zegt: "Amen! "]. De aarde is corrupt en de Heer Jezus Christus zei dat op het einde der tijden indien Hij lang zou uitblijven er geen uitverkorene meer zou zijn op aarde. En waar is deze corruptie vandaan gekomen? Van de Verenigde Staten van Amerika. Kijk Tommy Osborn, Benny Hinn, Billy Graham, Morris Cerullo en die allen ... ze hebben de aarde verdorven, en ik sta verstomd dat deze mensen de naam van de Heer Jezus Christus belijden, en dromen om zich op van een dag naar landen zoals de Verenigde Staten te begeven. Zijn julie dorpen niet veel beter dan Los Angeles en Hollywood? En van waar komt dit geweld, deze slangen en schorpioenen op hun biceps, vanwaar komen deze foutieve kapsels? Op dezelfde wijze zoals u droomt voor Europa en Amerika, zo verlangen uw zielen naar de zonde en de hel! Want zij die in Europa en de Verenigde Staten door Gods Heilige Geest vervuld zijn wensen heel graag hier in Afrika met u te zijn, ver van al hetgeen dat ze daar zien.


Android: goo.gl/s1X3WY
iOS: goo.gl/EiAtZ9
Windows: goo.gl/ACmi7d
YouTube : goo.gl/WvqAz2
Website: www.philippekacou.org
Wait while more posts are being loaded