ده روش برای به دست آوردن دل زنها:

1 به حرفاش گوش بده
2 بهش محبت کن
3 گاهی برایش یک شاخه گل بگیر
4 چندروز یک باربهش بگو دوستت دارم
5 تولدش وفراموش نکن
6 حتی اگه پول کمی دردست داری گاهی یه هدیه کوچک براش بگیر
7 حداقل در روز یک بار بهش تلفن کن
8جلوی جمع بهش احترام بذار
9 روز زن را فراموش نکن
10 موقع ای که ناراحت هست تو آغوشت بگیرشو ببوسش بهش بگو دیوونه من کنارتم...

وحالا ده روش برای بدست آوردن دل یک مرد:

1 گاهي لخت شو
2 يهويي لخت شو
3شب لخت شو
4 روز لخت شو
5 روز تولدش لخت شو
6 ناراحت بود، لخت شو
7 هميشه لخت شو
8 برو لخت شو
9 لخت شو
10 فقط لخت شو......
به همین سادگی. :-)

نخند لخت شو :|

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded