هنر از فرهنگ انتزاعی تره
ادبیات از هنر انتزاعی تره
فلسفه از ادبیات انتزاعی تره

ابراهیم فیاض

«ندای عقل، نه شورشی است و نه تشنه خون. عقل طرفدار اصلاحات تدریجی است»

#هولباخ

کارهای دکتر شریعتی منشا هیچگونه تحول علمی در جامعه ما نشد و نظریه تشیع علوی و صفوی وی هیچ راهی برای پالایش مکتب تشیع باز نکرد

یحیی یثربی

آزمایش های ذهنی، پمپاژهای شهود هستند !
دنیل دنت

تاریخ، انسان و زمان است...
#دینانی

Post has attachment
#نیایش


خدایا

به من "تقوای ستیز" بیاموز

تا در انبوهِ مسئولیت نلغزم

و از "تقوای پرهیز" مصون‌ام دار

تا در خلوتِ عُزلت نپوسم...#نیایش_ص_۹۹

#دکتر_علی_شریعتی
Photo

عرفان روی اراده کار می کنه. اراده رو تیز می کنه

دکتر سروش

فلسفه‌، کشف وحدت در کثرت است...
دکتر دینانی

برای اینکه بدانی چه کسی بر تو حکومت می کند، کافی است بدانی اجازه انتقاد از چه کسی را نداری .ولتر

آزادی یعنی آزادی با دیگران، نه آزادی با خود

دکتر شریعتی
Wait while more posts are being loaded