Post has attachment
Ohayo minna!
Vous devez tout d'abord choisir un personnage avant de jouer:
Choisissez-les parmi la liste suivante ;)
En gras seront surlignés les personnages principaux
Et je barrerais ceux déjà utilisés en mettant le nom de la "doublure". Choisissez bien ;)
Les personnages en gras sont les personnages qui intéragissent souvent
Les personnages barrés sont ceux déjà utilisés par la personne mentionnée entre parenthèses
Saison 1:

Tsukuné Aono
Conducteur du bus
Moka Akashiya ( +Moka Akashiya​​​​)
Shizuka Nékonomé
Saizo Komiya
Monsieur Aono
Kasumi Aono
Voix off
Kurumu Kurono
Moka Vampire ( +vampire knight Kuran​​​​​)
Tamao Ichinosé
Ginei Morioka
Yukari Sendo
Délégué de classe
Hitomi Ishigami
Nagaré Kano
Kuyo
Keito
Riki-Ishi Chopper
Ririko Kagomé
Yoko
Humaine avec Yoko
Rubi Tojo
Maître Yukata
Mizoré Shirayuki
Okuto Kotsubo
Kusabi Mido
Moroha
Tenmei Mikogami
Mako Yakumaru
Yutaka Yuji
Kiria Yoshii
Mayumi Tsumugi
Hyakushiki
Tagueur d'Antithèse
Hokuto Kanéshiro
Mizuki Uéshiba
Tsurara Shirayuki
Agéha Kurono
Kyoko
Le Yakuza
Lilith
Inui Junya

Saison 2:

Tsukuné Aono
Voix off
Conducteur du bus
Yukari Sendo
Moka Akashiya ( +Moka Akashiya​​​​)
Kurumu Kurono
Mizoré Shirayuki
Shizuka Nékonomé
Moka Vampire ( +vampire knight Kuran​​​)
Ririko Kagomé
Kokoa Shuzen (+Kokoa Shuzen​​​​​​ )
Tenmei Mikogami
Rubi Tojo
La mygale
Le Doppelgänger
Membre du club de karaté
Haiji Miyamoto
Kokko Nakamoto
Tsurara Shirayuki
Prêtresse des neiges
Miyabi Fujisaki
Kahlùa Shuzen
Jack Frost
San Otonashi ( +San Otonashi​​)
Marine Kawamoto
Takahashi
Rokuro Tsubaki
Kanadé Kamiya
Ginei Morioka
Fangfang Huang
Lingling Huang
Kiria Yoshii
Hokuto Kanéshiro
Fuhai Toho
Feihong Huang
Tiantian Miao
Akasha Bloodriver
Aqua Shuzen ( +Ryoko Matsuri​)
Issa Shuzen
Gyokuro Shuzen
Raika
Lutier
Xilong Miao
Kuyo
Photo

Post has attachment
Moka vampire est t'elle libre?
Photo
Wait while more posts are being loaded